ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.


Οι εργαζόμενοι σε χώρους υγείας πιθανόν συμμετέχουν στη διασπορά νοσημάτων στη κοινότητα αλλά και στους νοσηλευόμενους ασθενείς ενώ ταυτόχρονα εκτίθενται σε αρκετούς κινδύνους. Η ανοσοποίηση σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού ίσως αποτελούσε ένα φραγμό στην μετάδοση ασθενειών όπως είναι η γρίπη, η ιλαρά, ο κοκκύτης και η ηπατίτιδα Β.
Ο προαιρετικός εμβολιασμός που εφαρμόζεται κυρίως μέχρι τώρα φαίνεται να μην απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης. Λίγες μελέτες υπάρχουν σχετικά με τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ενέργειας. Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τα αν τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν στη δημόσια υγεία εφαρμόζοντας μια τέτοια τακτική υπερτερούν των μειονεκτημάτων, καθώς πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν πρωτίστως την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών και εν συνεχεία προσαρμογή του εμβολιασμού ανάλογα με το νόσημα, την ομάδα κινδύνου καθώς και τη χώρα στην οποία επρόκειτο να εφαρμοσθεί η τακτική. Αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η προστασία των ασθενών με σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους.
(Galanakis E, Jansen A, Lopalco PL, Giesecke J. Ethics of mandatory vaccination for healthcare workers. Euro Surveill. 2013;18(45):pii=20627)
ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΙΔΙΚ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================