ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016Δρ. Σιμόνα Καράμπελα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Δρ. Ε.Δ. Βογιατζάκης, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Υγιεινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Τα αποτελέσματα του ΕΚΑΜ για το 2016 μετά από απογραφή νέων περιπτώσεων φυματίωσης και διεξαγωγή ελέγχου αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα, ήταν:

Α. Συνολικός αριθμός των δειγμάτων τόσο του αναπνευστικού όσο και έξωπνευμονικά: 15350
Τα δείγματα αφορούσαν εκτός του Νοσοκομείο Σωτηρία και άλλα Νοσοκομεία της Αττικής και της υπόλοιπης περιφέρειας.

Β. Σύνολο ευαισθησιών: 296   Έλληνες: 170 (57,4%) και Αλλοδαποί 126 (42,6%)

Streptomycin = 18 (6,1%)                 
Isoniazide = 10 (3,4%)                                                   
Rifampicin = 7 (2,4%)     
Ethambutol = 11 (3,7%)    
Pyrazynamide = 54 (18,2%)  
MDR  = 5 ( 1,7%)   
XDR  =0      
ΓΗΓΕΝΕΙΣ
170 (57,4)
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
126 (42,6%)
  SM= 18 (6,1%)

11 (6,5%)
7 (5,6%)
 INH= 10 (3,4%)

4 (2,4%)
6 (4,8%)
 RIF= 7 (2,4%)

3 (1,8%)
4 (3,2%)
 EMB= 11 (3,7%)

8 (4,7%)
3 (2,4%)
 PYR= 54 (18,2%)

34 (20%)
20 (15,9%)
 MDR= 5 (1,7%)

2 (1,2%)
3 (2,4%)
 XDR= 0

0
0

Άτυπα μυκοβακτηρίδια    Σύνολο = 66  
M.avium = 19
M.intracellulare = 12
M. chelonae = 5
M.kansasii = 3
M.abscessus =3
M.fortuitum = 4
M.peregrinum = 1
CM10, AS12 = 4
M.mucogenicum = 1
M.smegmatis = 1
M.gordonae = 4
M.lentiflavium= 2
M.malmoensae=1
M.xenopi=1
M.bovis=1
Non-mycobacterium= 4


  • Ο αριθμός νέων περιπτώσεων φυματίωσης παρουσιάζει μικρή πτώση (12%) σε σχέση με το 2015
  • Το ποσοστό απομόνωσης στελεχών στο γηγενή πληθυσμό έναντι των αλλοδαπών παραμένει μεγαλύτερο (57,4% έναντι 42,6%), παρουσιάζοντας  τα ίδια ποσοστά με το 2014, όμως σημειώνει πτώση συγκριτικά με το περσινό ποσοστό (63% έναντι 37%).
  • Η ανθεκτικότητα της Στρεπτομυκίνης παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2015
  • Μειώνεται στα περίπου μισό το ποσοστό ανθεκτικότητας στην Ισονιαζίδη και στη Ριφαμπικίνη, τόσο στους Έλληνες όσο και στους Αλλοδαπούς
  • Αυξάνεται η ανθεκτικότητα των Ελλήνων στην Εθαμβουτόλη, ενώ μειώνεται στους Αλλοδαπούς
  • Η πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα στην Πυραζιναμίδη επιβεβαιώνει το γενικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα εργαστήρια όσον αφορά τον έλεγχο ανθεκτικότητας σ’ αυτό το φάρμακο.
  • Η μείωση της ανθεκτικότητας στην Ισονιαζίδη και στη Ριφαμπικίνη  καθρεφτίζει και το μειωμένο ποσοστό πολυανθεκτικών (MDR) περιπτώσεων το 2016.
  • Όσον αφορά τα άτυπα μυκοβακτηρίδια, στην 1η θέση απομόνωσης παραμένει  το M.avium  complex (M.avium, M. intracellulare) με ποσοστό 47% και ακολουθούν στην 2η θέση τα RGM  με 18,2%. Οι περιπτώσεις απομόνωσης  του Μ. fortuitum ήταν μειωμένες, τα RGM  όμως διατηρούν  την 2η θέση.
  • Από τα σπάνια μυκοβακτηρίδια σημειώνουμε απομόνωση του M.smegmatis, M.peregrinum, M.lentiflavium και M.malmoensae.    
ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
Δρ Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, Δρ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ, Δρ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Δρ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Μ. ΜΠΕΛΛΟΥ, Μ. ΠΑΝΑΓΗ , Α. ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ, Π. ΣΩΤΑΚΗΣ , Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΓΚΟΛΦΗ, Α. ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
Α. ΡΟΠΟΚΗ
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================