ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ


Ένα ιδανικό τεστ διάγνωσης της λανθάνουσας φυματίωσης (LTBI) θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Υψηλή ευαισθησία σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που κινδυνεύουν, υψηλή ειδικότητα, ανεξαρτήτως εμβολιασμού BCG και λοιμώξεων με περιβαλλοντικά μυκοβακτηρίδια, αντικειμενικά κριτήρια για τα θετικά αποτελέσματα, ευκολία εκτέλεσης, ικανότητα αναγνώρισης προσφάτως μολυσμένων ατόμων ,με αυξημένο κίνδυνο μετατροπής σε ενεργό νόσο.


Σήμερα, είναι διαθέσιμες δύο ειδών δοκιμασιών για τη διάγνωση της LTBI, η Mantoux (δοκιμασία TST) και η παραγωγή ιντερφέρονης-γ ,από ευαισθητοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα (δοκιμασίες IGRAs)
Μέχρι πρόσφατα, το τεστ φυματίνης (TST) ήταν η μόνη μέθοδος εκτίμησης της μόλυνσης από M.tuberculosis. Tο τεστ TST είναι μία δερματοαντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου. Πολλά από αντιγόνα PPD που περιέχει , είναι κοινά με το M.bovis και με πολλά άτυπα μυκοβακτηρίδια, μειώνοντας έτσι την ειδικότητα του test. Η χαμηλή ευαισθησία του TST σχετίζεται με ανοσοκαταστολή, υποσιτισμό και πολύ μικρές ή μεγάλες ηλικίες. Η τεχνική είναι υποκειμενική και απαιτεί επανεξέταση μετά 48 ώρες. Οι δοκιμασίες παραγωγής ιντερφερόνης-γ (δοκιμασίες IGRAs) βασίζονται στα Τ-λεμφοκυτταρα. Μετρούν την απελευθέρωση ιντερφερόνης-γ από ευαισθητοποιημένα T-λεμφοκύτταρα ως απάντηση στα ειδικά αντιγόνα του M.tuberculosis, τα οποία βρίσκονται κωδικοποιημένα στη περιοχή RD1 του γονιδιώματος του M.tuberculosis. Η περιοχή απουσιάζει στα στελέχη M.bovis και στα περισσότερα άτυπα μυκοβακτηρίδια, με εξαίρεση το M.marinum, M.kansasii, M.szulgai. Οι IGRAs προσδιορίζουν είτε τη ποσότητα της ιντερφερόνης-γ (μεθοδολογία QuantiFERON), είτε τον αριθμό των Τ-λεμφοκυττάρων που παράγουν ιντερφερόνη-γ (μεθοδολογία T-SPOT ).
Η ευαισθησία και η ειδικότητα των IGRAs και του TST, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η επιρροή της περιοχής και της εθνικότητας, η ανοσολογική απάντηση διαφόρων ειδικών ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι), καθορίζουν την ορθή χρήση των δοκιμασιών αυτών στη διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης , αλλά και τη συμβολή τους στη διάγνωση της ενεργού νόσου.
Τα αρνητικά αποτελέσματα IGRAs και TST δεν αποκλείουν τη φυματίωση
Οι IGRAs αλλά και το TST δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ λανθάνουσας και ενεργού φυματίωσης
Οι συστάσεις για τη ορθή χρήση των δοκιμασιών IGRAs και TST αφορούν: χώρες με χαμηλή επίπτωση της φυματίωσης , με εξαίρεση τα παιδιά <5 ετών, άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με πάσχοντες , εργαζόμενους σε χώρους υγείας, εμβολιασμένους με BCG, λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια, ανοσοκατασταλμένους ή άτομα που πρόκειται να λάβουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, μετανάστες, έγκλειστους φυλακών, άστεγους.
(Βλέπε και ιστότοπο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ,
http://www.sotiria.gr/new/nrcm/index.htm

email: reflabtbsotiria@yahoo.gr
Δρ ΣΙΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Διευθύντρια ΕΣΥ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================