ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ MYCOBACTERIUM CHIMAERA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 30 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝΣΤΟΧΟΙ
Η λοίμωξη από Mycobacterium chimaera μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, λόγω επιμολυσμένων καρδιοπνευμονικών μονάδων θέρμανσης-ψύξης για bypass, έχει αναφερθεί παγκοσμίως. Ωστόσο, το φάσμα της κλινικής νόσου παραμένει ελάχιστα κατανοητό. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, αναφέρουμε τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά, τη θεραπεία και τα αποτελέσματα των πρώτων 30 υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
ΜΕΘΟΔΟΙ
Διεξήχθη επανεξέταση της υπόθεσης στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν αναδρομικά μέσω ερευνών των επιδημικών εστιών και μελλοντικά μέσω της συνεχούς επιτήρησης. Τα κοινά στοιχεία που όριζαν την περίπτωση αυτή ήταν:
1) το Mycobacterium chimaera, που ανιχνεύθηκε σε οποιοδήποτε κλινικό δείγμα
2) το ιστορικό καρδιοθωρακικής επέμβασης με καρδιοπνευμονικό bypass
3) και η συμβατή κλινική εμφάνιση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τριάντα ασθενείς προσδιορίστηκαν (28 με προσθετικό υλικό) να εμφανίζουν ένα φάσμα ασθενειών περιλαμβανομένης:
- της ενδοκαρδίτιδας της προσθετικής βαλβίδας (14/30)
- της λοίμωξης στερνικού τραύματος (2/30)
- της λοίμωξης αορτικού μοσχεύματος (4/30)
- και της διάχυτης (μη καρδιολογικής) νόσου (10/30)
Οι ασθενείς παρουσίασαν έναν μέσο όρο της τάξης των 14 μηνών μετά τη χειρουργική επέμβαση (μέγιστο διάστημα 5 ετών) που συνήθως διαμαρτύρονταν για πυρετό και απώλεια βάρους. Οι έρευνες συχνά αποκάλυψαν λεμφοπενία, θρομβοκυτταροπενία, ηπατική χολόσταση και μη νεκρωτική κοκκιωματώδη φλεγμονή. Η διαγνωστική ευαισθησία για μία μόνο μυκοβακτηριδιακή καλλιέργεια αίματος ήταν 68% αλλά αυξανόταν αν είχαν αποσταλεί πολλαπλά δείγματα. 27 ασθενείς άρχισαν συνδυαστική θεραπεία με μακρολίδες και 14 υποβλήθηκαν σε επιπλέον χειρουργική επέμβαση. Μέχρι σήμερα, 18 ασθενείς πέθαναν (60%) με μέση χρονική περίοδο τους 30 μήνες (εύρος 20-39) μετά την αρχική χειρουργική επέμβαση. Η ανάλυση αυτών που επιβίωσαν αναγνώρισε:
·         την νεότερη ηλικία
·         την χειρουργική επέμβαση μιτροειδούς βαλβίδας
·         την αντικατάσταση από μηχανική βαλβίδα
·         την υψηλότερη συγκέντρωση νατρίου στον ορό
·         και την χαμηλότερη CRP
·         ως παράγοντες που σχετίζονται με καλύτερη επιβίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η λοίμωξη από Mycobacterium chimaera μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Η διάγνωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους ασθενείς που εμφανίζουν ανεξήγητη νοσηρή κατάσταση μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Mycobacterium chimaera infection following cardiac surgery in the United Kingdom: clinical features and outcome of the first 30 cases
James E. Scriven, Antonia Scobie, Neville Q. Verlander, Angela Houston, Tim Collyns, Vjeran Cajic, Onn Min Kon, Tamara Mitchell, Omar Rahama, Amy Robinson, Shirmila Withama, Peter Wilson, David Maxwell,Daniel Agranoff, Eleri Davies, Meirion Llewelyn,Shiu-Shing Soo,Amandip Sahota, Mike Cooper, Michael Hunter, Jennifer Tomlins, Simon Tiberi, Simon Kendall,Martin Dedicoat, Eliza Alexander, Teresa Fenech, Maria Zambon, Theresa Lamagni, E.Grace Smith, Meera Chand,PlumX Metrics.,


Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ .
Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ,  Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ,ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»( Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================