ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Ο συνδυασμός των Επιστημών Υγείας και της Επιστήμης Μηχανικού οδήγησε στην ανάπτυξη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος με πρόσφατα επιτεύγματα και φιλόδοξες προοπτικές και αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς νέας τεχνολογίας, προάγοντας γνώση στα πεδία της Επιστήμης Μηχανικού, Βιολογίας και Ιατρικής.
Η Βιοϊατρική Τεχνολογία με την παραγωγή νέας γνώσης και τη χρήση νέας τεχνολογίας συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση της ιατρικής φροντίδας.
Σήμερα, οι οικονομικοί δείκτες που σχετίζονται με την Βιοϊατρική Τεχνολογία δείχνουν τη δυναμική της βιοϊατρικής βιομηχανίας και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι επενδύσεις σε εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης του χώρου με την ανάπτυξη βελτιωμένων και νέων μηχανημάτων και συσκευών, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για συνεχή έρευνα.
Η πληθώρα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που αποσκοπούν στην αντικατάσταση των υπαρχόντων εθνικών συστημάτων των Κρατών Μελών και τον καθορισμό μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.
Η προτυποποίηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων επιβάλλει συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασίες πιστοποίησης πριν από την κυκλοφορία του βιοϊατρικού εξοπλισμού στην αγορά. Για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια ασθενών και χρηστών εφαρμόζεται ένα Σύστημα Επαγρύπνησης.
Η διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης των βιοϊατρικών εφαρμογών και τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Η ουσιαστική συμβολή του Μηχανικού Βιοϊατρικής και κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού στις διαδικασίες ανάπτυξης και στήριξης των βιοϊατρικών εφαρμογών είναι επιβεβαιωμένη.
Ελπίζουμε το τεύχος αυτό να βοηθήσει στην ενημέρωση για τα θέματα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ευχή όλων είναι να ανοίξουν νέες εποικοδομητικές συζητήσεις και διαδικασίες και να στηριχθούν από όλους του αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς οι συνεχείς προσπάθειες για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων και νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα.
Δρ. Χρήστος Χ. Μιχαήλ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Γ.Ν.Ν.Θ.Α.«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================