ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Μαυρομμάτη- Επιμελήτρια Α', Σ. Μαυρέα- Διευθύντρια ΕΣΥ, E. Δ. Βογιατζάκης - Συντονιστής Δ/ντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

     Λόγω των ειδικών συνθηκών, όπως μείωση των προϋπολογισμών, καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών και της αυξημένης ζήτησης των εξετάσεων για τη διάγνωση των αυτοάνοσων νοσημάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, χωρίς καμία διάθεση παρέμβασης στο έργο σας, για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων αυτών.
      Σε όλα τα δείγματα που στέλνονται στο τμήμα μας για κολλαγονικό έλεγχο, γίνεται η εξέταση των αντιπυρηνικών εξετάσεων (ΑΝΑ), ως πρώτο screening test, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη συνεννόηση με το εργαστήριο. Τα αντισώματα έναντι διπλής έλικας του DNA (ds-DNA), καθώς και τα αντισώματα έναντι μη ιστονικών πυρηνικών και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών (ΕΝΑ screening), γίνονται μόνο σε περίπτωση θετικών αντιπυρηνικών (ΑΝΑ +). Το ΕΝΑ profile, το οποίο περιλαμβάνει αντισώματα έναντι ειδικών αντιγονικών επιτόπων όπως τα Sm, RNP, Ro/SSA, La/SSB, Scl 70, Jo-1, γίνονται μόνο σε περίπτωση θετικού του ΕΝΑ screening.
     Όσoν αφορά τα άλλα αντισώματα του κολλαγονικού ελέγχου, όπως MPO/p- anca, PR3/ c-anca, Μ2, F- ακτίνης, GBM, CCP γίνονται μόνον κατόπιν συνεννόησης με τους γιατρούς του ανοσολογικού εργαστηρίου.
     Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι εξετάσεις του κολλαγονικού ελέγχου δεν χαρακτηρίζονται ως επείγουσες. Δεδομένου όμως ότι κατανοούμε πλήρως την ανάγκη –κάποιες φορές- της άμεσης διαφορικής διάγνωσης με άλλα νοσήματα, είμαστε πρόθυμοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για όσο το δυνατόν πιο άμεση απάντηση. Η επικοινωνία μαζί μας και η συζήτηση του περιστατικού, θεωρούμε ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον άρρωστο, θα διευκολύνει σημαντικά το έργο σας, θα απαλλάξει το νοσοκομείο από μη αναγκαία έξοδα και θα μας δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης της δουλειάς μας και ανάδειξης των σοβαρών περιστατικών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες σε αυτή μας την προσπάθεια.

     Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. ( εσωτερικό τηλ .3133 )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================