ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Ενόψη της Παγκόσμιας Ημέρας Φυματίωσης 2017 (24η Μαρτίου), είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να δημοσιοποίησουμε την Τελική Έκθεση της Καταγραφής των Εργαστηρίων που ασχολούνται με την εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης στη χώρα μας (2016).


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, Καθηγητές, Συντονιστές Διευθυντές και Υπευθύνους των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων της χώρας μας για την εξαιρετική συνεργασία. Ελπίζουμε ότι η εργασία αυτή θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα της υπάρχουσας εργαστηριακής δομής, αλλά επίσης θα καταδείξει τυχόν κενά και περιπτώσεις που χρήζουν βελτίωσης και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μελλοντικό σχεδιασμό και την οργάνωση του εργαστηριακού δικτύου διάγνωσης μυκοβακτηριδιακών λοιμώξεων, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός Εθνικού Σχεδίου Ελέγχου της Φυματίωσης στην Ελλάδα.

Δρ. Κ. Τρυφινοπούλου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ, ΕΣΔΥ- ΚΕΕΛΠΝΟ), Μέλος European Public Health Microbiology Training Programme, EUPHEM-Alumni

Δρ. Δ. Παπαβέντσης, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Δρ. Π. Ιωαννίδης, Μοριακός Βιολόγος, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Δρ. Ε.Δ. Βογιατζάκης, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Υγιεινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================