ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2016

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)


Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στις 9 Ιουνίου 2016 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης. Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί μία παγκόσμια πρωτοβουλία, που θεσπίστηκε  από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) και τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης.
Αυτό το χρόνο το θέμα εορτασμού είναι πως η Διαπίστευση ως παγκόσμιο εργαλείο μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή πολιτικής του δημόσιου τομέα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όπως επίσης και σε επίπεδο εκπόνησης νομοθεσίας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι οργανισμοί IAF & ILAC δημιούργησαν ένα video προκειμένου να επικοινωνήσουν το μήνυμα της φετινής χρονιάς.
Για το σχετικό βίντεο συνδεθείτε στο https://www.youtube.com/watch?v=4bbuKr3lweQ .
Για την ενεργοποίηση των ελληνικών υπότιτλων πατήστε την ένδειξη Ρυθμίσεις.


Με εκτίμηση,

Μαρία Παπατζίκου
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας
Τμήμα Ανάπτυξης & Προβολής

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα
e-mail: papatzikou@esyd.gr, esyd@esyd.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================