ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MYCOBACTERIUM CAPRAE ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΜΕ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MYCOBACTERIUM CAPRAE ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ…» ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΑΡΑΒΕΛ , ΑΘΗΝΑ , 19-21/3/2018 , ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ .
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΗ φυματίωση των βοοειδών είναι μία ζωoανθρωπονόσος που προκαλείται από τα μέλη του συμπλέγματος Mycobacterium tuberculosis (MTBC).
 Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που διενεργήθηκε ως προς τη φυματίωση, σε δύο συστεγαζόμενες εκτροφές βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ενδοοικογενειακό ιστορικό φυματίωσης των ιδιοκτητών τους.
 Κατόπιν διενέργειας ενδοδερμικής δοκιμής φυματινισμού βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εκρίζωσης της Φυματίωσης, στο σύνολο των βοοειδών τα οποία έπρεπε να εξετασθούν, >50%  εξ αυτών (127 ζώα) αντέδρασαν θετικά και οδηγήθηκαν στη σφαγή. Πριν τη σφαγή, ελήφθησαν κατά τυχαίο τρόπο 23 αιμοδείγματα, τα οποία εξετάσθηκαν με τη δοκιμή απελευθέρωσης της Ιντερφερόνης-γ.  Κατά τη μεταθανάτια εξέταση, ελήφθησαν δείγματα ιστών από 12 ζώα που είτε είχαν μακροσκοπικές αλλοιώσεις κατά τη μεταθανάτια εξέταση, ή/και παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα Ιντερφερόνης-γ. Ακολούθησαν δοκιμές (καλλιέργεια,real time PCR) με σκοπό την απομόνωση και την μοριακή ταυτοποίηση του MTBC καθώς και δοκιμές για την τυποποίηση των απομονωθέντων στελεχών.
19 εκ των 23 αιμοδειγμάτων αντέδρασαν θετικά στη δοκιμή απελευθέρωσης της Ιντερφερόνης-γ. Με την δοκιμή της real time PCR ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του MTBC σε δείγματα από 3 εκ των 18 ζώων που ελέχθησαν. Το παθογόνο αναπτύχθηκε με τη δοκιμή της καλλιέργειας σε δείγματα 4 εκ των 18 ζώων που εξετάσθηκαν, ενώ  η δοκιμή DVR-spoligotyping που ακολούθησε οδήγησε στον μοριακό χαρακτηρισμό του Mycobacterium caprae.
 Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί την πρώτη μελέτη απομόνωσης του Mycobacterium caprae σε εκτροφές βοοειδών στην Ελλάδα και αναδεικνύει τη σημασία συνεργασίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των ζωοανθρωπονόσων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================