ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSISJAN 19, 2017/SARAH ANWAR

Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του UT Southwestern βρήκαν προσφάτως ότι μια πρωτεΐνη ζωτικής σημασίας για την εξάλειψη ιών μέσα στο σώμα, παίζει επίσης ρόλο στην εξάλειψη του Mycobacterium tuberculosis.
Προηγουμένως, άλλοι ερευνητές, είχαν ταυτοποιήσει μια πρωτεΐνη, που ονόμασαν Smurf1, η οποία έχει την επιτακτική ανάγκη να εξαλείφει ιούς  και να "καθαρίζει" κατεστραμμένα μιτοχόνδρια μέσα σε κύτταρα μέσω μιας φυσιολογικής διαδικασίας που καλείται ΑΥΤΟΦΑΓΙΑ. Η αυτοφαγία είναι υπεύθυνη για μια σειρά από διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης παθογόνων όπως ιών, παρασίτων και βακτηρίων τα οποία εισέρχονται στα κύτταρα. Οι ερευνητές, στην μελέτη τους αυτή, ήθελαν να αναλύσουν τις επίδρασεις της Smurf1 και την λειτουργία της στην διαδικασία της εξάλειψης βακτηρίων ειδικά του M. tuberculosis.
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη κατά τη διάρκεια της αντιβακτηριακής αυτοφαγίας τα βακτήρια προσδένονται στην πρωτεινη ubiquitin, οδηγώντας τα στην καταστροφή από ένα οργανίδιο που καλείται λυσόσωμα. Ο ρόλος της Smurf1 (μιας από τις εκατοντάδες Ε3 ubiquitin λιγάσες στα θηλαστικά) ήταν σε αυτή τη φάση της μελέτης ακόμη άγνωστος.
Γι΄ αυτό οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα πειραματικό μοντέλο με ποντικούς για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον ρόλο της Smurf1. Μετά από μελέτη των μακροφάγων των ποντικών με έλλειψη της Smurf1 οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτά τα ποντίκια δεν ήταν ικανά να συνδέσουν την πρωτεΐνη ubiquitin σε ενδοκυττάρια βακτήρια οδηγώντας σε αποτυχία της αυτοφαγίας και έτσι έχαναν τον έλεγχο της ανάπτυξης των βακτηρίων μέσα στα κύτταρα. Επιπρόσθετα τα ποντίκια με έλλειψη της πρωτεΐνης Smurf1 και τα οποία μολύνονταν με το M. tuberculosis είχαν υψηλότερα βακτηριακά φορτία, αυξημένη συχνότητα φλεγμονής των πνευμόνων και επιταχυνόμενη θνητότητα συγκρινόμενα με αυτά που η ενεργότητα της Smurf1 ήταν φυσιολογική.
Οι ερευνητές ήταν επίσης ικανοί να προσδιορίσουν ότι υπάρχει το γονίδιο Smurf1 το οποίο περιορίζει την ανάπτυξη του M. tuberculosis στα ανθρώπινα μακροφάγα και ότι η πρωτείνη Smurf1 βρέθηκε να σχετίζεται με βακτήρια στους πνεύμονες ασθενών με λοίμωξη ΤΒ. Οι ερευνητές δηλώνουν πως ακόμη και εάν ο άνθρωπος αμύνεται ενάντια στο M.tuberculosis και μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξή του, γενικά αυτή η άμυνα είναι ανεπαρκής για να σκοτώσει τα βακτήρια. Βρίσκοντας τρόπους να αξιοποιήσουμε ή να ενισχύσουμε τα μονοπάτι της αυτοφαγίας και το Smurf1 μπορεί αυτό να οδηγήσει σε νέες στρατηγικές όσον αφορά το θάνατο ενδοκυττάριων βακτηρίων όπως αυτά που προκαλούν την ΤΒ. Επίσης αυτή η πρόσφατη έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανοσολογικά σχετιζόμενων θεραπειών της ΤΒ με την ενίσχυση αυτού του ανοσολογικού μονοπατιού.
Η εύρεση νέων δρόμων να μαχόμαστε την ΤΒ είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς αυξανόμενα ποσοστά αντίστασης στα αντιβιοτικά έχουν οδηγήσει σε παγκόσμια επιδημία φυματίωσης φτάνοντας σε συγκλονιστικό ποσοστό κρουσμάτων. Σύμφωνα με το CDC σχεδόν το ένα τρίτο του ανθρώπινου πληθυσμού είναι επί του παρόντος μολυσμένο με ΤΒ. Επιπρόσθετα τα ποσοστά θανάτου είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Το 2015 χονδρικά 1.8 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως έχουν αποδοθεί στην ΤΒ, με τη νόσο αυτή να είναι η κύρια αιτία θανάτου σε άτομα μολυσμένα από HIV. Το CDC επίσης αναφέρει πως το οικονομικό φορτίο από την ανθεκτική στα αντιβιοτικά ΤΒ είναι υπερβολικά μεγάλο με ένα κόστος θεραπείας σε μεμονωμένο άτομο να κυμαίνεται μεταξύ 18,000 και 494,000 δολάρια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================