ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά AR (Antibiotic resistant) βακτήρια αποτελούν μια παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Μία έκθεση του CDC(Center for Disease control and Prevention) του 2013 παρουσίασε τις 18 κορυφαίες επείγουσες απειλές από AR στις ΗΠΑ.  Μεταξύ αυτών οι επτά οφείλονται σε AR βακτήρια (έξι συν το Clostridium difficille) που αποκτώνται κατά την διάρκεια υγειονομικής περίθαλψης και  μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν  και αναφέρονται σαν HAIs (health care-associated infections).
ΜΕΛΕΤΗ
  Κατά την διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκε μελέτη στην οποία συμμετείχαν περίπου 4000 νοσοκομεία βραχυπρόθεσμης φροντίδας, 501 νοσοκομεία μακροχρόνιας φροντίδας και 1135 εγκαταστάσεις αποκατάστασης ασθενών από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ την περιφέρεια της Κολούμπια και το Πουέρτο Ρίκο, τα οποία  ανέφεραν δεδομένα για συγκεκριμένες λοιμώξεις στο Εθνικό Δίκτυο Υγείας και Ασφάλειας..Κατά την διάρκεια της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τυποποιημένοι συντελεστές λοίμωξης SIRs (Standardized infection ratios,)σαν στατιστικό στοιχείο για την σύγκριση του παρατηρούμενου αριθμού λοιμώξεων που αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια του 2014 με τον προβλεπόμενο αριθμό λοιμώξεων με βάση τα εθνικά συγκεντρωτικά στοιχεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • Τρείς συχνές HAIs σχετίζονται με καθετήρες που τοποθετούνται σε μια φλέβα ή στην ουροδόχο κύστη συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών τους, όπως λοιμώξεις που συνδέονται με την κεντρική γραμμή ροής του αίματος(CLABSIs)Central-line associated blood stream infections, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος από καθετήρα (Cauti)Catheter-associated urinary tract infections, και λοιμώξεις χειρουργικής θέσης(SSIs)Surgical site infections.
  • Εξετάζοντας τις HAIs λοιμώξεις σε όλες τις περιπτώσεις το 47,9 % των Staphylococcus aureus ήταν ανθεκτικοί στην μεθικιλλίνη,το 29,5% των Enterococcus  ήταν ανθεκτικοί στην βανκομυκίνη, το 17,8% των Enterobacteriaceae ήταν β-λακταμικά ευρέως φάσματος και το 3,6% ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες.Το 15,9% των στελεχών Pseudomonas aeruginosa ήταν πολυανθεκτικά και το 52,6% των Acinetobacter species επίσης πολυανθεκτικά.Το Clostridium difficille αν και δεν παρουσιάζει αντοχή στα αντιβιοτικά, οι λοιμώξεις που προκαλεί καθώς και η εξάπλωσή του,επιδεινώνονται από την ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών και τον ανεπαρκή έλεγχο των λοιμώξεων παρόμοια με τα άλλα έξι AR βακτήρια.Το Clostridium difficille αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως το πιο κοινό παθογόνο για HAIs λοιμώξεις.
  • Συγκριτικά με τα δεδομένα που είχαμε πριν από 5-8 χρόνια,για νοσοκομεία βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης φροντίδας αντίστοιχα, οι CLABSIs μειώθηκαν κατά 50% και  9%,οι (Cautis) 0% και 11% αντίστοιχα και 14% για εγκαταστάσεις αποκατάστασης ασθενών.Οι SSIs μειώθηκαν κατά 17% το 2014.
Το ποσοστό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από Clostridium difficille μειώθηκε μόνο κατά 8% την περίοδο 2011-2014και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυξήθηκε κατά 4% κατά τη διάρκεια του2013-2014.
 • Το 2014 η πιθανότητα να προκληθεί μια HAI από ένα από τα έξι AR βακτήρια ήταν ένα προς επτά στις περιπτώσεις βραχυπρόθεσμης νοσηλείας, ενώ στις περιπτώσεις μακροχρόνιας νοσηλείας ήταν ένα προς τέσσερα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
   Η πρόληψη των HAIs είναι μια σημαντική στρατηγική για την μείωση των επιπτώσεων από AR βακτήρια στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της σήψης και του θανάτου. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί για μερικές αλλά όχι όλες τις HAIs. Πολλές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν εφαρμόζονταν σωστά οι συνιστώμενες πρακτικές.
   Γιατροί, νοσοκόμες καθώς και οι υπόλοιποι υγειονομικοί υπάλληλοι εργάζονται όλοι μαζί με την βοήθεια του CDC αλλά και άλλων υγειονομικών υπηρεσιών προκειμένου να χαράξουν στρατηγικές για την πρόληψη καθετηριασμών και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με HAIs, την πρόληψη της εξάπλωσης των AR βακτηρίων, καθώς την βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών.

References

1.   CDC. Antibiotic resistance threats in the United States. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2013. http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013
 2. White House. National action plan to combat antibiotic-resistant bacteria. Washington DC: White House; 2015.https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/national_action_plan_for_combating_antibotic-resistant_bacteria.pdf 
3. Magill SS, Edwards JR, Beldavs ZG, et al. . Prevalence of antimicrobial use in US acute care hospitals, May-September 2011. JAMA 2014;312:1438–46. CrossRef PubMed 
4. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. ; Emerging Infections Program Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use Prevalence Survey Team. Multistate point-prevalence survey of health care-associated infections. N Engl J Med 2014;370:1198–208. CrossRef PubMed 
5. US Department of Health and Human Services. National action plan to reduce healthcare-associated infections. Washington DC: US Department of Health and Human Services; 2010.http://www.hhs.gov/ash/initiatives/hai/actionplan/index.html 
6. CDC. National Healthcare Safety Network: acute care hospital surveillance for central line–associated bloodstream infections. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2016. http://www.cdc.gov/nhsn/acute-care-hospital/clabsi/index.html 
7. CDC. National Healthcare Safety Network: acute care hospital surveillance for catheter-associated urinary tract infections. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2016. http://www.cdc.gov/nhsn/acute-care-hospital/cauti/index.html 
8. CDC. National Healthcare Safety Network: acute hospital surveillance for surgical site infections. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2015.http://www.cdc.gov/nhsn/acute-care-hospital/ssi/index.html 
9. CDC. National and state healthcare associated infections progress report (2012). Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2014.http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report-2014.pdf 
10. CDC. National and state healthcare associated infections progress report (2013). Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2015.http://www.cdc.gov/hai/surveillance/nhsn_nationalreports.html

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================