ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 9/6/2018 είναι αφιερωμένη στο πως η διαπίστευση συμβάλλει σε έναν ασφαλέστερο κόσμο. Για τον εορτασμό της ημέρας αυτής έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο https://vimeo.com/266524327/53081b0cee .

Η προσδοκία για ασφαλείς χώρους εργασίας, ασφαλή προϊόντα, ασφαλείς μεταφορές, ασφαλή τρόφιμα, στην πραγματικότητα μας αφορά όλους. Οι στατιστικές δείχνουν ωστόσο ότι η προσδοκία είναι διαφορετική από την πραγματικότητα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η διαπίστευση συμβάλλει στην δημιουργία ενός ασφαλέστερου κόσμου. Τα ολοκληρωμένα έργα, οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα μπορούν να αξιολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονιστικές απαιτήσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών & διακριβώσεων και από φορείς πιστοποίησης & ελέγχου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2018 αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της διαπίστευσης τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στις κρατικές και ρυθμιστικές αρχές.


Με εκτίμηση,

Αθηνά Λόντου
Υπεύθυνη Προβολής
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Τηλ.: 210 7204534
Fax:  210 7204526
e-mail: alondou@esyd.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================