ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ


ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  

Η αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη εφαρμόζεται από κλινικούς γιατρούς πολλών ειδικοτήτων για την ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Σημαίνει τη χρησιμοποίηση αντιμικροβιακών φαρμάκων (αντιβιοτικών, εμβολίων, αντιικών κλπ) νωρίς μετά την εισβολή παθογόνων μικροοργανισμών, πριν την εμφάνιση σημείων λοιμώξεως. Συνίσταται στην επίδραση ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ σε ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
Συγκεκριμένα στην ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ η χημειοπροφύλαξη δίνεται όταν:
-Υπάρχει υψηλός κίνδυνος νόσησης εξαιτίας αυξημένης ευαισθησίας. Ορισμένες ανατομικές ή λειτουργικές ανωμαλίες, πχ του κυκλοφορικού (όπως ανωμαλίες καρδιακών βαλβίδων ή προσθετικές βαλβίδες), του αναπνευστικού (όπως εμφύσημα και βρογχεκτασίες), ουροποιητικού (όπως διαφορές ανατομικές ανωμαλίες, χρόνιος καθετήρας ουροδόχου κύστης), προδιαθέτουν σε βαριές λοιμώξεις από μικροοργανισμούς που κυκλοφορούν στο αίμα, σε υποτροπιάζουσες μικροβιακές λοιμώξεις που εκλύονται από οξείες ιογενείς αναπνευστικές, από σεξουαλική επαφή, από μόνιμους καθετήρες ουροδόχου κύστεως ή ακόμη και ανεξάρτητα. Επίσης ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς λόγω νόσου ή θεραπείας εμφανίζουν ιδιαίτερη ευπάθεια ακόμα και σε μη αποκλειστικά παθογόνους μικροοργανισμούς.
-Υπάρχει στενή έκθεση στον μολυσματικό παράγοντα ατόμων με φυσιολογική ευαισθησία. Τέτοια παραδείγματα είναι κυρίως: η πρόληψη επαναλοίμωξης με πυογόνο στρεπτόκοκκο ομάδας Α σε ασθενείς με ρευματικό πυρετό ή επιπλοκή του, όπως η ρευματική καρδιακή νόσος, η προφύλαξη από μηνιγγίτιδα και η χημειοπροφύλαξη των ταξιδιωτών.[ Άλλα σημαντικά παραδείγματα είναι η προφύλαξη από τη γρίπη και η θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης].
Η χημειοπροφύλαξη πρέπει να δίνεται μόνο εφόσον ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ, μετά από λεπτομερές ιστορικό και ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Ακόμα και κατά τη διάρκεια χορήγησης χημειοπροφύλαξης αν τεκμηριωθεί ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ, η ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ και ο ασθενής τίθεται άμεσα σε ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΛΟΙΜΩΞΗ.
Πέρα από την χημειοπροφύλαξη των ατόμων της κοινότητας, αυτή απαιτείται συχνά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπως ασθενείς με ΗIV, με συμπαγείς όγκους, με αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία και μεταμοσχευμένους, άτομα δηλαδή που χρήζουν νοσηλείας.
Η προφυλακτική αντιβίωση ειδικά αποτελεί σπουδαίο όπλο στα χέρια του κλινικού γιατρού, και συχνά αποδεικνύεται ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΗ και από την ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ. Ωστόσο η προσπάθεια για την "εξόντωση" όλων των μικροοργανισμών πριν την πρόκληση λοίμωξης καταλήγει ΜΟΝΟ στην ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ. Προφυλακτική αντιβίωση πρέπει να δίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και σκέψη και να περιορίζεται σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ και ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ προκειμένου να αποφεύγονται το υπερβολικό κόστος, η τοξικότητα, η μικροβιακή αντοχή και η εμφάνιση επιλοίμωξης.
ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗΝ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
Η χημειοπροφύλαξη αφορά:
Άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή (όποιο άτομο έχει εκτεθεί στις στοματικές εκκρίσεις του ασθενούς) με νοσούντες από μηνιγγίτιδα.
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ  Ή ΛΙΣΤΕΡΙΑ
Η χημειοπροφύλαξη μετά την έκθεση στον μικροβιακό παράγοντα της μηνιγγίτιδας για άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με νοσούντες δε συστήνεται. Δεν έχει αποδειχτεί ότι οι στενές επαφές εγκυμονούν αυξημένο κίνδυνο μηνιγγίτιδας.
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ
Άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένη διεισδυτική μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη (μηνιγγίτιδα ή σήψη) πρέπει να πάρουν αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη γιατί έχουν 500-800 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν ιστορικό στενής επαφής με νοσούντες. Η χημειοπροφύλαξη έχει επιπλέον σαν στόχο τον περιορισμό της φαρυγγικής φορείας του μηνιγγιτιδοκόκκου.
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ
Και σε αυτή την περίπτωση συστήνεται χημειοπροφύλαξη. Παρ' όλα αυτά άτομα που έχουν εμβολιάσει έναντι του αιμόφιλου της ινφλουέντσας δεν χρήζουν χημειοπροφύλαξης.

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
Η πρωτογενής πρόληψη του ρευματικού πυρετού στηρίζεται στη θεραπεία με αντιβιοτικά της συμπτωματικής φαρυγγίτιδας από τον πυογόνο στρεπτόκοκκο της ομάδας Α. Η θεραπεία με αντιβιοτικά προφυλάσσει στις περισσότερες περιπτώσεις από την ανάπτυξη ρευματικού πυρετού. Ακόμα όμως και το πιο εντατικό πρόγραμμα διάγνωσης και θεραπείας της φαρυγγίτιδας δεν είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική μείωση της επίπτωσης του ρευματικού πυρετού. Η κυριότερη αποδεδειγμένα αποτελεσματική παρέμβαση είναι η δευτερογενής πρόληψη. Αυτή συνίσταται σε επί μακρόν χορήγηση αντιβιοτικών σε άτομα με ιστορικό ρευματικού πυρετού ή επιπλοκών αυτού όπως η ρευματική καρδιακή νόσος. Αυτή η χορήγηση αντιβιοτικών επί μακρόν έχει σκοπό :
-Την πρόληψη των υποτροπών του ρευματικού πυρετού
-Την πρόληψη της ανάπτυξης ή επιδείνωσης της ρευματικής καρδιακής νόσου.

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα είναι σπάνια αλλά σοβαρή νόσος. Κύριο παθογόνο αίτιο αποτελούν οι στρεπτόκοκκοι.
Οι οδοντιατρικές επεμβατικές πράξεις (μέσω της μικροβιαιμίας που προκαλούν) συνδέονται συχνά με την εμφάνιση ενδοκαρδίτιδας.
Ορισμένες καρδιολογικές παθήσεις είναι υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ενδοκαρδίτιδας (ομάδα Α) και άλλες είναι χαμηλότερου κινδύνου (ομάδα Β) ιδιαίτερα μετά την διεξαγωγή οδοντιατρικής επέμβασης.
Η χημειοπροφύλαξη στους ασθενείς της ομάδας Α (αυξημένος κίνδυνος) είναι απαραίτητη. Μερικές οδοντιατρικές επεμβατικές πράξεις αντενδείκνυνται στους ασθενείς αυτούς. Επίσης κάποιες παθήσεις των οδόντων επιβάλλουν την άμεση εξαγωγή τους.
Η επιλογή αν θα πάρουν ή όχι χημειοπροφύλαξη οι ασθενείς της ομάδας Β (χαμηλότερος κίνδυνος) ανήκει στο γιατρό και εξαρτάται από τη φύση της επέμβασης και τη γενική κατάσταση του αρρώστου. (πχ παράγοντες υπέρ της χορήγησης χημειοπροφύλαξης είναι η ηλικία άνω των 65 ετών , συνοδά νοσήματα όπως καρδιακή, νεφρική, ηπατική, αναπνευστική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης επίκτητη ανοσοκαταστολή από νόσο ή θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, η στοματική ή οδοντική κατάσταση, επεμβατική πράξη με σημαντική αιμορραγία, τεχνικά δύσκολη διαδικασία, συγκατάθεση του ασθενούς. Ενώ παράγοντας κατά της χορήγησης χημειοπροφύλαξης είναι η αλλεργία σε αρκετά αντιβιοτικά).
Άτομα με άλλες καρδιολογικές παθήσεις εκτός των ομάδων Α και Β δε χρήζουν χημειοπροφύλαξης κατά τη διεξαγωγή οδοντιατρικής επέμβασης.
Η χημειοπροφύλαξη (στις ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου όταν χρειαστεί) χορηγείται πριν την οδοντιατρική επεμβατική πράξη. Εντούτοις αν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από την επεμβατική πράξη προκύψουν προβλήματα (πχ σημαντική αιμορραγία) που αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμωδών επιπλοκών και ο ασθενής δεν έχει λάβει προηγουμένως χημειοπροφύλαξη ίσως υπάρχει ένδειξη το συντομότερο δυνατό να αρχίσει χημειοπροφύλαξη με αντιβιοτικά. Η ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΛΟΙΜΩΞΗ.
Άρα η χημειοπροφύλαξη από λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα σε οδοντιατρικές επεμβάσεις δίδεται σε ασθενείς ομάδας Α, πιθανώς ομάδας Β και σε κίνδυνο λοιμωδών επιπλοκών.

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Υποτροπιάζοντα επεισόδια ουρολοίμωξης μπορούν να αποτελούν:
-είτε αναζωπύρωση της νόσου που ορίζεται ως επανεμφάνιση της λοίμωξης από το ίδιο στέλεχος εντός δυο εβδομάδων
-είτε ως νέα λοίμωξη.

Χημειοπροφύλαξη πρέπει να αρχίζει μόνο μετά την εκρίζωση της ενεργού ουρολοίμωξης. Η εκρίζωση επιβεβαιώνεται με αρνητική καλλιέργεια ούρων τουλάχιστον μια έως δυο εβδομάδες μετά την διακοπή της αντιβίωσης.
Συνεχούς χημειοπροφύλαξης με λήψη αντιβίωσης χρήζουν:
-γυναίκες που είχαν δυο ή περισσότερα επεισόδια συμπτωματικής ουρολοίμωξης τους τελευταίους έξι μήνες
-ή τρία και περισσότερα επεισόδια το τελευταίο έτος.
Η συνεχής χημειοπροφύλαξη θεωρείται οτι:
-ελαττώνει τις υποτροπές σε ποσοστό 95%
-και επίσης μπορεί να προφυλάξει από εμφάνιση πυελονεφρίτιδας.
Ωστόσο η φυσική ιστορία των ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ δεν αλλάζει με την χημειοπροφύλαξη. Μετά την διακοπή της μακρόχρονης προφυλακτικής θεραπείας πάνω από 50%των γυναικών παρουσιάζουν νέο επεισόδιο ουρολοίμωξης εντός τριών μηνών.
Η χημειοπροφύλαξη μετά τη σεξουαλική επαφή συστήνεται σε γυναίκες με σαφη συσχέτιση μεταξύ της σεξουαλικής επαφής και της επακόλουθης κυστίτιδας. Η ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης υποτροπών στη συγκεκριμένη κατηγορία προσεγγίζει το 95%, δηλαδή αυτό που επιτυγχάνεται με τη συνεχή χημειοπροφύλαξη
Παράγοντες που ΔΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ότι επηρεάζουν την εμφάνιση υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων είναι:
-Η υγιεινή των έξω γεννητικών οργάνων
-Η κένωση της κύστης μετά τη σεξουαλική επαφή
-Η συχνότητα ούρησης
-Τα εφαρμοστά παντελόνια
Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει βρεθεί ότι η χρήση τοπικών οιστρογόνων μπορεί να προφυλάξει από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, αναστρέφοντας την ατροφία του βλεννογόνου του ουροποιογεννητικού συστήματος και αποκαθιστώντας την ισορροπία του περιβάλλοντος στον κόλπο. Αντίθετα η χορήγηση από του στόματος οιστρογόνων δεν είχαν ευνοϊκά αποτελέσματα στην πρόληψη υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων και δεν υπάρχει ένδειξη συνταγογράφησής τους.

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΥΣΤΕΩΣ
Ελάχιστες στρατηγικές αποτελεσματικής πρόληψης είναι διαθέσιμες για τις υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις σε καθετηριασμένους ασθενείς και αυτές αφορούν κυρίως ασθενείς που φέρουν καθετήρες για μικρό χρονικό διάστημα. Οι λόγοι της αναπόφευκτης αποτυχίας να κατασταλεί η βακτηριουρία σε χρονίως καθετηριασμένους ασθενείς είναι:
-Η παρουσία υπολείμματος ούρων στην κύστη
-Η ισχαιμική βλάβη του βλεννογόνου της κύστης λόγω υπερδιάτασης
-Ο μηχανικός ερεθισμός από την παρουσία του καθετήρα
-Η παρουσία ξένου σώματος που υποβοηθά τη δημιουργία βιολογικής μεμβράνης (biofilm).
[Οι ουροκαθετήρες αποικίζονται με μικρόβια εξωαυλικά και ενδοαυλικά. Εξωαυλικά με άμεσο ενοφθαλμισμό κατά την τοποθέτηση του καθετήρα -από τη χλωρίδα του εντέρου του ασθενούς ή από τα χέρια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού- ή αργότερα από μικροοργανισμούς που εγκαθίστανται μεταξύ του καθετήρα και της ουρήθρας. Ενδοαυλικά ο αποικισμός πραγματοποιείται μέσω παλινδρόμησης μικροοργανισμών από έναν μολυσμένο ουροσυλλέκτη ή από διάσπαση του κλειστού συστήματος συλλογής των ούρων.]
Η προσπάθεια να απαλλάξουμε την καθετηριασμένη ουροδόχο κύστη από όλο το μικροβιακό φορτίο είναι μάταια και προάγει την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Επιπλέον η συχνή χρήση αντιβιοτικών εκθέτει τους ασθενείς στον κίνδυνο πιθανών παρενεργειών και επιλοιμώξεων όπως είναι η λοίμωξη με Clostiridium difficile.
Υπάρχουν διάφορες απλές τεχνικές ΠΡΟΛΗΨΗΣ των ουρολοιμώξεων όπως:
-Εφαρμογή κατά το δυνατόν άσηπτης διαδικασίας τοποθέτησης του ουροκαθετήρα
-Χρήση κλειστού συστήματος συλλογής των ούρων δηλαδή σε συνδεδεμένο ουροσυλλέκτη παρά σε ανοιχτό δοχείο
-Εφαρμογή διαλείποντος καθετηριασμού
-Σωστή θέση του αυλού του ουροκαθετήρα. Αν είναι τοποθετημένος πάνω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης ή κάτω από το επίπεδο του ουροσυλλέκτη υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης ουρολοίμωξης.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ. Εξαίρεση αποτελούν:
-Οι έγκυες γυναίκες
-Άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε ουρολογική επέμβαση
-Άτομα με πρόσφατη μεταμόσχευση νεφρού
ΑΝ Η ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑ ΤΥΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ.

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ (ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ)
Η διάρροια είναι η πιο κοινή νόσος που συνδέεται με τον ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ τόσο στη συχνότητα όσο και στην οικονομική επιβάρυνση. Ποσοστό από 20->50% των ταξιδιωτών από αναπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρουν διάρροια κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων εβδομάδων παραμονής. Παράγοντες κίνδυνου είναι:
-Η χώρα προέλευσης και προορισμού
-Η εποχή
 -Ποικίλοι παράγοντες του ξενιστή.
Παρ' όλο που η διάρροια των ταξιδιωτών είναι νόσος ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ -διάρκεια περί τις 3-4 ημέρες- και καλοήθης, προκαλεί προβλήματα στον ταξιδιώτη και αποτελεί κοινωνικοοικονομικό φορτίο και για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα προορισμού.
Απλές τεχνικές ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ είναι:
-Επιλογή ασφαλούς τροφής και νερού
-Έλεγχος του σφραγίσματος των μπουκαλιών
-Πλύσιμο των χεριών μετά την τουαλέτα και πριν το φαγητό
Χημειοπροφύλαξη για τη διάρροια των ταξιδιωτών πρέπει να χορηγείται:
-Σε ταξιδιώτες με χρόνιες παθήσεις πεπτικού, ανοσοποιητικού (και HIV), ενδοκρινολογικές και αιματολογικές νόσους
-Σε ταξιδιώτες με ιστορικό συχνής ανάπτυξης σοβαρής διάρροιας των ταξιδιωτών  (ίσως λόγω ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ)
-Σε άτομα που ζητούν χημειοπροφύλαξη (προφυλακτική θεραπεία) για σημαντικά, μικρής διαρκείας ταξίδια στο εξωτερικό (πολιτικοί κλπ). Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση οι γιατροί πρέπει να είναι επιφυλακτικοί στη συνταγογράφηση χημειοπροφύλαξης.
Χημειοπροφύλαξη για τη διάρροια των ταξιδιωτών δεν πρέπει να συστήνεται:
-Για μακράς διάρκειας ταξίδια (>3 εβδομάδες) εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητας και της παρεμβολής στην ανάπτυξη φυσικής ανοσίας έναντι των εντερικών παθογόνων (ιδιαίτερα της εντεροτοξινογόνου E.coli). Επιπλέον η χημειοπροφύλαξη μπορεί να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση της ασφάλειας και να οδηγήσει τον ταξιδιώτη σε λήψη λιγότερων προφυλάξεων με αποτέλεσμα αύξηση της επίπτωσης της μη βακτηριακής διάρροιας.
Άρα για την απόφαση της χρήσης προφυλακτικής θεραπείας θα πρέπει τα πλεονεκτήματα της χημειοπροφύλαξης για τη διάρροια των ταξιδιωτών να πλεονεκτούν σαφώς έναντι των πλεονεκτημάτων της απλής (μιας ή δυο ημερών), και υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας θεραπείας που θα λάβει ο ασθενής νωρίς στην κλινική διαδρομή της διάρροιας.
 
ΠΗΓΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================