ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Πρώτη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ)Δρ  Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης,

Βιοπαθολόγος, Συντονιστής Δ/ντής ΕΣΥ, ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία", Μέλος Δ.Σ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ), αν. μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ)


Την Παρασκευή 03/06/2016 στις 10:00π.μ., στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας (Ισόγειο, Αριστοτέλους 17), στην Αθήνα ,συνήλθε  στην Πρώτη του Συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ).

Στη διάρκεια της συνεδρίασης  συζητήθηκαν  σημαντικά θέματα για τη λειτουργία του Συμβουλίου. Επίσης εκτιμήθηκε  και αποφασίσθηκε  το εύρος και τα επιμέρους αντικείμενα δραστηριοτήτων του Οργάνου, ο τρόπος επιλογής των προτεραιοτήτων του, η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του και η διαδικασία ολοκλήρωσης των τελικών εισηγήσεων. 

Ειδικότερα , 

Στην κατεύθυνση εφαρμογής ενός νέου σχήματος Διακυβέρνησης της eHealth, απαιτείται και η διαμόρφωση του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ) και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. 

Μέρος των εργασιών του Συμβουλίου το επόμενο διάστημα θα αποτελέσουν η Δομή του ΔΗΥΥ και το οργανωτικό σχήμα λειτουργίας του, καθώς απαιτείται η διαμόρφωση ενός πλήρως διαμορφωμένου –προτυποποιημένου -τρόπου ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας .

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής, ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Ι. Μπασκόζος, «Πως μπορείς να εργαστείς στο δρόμο της απόδοσης διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, χωρίς πρώτα να έχεις διαμορφώσει, καθορίσει και ενισχύσει μια εθνική πορεία ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής σου Υγείας;», ο οποίος συμμετείχε στο πανευρωπαϊκό συνέδριο eHealth στο Άμστερνταμ , και συνέχισε ,

«Με την ανάληψη της αρμοδιότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, θεωρήσαμε πως ένα παράθυρο ευκαιρίας έχει  αρχίσει να ανοίγει».

Στην πρώτη συνεδρίαση αποφασίστηκε η δημιουργία τριών Ομάδων που θα ασχοληθούν με:
1) την   αξιολόγηση και διαμόρφωση των πλαισίων λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της Χώρας μας (eHealth National Contact Point – NCP) ως κόμβου διεπαφής μας για τις υπηρεσίες αυτές, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η Ομάδα αυτή θα αναλάβει επίσης και την υπόδειξη του κατάλληλου Φορέα ή των κατάλληλων συνεργασιών μεταξύ Φορέων, για την απόδοση του ρόλου αυτού σε Εθνικό Επίπεδο. Συντονιστής της Ομάδας αυτής αποφασίσθηκε να είναι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
2) την αξιολόγηση και διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στη Χώρα μας σε μια προσπάθεια προτυποποίησης και καθορισμού των αναγκών και των μηχανισμών διαλειτουργίας των συστημάτων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο. Συντονιστής της Ομάδας αυτής αποφασίσθηκε να είναι το HL7 Hellas.
3) την  αξιολόγηση και διαμόρφωση ενός ενοποιημένου και πιο εργονομικού κύκλου εργασιών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παραπομπής, Εκτέλεσής και Συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής τους, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών από πλευράς Επαγγελματία Υγείας (Ιατρός, Φαρμακοποιός, Πάροχος Εργαστηριακών Εξετάσεων) και διευκόλυνσης απόδοσης υπηρεσιών Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας προς τους Πολίτες. Συντονιστής της Ομάδας αυτής αποφασίστηκε να είναι η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Τέλος αποφασίστηκε η επέκταση του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας (ΕΣΔΗΥ) και η συμμετοχή σε αυτό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και του Ινστιτούτου Φαρμακολογικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================