ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ART) ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΙΣΟΝΙΑΖΙΔΗ (IPT) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ HIV- ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣINT J TUBERC LUNG DIS 22(5):356

EDITORIAL

ART AND LIFELONG IPT FOR HEALTH CARE WORKERS WITH HIV: A PRIORITY

FOR INFECTION CONTROL

Πολλές και πρώιμες  επιδημιολογικές μελέτες της φυματίωσης (TB) εξέτασαν τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας (HCWs) ειδικά λόγω του γνωστού αυξημένου κινδύνου από την έκθεση σε ασθενείς με μεταδοτική φυματίωση. Οι προσπάθειες για τον μετριασμό αυτού του επαγγελματικού κινδύνου περιλαμβάνουν καθιερωμένες πρακτικές που συνιστώνται στους χώρους της υγείας, όπως:
- δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση των ατόμων (π.χ. παρακολούθηση της φυματίωσης στους εργαζόμενους σε αυτούς τους χώρους υγείας)
- διοικητικούς έλεγχους (π.χ. διαχωρισμός ασθενών με υποψία φυματίωσης ή επιβεβαιωμένη φυματίωση)
- περιβαλλοντικούς ελέγχους (π.χ. συστήματα αερισμού)
- και εξοπλισμό ατομικής προστασίας (π.χ. χρήση ειδικών αναπνευστήρων)
Αυτή εδώ η ανασκόπηση από μια σχετική μελέτη αναφέρει ότι περίπου το 50% των HCWs στις εγκαταστάσεις στην Μποτσουάνα είχαν καθημερινή έκθεση σε ασθενείς με μεταδοτική φυματίωση, ανεξάρτητα από την νόσηση των HCWs από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Ειδικότερα, φαίνεται ότι οι HCWs που ήταν μολυσμένοι με HIV δεν είχαν μετατεθεί σε κλινικά μη ενεργούς τομείς εργασίας, παρά τις συστάσεις τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) όσο και του Υπουργείου Υγείας της Μποτσουάνα. Όπως αναγνωρίζουν όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, η μετάθεση των HCWs με HIV συναντά πολυάριθμες δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένου του στιγματισμού από τη στιγμή της αποκάλυψης ότι κάποιος πάσχει από HIV, της συχνής ανάγκης για το προσωπικό να αλλάζει και να εργάζεται σε διάφορα τμήματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και του περιορισμένου χώρου ακόμη και για τις κλινικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα με την έκθεση σε φυματίωση, οι HCWs ερωτήθηκαν σχετικά με το σε ποιά κατάσταση βρισκόταν η αντιρετροϊκή θεραπεία τους (ART) και η προληπτική θεραπεία τους με ισονιαζίδη (IPT). Το 57,8% και το 34,3% ανέφεραν ότι λάμβαναν ART και IPT αντίστοιχα. Καθώς η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2009-2010, η εφαρμογή αυτών των ευρημάτων στην πράξη για το 2018 είναι ακόμη σχετικά ασαφής. Εντούτοις, το ζήτημα της λήψης ART και IPT μεταξύ των HCWs με HIV είναι αυξημένης σημασίας, δεδομένου ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητες και εντυπωσιακές αποδείξεις που προέκυψαν κατά την τελευταία δεκαετία.
Η ART για τα άτομα που ζουν με HIV (PLHIV), ανεξάρτητα από τον αριθμό των CD4, έχει γίνει το πρότυπο της φροντίδας παγκοσμίως και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης φυματίωσης μεταξύ των ανθρώπων που πάσχουν από ΗIV. Επιπλέον, 6 μήνες με IPT μειώνουν ανεξάρτητα τον κίνδυνο εμφάνισης φυματίωσης μεταξύ των ανθρώπων που πάσχουν από HIV και οι οποίοι ήδη λαμβάνουν ART. Πρόσφατα, το 6μηνο IPT αποδείχθηκε ότι παράγει ένα μακροχρόνιο όφελος όσον αφορά τη θνησιμότητα μεταξύ των ανθρώπων που πάσχουν από HIV, ανεξάρτητα από τον αριθμό CD4 ή την λήψη ART τερματίζοντας ουσιαστικά την αντιπαράθεση σχετικά με το λόγο κινδύνου-οφέλους της λήψης IPT για τους PLHIV σε περιβάλλοντα υψηλών επιπτώσεων. Τέλος, οι συστάσεις του ΠΟΥ υποστηρίζουν τώρα την παροχή τουλάχιστον 36 μηνών IPT για τους PLHIV (ως αναπλήρωση για τη δια βίου IPT), δεδομένου ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης φυματίωσης επανέρχεται στον μέσο όρο εμφάνισης, σύντομα μετά την ολοκλήρωση ενός εξαμήνου IPT.
Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου της καθημερινής έκθεσης σε φυματίωση, οι HCWs με HIV πρέπει να είναι από τις ομάδες με την υψηλότερη προτεραιότητα για τη δια βίου ΙΡΤ. Ενώ η πολιτική ελέγχου λοιμώξεων από τον ΠΟΥ για το 2009 συνιστά ήδη την παροχή ART και IPT σε HCWs με HIV, είναι καιρός να τονιστεί η ART και η δια βίου IPT, όχι μόνο ως επιταγές βελτίωσης των αποτελεσμάτων στην υγεία του ατόμου, αλλά και ως βασικά στοιχεία ελέγχου της λοίμωξης. Η εφαρμογή μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων, όπως η επανατοποθέτηση των HCWs με τον ιό HIV, παρεμποδίζεται όσον αφορά τον τομέα της υλικοτεχνικής υποστήριξης και του ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως, η παροχή ART και δια βίου IPT σε HCWs με HIV θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο παρεμπόδισης της νοσοκομειακής μετάδοσης της φυματίωσης και θα πρέπει να αποτελέσει πρόσθετο ακρογωνιαίο λίθο για τον έλεγχο των λοιμώξεων στις περιπτώσεις υψηλών επιπέδων συχνότητας και μετάδοσης της φυματίωσης.

BRIAN J. BAKER,Division of Global HIV & TB, US Centers for Disease Control and Prevention,Kisumu, Kenya
REFERENCES
1 World Health Organization. WHO policy on TB infection
control in health-care facilities, congregate settings and households.
WHO/HTM/TB/2009.419. Geneva, Switzerland: WHO,
2009. http://www.who.int/tb/publications/2009/infection_
control/en/. Accessed February 2018.
2 Shin S, Modongo C, Zetola N, et al. High rates of exposure to
tuberculosis patients among HIV-infected health care workers in
Botswana. Int J Tuberc Lung Dis 2018; 22: 366–370.
3 TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. A trial of early
antiretrovirals and isoniazid preventive therapy in Africa. N
Engl J Med 2015; 373: 808–822.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ , ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Π.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΠΙΜ.Β
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================