ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ Η ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ HIV


Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και θεραπεία των ευκαιριακών λοιμώξεων σε παιδιά που έχουν εκτεθεί ή έχουν μολυνθεί απο τον HIV είναι τώρα διαθέσιμες στο website AIDSinfo (http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/oi_guidelines_pediatrics.pdf clip_image001 )
Οι πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες επικαιροποιούν αυτές που δημοσιεύτηκαν το 2009. Απευθύνονται σε κλινικούς και επαγγελματίες υγείας που παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε παιδιά που έχουν εκτεθεί ή έχουν μολυνθεί απο τον HIV στις ΗΠΑ.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν μία συζήτηση για τα ευκαιριακά παθογόνα που εμφανίζονται στις ΗΠΑ΄, καθώς και όσα μπορεί να αποκτηθούν κατά τη διάρκεια διεθνούς ταξιδιού, όπως η ελονοσία. Η ενότητα για κάθε ευκαιριακή λοίμωξη περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της επιδημιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων και της διάγνωσης της λοίμωξης αυτής στα παιδιά, την πρόληψη της έκθεσης, την πρόληψη του πρώτου επεισοδίου της νόσου, τη διακοπή της πρωτογενούς προφύλαξης μετά την ανάκαμψη του ανοσοποιητικού, τη θεραπεία της ασθένειας, την παρακολούθηση για ανεπιθήμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του φλεγμονώδους συνδρόμου ανοσολογικής ανασυστάσεως (σύνδρομο IRIS), τη διαχείρηση της αποτυχίας της θεραπείας, την πρόληψη υποτροπής της νόσου και τη διακοπή της δευτερογενούς προφύλαξης μετά την ανάκαμψη του ανοσοποιητικού. Οι συστάσεις βαθμολογούνται βάσει ενός συστήματος που δείχνει την ισχύ της κάθε σύστασης και την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων που την υποστηρίζουν.
Οι κύριες αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν: 1) μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) για την πρόληψη και την θεραπεία των ευκαιριακών λοιμώξεων, ειδικά εκείνων για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική θεραπεία; 2) μεγαλύτερη πληροφόρηση για τη διάγνωση και διαχείριση του συνδρόμου IRIS; 3) περεταίρω πληροφόρηση για τη διαχείριση της θεραπείας ART σε παιδιά με ευκαιριακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων; 4) ενημερωμένες συστάσεις για την ανοσοποίηση στα παιδιά που έχουν εκτεθεί ή έχουν μολυνθεί από τον HIV, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά του πνευμονόκοκκου, του HPV, του μηνιγγιτιδοκόκκου και των Rota ιών; 5) προσθήκη ενοτήτων για τη γρίπη, τη Giardia και την ισοσπορίαση; 6) κατάργηση των ενοτήτων της λοίμωξης από ασπέργιλο, Bartonella και ερπητοϊούς (HHV-6 και HHV-7); και 7) ενημερωμένες συστάσεις για διακοπή της προφύλαξης για ευκαιριακές λοιμώξεις μετά από ανάκαμψη του ανοσοποιητικού στα παιδιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ , ΠΕΝΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================