ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Υποδήλωση φυματίωσης στην Ελλάδα: Νέα δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Tuberculosis & Lung Diseases (IJTLD)

Δημήτριος Παπαβέντσης
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ,   
Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Μυκοβακτηριδίων ΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Στο τεύχος Ιουλίου 2016 του έγκριτου περιοδικού International Journal of Tuberculosis & Lung Diseases (IJTLD: http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2016/00000020/00000007/art00015) δημοσιεύεται η μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας του ECDC (EUPHEM: http://ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/programmes/Pages/programmes.aspx) με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου & Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων του ΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ".

Στην πιλοτική αυτή μελέτη που αφορά δεδομένα του νοσοκομείου μας του έτους 2012, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η στατιστική μεθοδολογία Record-Linkage/Capture Re-Capture για τον προσδιορισμό της υποδήλωσης της φυματίωσης στη χώρα μας. Η μελέτη μας κατέγραψε τη συστηματική και διαχρονική υποδήλωση των περιστατικών φυματίωσης σε ποσοστό που φθάνει το 75%, γεγονός που επιβεβαιώνει πολλαπλές μελέτες κατά την τελευταία 15ετία. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η εκτιμώμενη επίπτωση της φυματίωσης στην Ελλάδα είναι 2-3 φορές υψηλότερη σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία.

Απαιτείται λοιπόν σήμερα περισσότερο από ποτέ η ανασκόπηση του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης της φυματίωσης στη χώρα μας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του υψηλότατου ποσοστού υποδήλωσης. Η άμεση ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής δήλωσης που έχει ολοκληρωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και η εκπαίδευση και η παροχή κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της επιδημιολογικής καταγραφής και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================