ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑΑΠΟ ΤΟ , TBFACTS.ORG - Information about Tuberculosis, 2017

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

H ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
H ΕΞΑΛΕΙΨΗ, H ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, TO "ΦΟΡΤΙΟ" ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Τον Μάρτιο του 2017, η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ο νέος στόχος όσον αφορά την φυματίωση στην Ινδία ήταν η εξάλειψή της έως το 2025.
Η εξάλειψη της ΤΒ, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν λιγότερες από 1 περιπτώσεις φυματίωσης ανά πληθυσμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Ενόψει της τρέχουσας επιβάρυνσης της Ινδίας από φυματίωση, πρέπει να γίνουν πολλά για να επιτευχθεί η εξάλειψή της μέχρι το 2025. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο (NSP) 2017-2025, καθορίζει τα σχέδια της κυβέρνησης για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εξάλειψη της φυματίωσης.

Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Η Ινδία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου φορτίου της φυματίωσης.
Το 2016 έγινε υπολογισμός 2.800.000 περιπτώσεων TB και 450.000 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της TB.
Η Ινδία έχει επίσης πάνω από ένα εκατομμύριο "εξαφανισμένες" περιπτώσεις κάθε χρόνο που δεν έχουν κοινοποιηθεί και οι περισσότερες παραμένουν:
α) είτε αδιάγνωστες
β) είτε ασαφώς και ανεπαρκώς διαγνωσμένες και αντιμετωπίζονται στον ιδιωτικό τομέα
Το 2016 και λόγω νέων διαθέσιμων πληροφοριών η Ινδία μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναθεώρησαν τον αριθμό των εκτιμήσεων για το "φορτίο" της φυματίωσης στην Ινδία εκτιμώντας ότι είναι μεγαλύτερος.
Παγκόσμια, η Ινδία, είναι η χώρα με το υψηλότερο "φορτίο" τόσο της φυματίωσης όσο και της MDR TB. Έχει υπολογισθεί ότι υπάρχουν περίπου 79.000 ασθενείς με MDR TB μεταξύ των κοινοποιημένων περιπτώσεων πνευμονικής φυματίωσης κάθε χρόνο.
Η Ινδία είναι επίσης η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό (μετά τη Νότια Αφρική) των εκτιμώμενων περιπτώσεων φυματίωσης που συνδέεται με τον ιό HIV. 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η θεραπεία και η φροντίδα της φυματίωσης στην Ινδία παρέχεται:
1) στον δημόσιο τομέα από το αναθεωρημένο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της φυματίωσης (RNTCP) της κυβέρνησης
2) καθώς και από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα
Ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ μεγάλος και πιστεύεται ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με φυματίωση φροντίζονται εκεί.
Το 2016 το RNTCP κοινοποίησε 17.500.000 ασθενείς με TB τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Από αυτούς περίπου 300.000 ασθενείς ήταν από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά εκτιμάται ότι άλλοι 1.500.000 ασθενείς από τον ιδιωτικό τομέα δεν καταγράφηκαν και επιζητούσαν περίθαλψη εκτός του δημόσιου τομέα.
Υπήρξαν επίσης 33.820 ασθενείς που κοινοποιήθηκαν και οι οποίοι είχαν ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Ωστόσο, πρόκειται ακόμη μόνο για προκαταρκτικές αναθεωρήσεις και περισσότερες αλλαγές είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρξουν όταν η Ινδία διεξάγει την πρώτη της εθνική έρευνα επιπολασμού της φυματίωσης το 2017 - 2018.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι στην Ινδία αναζητούν φροντίδα από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί περιλαμβάνουν:
• Πτωχή γνώση όσον αφορά στοιχεία της νόσου της φυματίωσης
• Πτωχή γνώση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από το εθνικό δημόσιο πρόγραμμα
• Η ευκολία των υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα
• Η επιθυμία για εμπιστοσύνη όσον αφορά το απόρρητο των πληροφοριών
• Η επιθυμία για εξατομικευμένη φροντίδα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (NSP) 2012 -2017
Το RNTCP είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των πενταετών σχεδίων της κυβέρνησης της Ινδίας για την καταπολέμηση της φυματίωσης.
Για το πενταετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για το 2012-2017 το όραμα της κυβέρνησης ήταν το τέλος της ΤΒ για την Ινδία επιτυγχάνοντας πρόσβαση για όλους σε αυτό το σχέδιο. Αυτό επρόκειτο να επιτευχθεί με την παροχή ποιοτικής διάγνωσης και θεραπείας για όλους τους ασθενείς με φυματίωση της κοινότητας. Αυτή ήταν μια σημαντική αλλαγή της μέχρι τώρα πολιτικής.
Αυτή η αλλαγή πολιτικής σήμαινε την επέκταση της εμβέλειας των υπηρεσιών του προγράμματος RNTCP σε όλους τους ανθρώπους που διαγνώστηκαν με φυματίωση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση, καθώς και εκείνων που ζητούν θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα. Η νέα πολιτική της κυβέρνησης μέσω του προγράμματος RNTCP περιελάμβανε επίσης τη βελτίωση της ποιότητας των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών.
Επιθυμία ήταν να επιτευχθούν οι εξής στόχοι μέχρι το τέλος του 2015:
• έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία τουλάχιστον 90% των εκτιμώμενων περιπτώσεων φυματίωσης της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης που σχετίζεται με τον ιό HIV
• αρχικός εξεταστικός έλεγχος όλων των ασθενών που είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε θεραπεία (επανεξέταση) και είχαν θετική μικροσκόπηση για TB για ανθεκτική σε φάρμακα φυματίωση και την παροχή υπηρεσιών θεραπείας για MDR TB
• η παροχή συμβουλών και εξετάσεων για τον ιό HIV σε όλους τους ασθενείς με φυματίωση και η σύνδεση των ασθενών με συνλοίμωξη HIV-ΤΒ με τη φροντίδα και υποστήριξη του HIV
• επιτυχή θεραπεία τουλάχιστον του 90% όλων των νέων ασθενών με φυματίωση και τουλάχιστον του 85% όλων των ασθενών που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία για φυματίωση
• την επέκταση των υπηρεσιών του προγράμματος RNTCP και σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί και θεραπευθεί στον ιδιωτικό τομέα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NSP 2012 - 2017
Η ενωμένη αποστολή παρακολούθησης της φυματίωσης (JMM) του RNTCP συγκέντρωσε αρκετούς εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες και οργανώσεις το 2014. Αναθεώρησαν γενικά την πρόοδο, τις προκλήσεις, τα σχέδια και τις προσπάθειες του RNCTP για τον έλεγχο της φυματίωσης. Η εφαρμογή του NSP 2012-2017 ήταν ένας από τους τομείς που έστρεψαν την προσοχή τους.
Το JMM αναγνώρισε τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα της Ινδίας στον έλεγχο της φυματίωσης τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό περιλάμβανε:
1) την εξέταση περισσότερων από 80 εκατομμυρίων ανθρώπων
2) την ανίχνευση και τη θεραπεία 15 εκατομμυρίων ασθενών με φυματίωση
3) και τη διάσωση εκατομμυρίων ζωών ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του RNTCP

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Επίσης, παρά τις βελτιώσεις που έγιναν στην συγκέντρωση το 2014 εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο φροντίδας που παρέχεται στον ιδιωτικό τομέα. Οι καθυστερήσεις στη διάγνωση, η χρήση πολλαπλών μη προτύπων θεραπευτικών σχημάτων για ακατάλληλα χρονικά διαστήματα, η έλλειψη τρόπου για να εξασφαλιστεί η πλήρης πορεία της θεραπείας και η ολοκλήρωσή της και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της θεραπείας ήταν μερικά μόνο από τα θέματα.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Έτσι, τα πρότυπα για την φροντίδα της φυματίωσης στην Ινδία δημιουργήθηκαν το 2014 για να εξασφαλίσουν ένα επιτυχημένο πρότυπο διάγνωσης και θεραπείας. Αυτά τα πρότυπα καθόρισαν και το πρότυπο της θεραπείας, της εξέτασης και της διάγνωσης της φυματίωσης σε αυτή τη χώρα, το οποίο θα πρέπει να παρέχεται από το RNTCP σε όλα τα μέρη της Ινδίας. Αυτό στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Οικογενειακής Ευημερίας. Μεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε ότι οι ασθενείς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά από ιδιωτικούς παρόχους και όχι απλώς να ζητούν να απευθύνονται οι ασθενείς απρόθυμα στον δημόσιο τομέα.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Στη συνέχεια το 2016 το RNTCP δημοσίευσε αναθεωρημένες τεχνικές και επιχειρησιακές οδηγίες. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή οι τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές από το RNTCP για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ινδία το 2016, δεν αντικατέστησαν τις προηγούμενες οδηγίες (τα πρότυπα της περίθαλψης της φυματίωσης στην Ινδία του 2014), αλλά παρέχουν επικαιροποιημένες συστάσεις. Επίσης, καθιστούν απολύτως σαφές ότι η καθοδήγηση-οδηγίες ισχύουν τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (NSP) 2017 - 2025
Μία από τις κυριότερες αλλαγές στο στρατηγικό αυτό σχέδιο είναι ότι η έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση των ασθενών που αναζητούν φροντίδα από ιδιωτικούς παρόχους. Επομένως, αυτό το NSP βασίζεται στη δουλειά που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της επιχείρησης του RNTCP του 2016. Το RNTCP θα βοηθήσει επίσης τους ιδιωτικούς παρόχους να παρέχουν ποιοτική φροντίδα και θεραπεία, αντί να ενθαρρύνουν τους ιδιωτικούς παρόχους να στέλνουν τους ασθενείς τους για να λάβουν φροντίδα από το RNTCP.
Το NSP σχεδιάζει να παρέχει κίνητρα σε ιδιωτικούς παρόχους για την τήρηση των τυποποιημένων πρωτοκόλλων διάγνωσης και θεραπείας καθώς και για την κοινοποίηση των  περιπτώσεων προς την κυβέρνηση. Επίσης, οι ασθενείς που θα αναφέρονται στην κυβέρνηση θα λαμβάνουν μετρητά για να τους αποζημιώσουν για το άμεσο και έμμεσο κόστος υποβολής σε θεραπεία αλλά και ως κίνητρο για την ολοκλήρωση της θεραπείας. Αυτό έχει ήδη δοκιμαστεί σε ορισμένα πιλοτικά έργα.
Το κόστος εφαρμογής του νέου NSP εκτιμάται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τα πρώτα τρία χρόνια. Πρόκειται για μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος NSP.


References

1. “Shri J P Naddda launches new initiatives to combat TB”, 2017, http://medicalnewsindia.com/govt-committed-achieve-zero-tb-deaths-says-health-minister
2. “Global TB Report 2017”, WHO, 2017
3.Standards for TB care in India www.searo.who.int/india/publications/en/
4. “India’s ambitious new plan to conquer TB needs cash and commitment”, The Conversation,  October 4, 2017 https://theconversation.com/indias-ambitious-new-plan-to-conquer-tb-needs-cash-and-commitment-84821
5. “India on the right path to ending TB”, World Health Organization, 2016, www.searo.who.int/india/mediacentre/events/2016/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================