ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

D-DIMERs ΚΑΙ FDPs *ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΙΝΩΔΟΥΣ/ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (FDP) και ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟY ΙΝΩΔΕΣ (D-DIMERς)  ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΙΝΗΣ 

Τα προϊόντα αποικοδόμησης ινώδους/ινωδογόνου (FDP) είναι το αποτέλεσμα της διάσπασης του ινωδογόνου (πρωτογενής ινωδογονόλυση) και του ινώδους (ινωδόλυση). Η δοκιμή FDP ανιχνεύει τα προϊόντα αποικοδόμησης που παράγονται από τη δράση της πλασμίνης στο ινωδογόνο (πρωτογενής ινωδογονόλυση) και τη δράση της πλασμίνης στην ινική (ινωδόλυση). Αντίθετα, τα D-Dimer ανιχνεύουν προϊόντα διάσπασης που παράγονται από τη δράση της πλασμίνης μόνο σε σταθεροποιημένο ινώδες.
1) Οι δύο δοκιμές μαζί μπορεί να είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση υποψιών για πρωτογενή ινωδογονόλυση. Σε αυτή την περίπτωση, τα FDP θα είναι θετικά ενώ τα D-Dimer είναι φυσιολογικά.
2) Στη DIC, και τα δύο θα παραταθούν.                               
3) Τα FDP συνήθως εκκαθαρίζονται γρήγορα από την κυκλοφορία, δηλαδή μπορεί να είναι μόνο τα D-διμερή θετικά.
Αυξημένες τιμές FDP παρατηρούνται σε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη (DIC), σοβαρή ηπατική νόσο, κίρρωση, εκλαμψία, θρομβωτικά επεισόδια, μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραύμα και μετά από θρομβολυτική θεραπεία.
Η δοκιμασία D-διμερών μπορεί να είναι χρήσιμη στη διάγνωση εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT) ή πνευμονικής εμβολής (PE), δύο μορφών φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE). Όταν χρησιμοποιείται η δοκιμή για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό τα επίπεδα των D-διμερών να μετριούνται με ακρίβεια και να αναφέρονται με ακρίβεια λόγω της σοβαρότητας αυτής της κλινικής απόφασης. Εάν η δοκιμή είναι θετική σε έναν ασθενή που υπάρχει υποψία ότι έχει DVT ή ΡΕ, οι κλινικοί ιατροί προχωρούν σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις. Αν η δοκιμή είναι αρνητική, ανάλογα με την κλινική κατάσταση και την ευαισθησία της ανάλυσης του D-διμερούς, η DVT ή η ΡΕ θεωρείται απίθανη και ενδέχεται να μην επιδιωχθούν περαιτέρω διαγνωστικοί έλεγχοι για την DVT ή την ΡΕ. Τα D-διμερή είναι επίσης ένα ευαίσθητο, αλλά μη ειδικό διαγνωστικό τεστ για διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη και ένας δείκτης αυξημένου κινδύνου μελλοντικού εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς που αξιολογούνται για πόνο στο στήθος. Τα D-διμερή ή τα FDP αποτελούν μέρος μιας ομάδας εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση της DIC (διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης). Στην DIC, παράγονται τόσο η θρομβίνη όσο και η πλασμίνη, προκαλώντας αύξηση των D-διμερών και των FDP.
Η παρακολούθηση της θρομβολυτικής θεραπείας δεν απαιτείται συνήθως ως διαδικασία ρουτίνας. Ωστόσο, εάν είναι επιθυμητή η παρακολούθηση, τα D-διμερή ή τα FDP είναι μία από τις διάφορες εξετάσεις που μπορούν να εκτελεστούν για να επιβεβαιωθεί ότι εμφανίζεται θρομβόλυση (ινωδόλυση). Τα D-διμερή και τα FDP θα πρέπει να αυξηθούν με τη θρομβολυτική θεραπεία.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Τα D-διμερή και τα FDP μπορεί να αυξηθούν κάθε φορά που ενεργοποιούνται τα συστήματα πήξης και ινωδόλυσης. Αυτό συμβαίνει σε μια ποικιλία συνθηκών, και ως εκ τούτου οι εξετάσεις αυτές δεν είναι συγκεκριμένες για οποιαδήποτε διάγνωση.
Η συγκόλληση με λατέξ στο χέρι και ορισμένες άλλες μέθοδοι δεν είναι επαρκώς ευαίσθητες για να αποκλείσουν τη διάγνωση της DVT ή της PE όταν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό. Ακόμη και με τις πλέον ευαίσθητες μεθόδους (π.χ. δοκιμασίες ELISA), ένας ασθενής με PE ή DVT μπορεί να αποβεί αρνητικός για τα D-διμερή.
Τα υψηλά επίπεδα ρευματοειδούς παράγοντα (RF) μπορεί να προκαλέσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε κάποιες εξετάσεις προσδιορισμού των D-διμερών.


ΦΙΑΛΙΔΙΟ:
Ένα φιαλίδιο με μπλε κορυφή (με κιτρικό) (μερικοί προσδιορισμοί FDP ορού απαιτούν ειδικά φιαλίδια που περιέχουν θρομβίνη για την πήξη του αίματος και αναστολέα ινωδόλυσης για την πρόληψη σχηματισμού FDP στον δοκιμαστικό σωλήνα)
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:
Φλεβοκέντηση ρουτίνας. Εάν εκτελούνται πολλαπλές δοκιμές, γεμίστε τα μπλε φιαλίδια μετά από οποιοδήποτε κόκκινο φιαλίδιο, αλλά πριν από κάθε σωλήνα με μωβ κορυφή (EDTA), πράσινη (ηπαρίνη) ή γκρι κορυφή (οξαλικό / φθοριούχο). Αμέσως αναστρέψτε το φιαλίδιο απαλά τουλάχιστον 4 φορές για να αναμίξετε. Οι σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλα γεμισμένοι. Μεταφέρετε αμέσως τους σωλήνες στο εργαστήριο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Διαχωρίστε το πλάσμα από τα κύτταρα το συντομότερο δυνατόν. Αποθηκεύστε το πλάσμα σε θερμοκρασία δωματίου για έως και 8 ώρες, στον πάγο ή στην κατάψυξη μέχρι και 24 ώρες. (Ορός: Μόλις αποκτηθεί ο ορός, μπορεί να ψυχθεί ή μπορεί να αποθηκευτεί στην κατάψυξη για έως και 1 εβδομάδα.)
ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:
ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΗΞΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
D-διμερή: περίπου <0.5 μgr / dl
FDP: περίπου <5 μgr / dl

*Synonyms D-Dimers; FBP; FDP; Fibrin Breakdown Products; Fibrin Split Products; FSP 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ( ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ,MD,MPH, PhD)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================