ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Στατιστικά αντοχής συχνοτέρων Gram (-) ουροπαθογόνων στο ΝΝΘΑ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’ για τα έτη 2012 – 20131ο Εξάμηνο 2012 1ο Εξάμηνο 2013
E. coli K. pnemoniae

E. coli K. pneumoniae
Ampicillin 52/75
63%
177/177
100%
92/115
80%
+17%

158/158
100%
Quinolones 26/75
34%
83/177
46%
57/115
49%
+16%

86/158
54%
+8%

ESBL 9/75
12%
66 /177
37%
23/115
20%
+8%

60/158
38%
+1%

MBL - 38/177
21%
- 40/158
25%
+4%


Στατιστικά αντοχής συχνοτέρων πολυανθεκτικών Gram(-) βακτηρίων στο ΝΝΘΑ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’ για τα έτη 2012 – 2013
1ο Εξάμηνο 2012 1ο Εξάμηνο 2013
K. pneumoniae P. aeruginosa A. baumannii K. pneumoniae P. aeruginosa A. baumannii
Imipenem
MDR strains
81/273
29%
83/253
32%
172/172
100%
100/235
42%
+13%

71/215
33%
+1%

172/172
100%
Colimycin
PDR strains
29/273
10%
4/253
1.5%
11/172
6%
20/235
8.5%
-1.5%

3/215
1%
-0.5%

7/172
4%
-2%


Υπεύθυνοι Ιατροί Μικροβιολογικού Τμήματος
Λ. Μωραΐτου, Βιοπαθολόγος Επιμ. Α΄ ΕΣΥ
Μ. Μακαρώνα, Βιοπαθολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ
Συλλογή δεδομένων
Δ. Τσιάκος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Ι. Κοκκόλη, Παρασκευαστής Ιατρικών Εργαστηρίων
Σ. Τριανταφύλλου, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Α. Αλευράς, Παρασκευαστής Ιατρικών Εργαστηρίων
Μ. Βούτου, Παρασκευαστής Ιατρικών Εργαστηρίων
Θ. Κιούση, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Γραμματειακή Υποστήριξη
Ε. Τσουνάκου, Γραμματέας
Σχόλια
΄Ως ένδειξη προσήλωσης στην προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, το μικροβιολογικό εργαστήριο του ΝΝΘΑ 'Η Σωτηρία', παρείχε δεδομένα αντοχής αφ'ενός μεν των εντεροβακτηριακών που απομονώθηκαν σε καλλιέργειες ούρων  και αφ'ετέρου των πολυανθεκτικών στελεχών Klebsiella, Pseudomonas και Acinetobacter. Τα δεδομένα αυτά αφορούν ασθενείς που νοσηλεύθηκαν ή εξετάσθηκαν στο ΝΝΘΑ και καλύπτουν το 1ο 6μηνο του 2013. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για την αντίστοιχη εικόνα του ίδου 6μήνου του προηγούμενου έτους. 
Τα δεδομένα αυτά, επιβεβαιώνουν το πρόβλημα της αντοχής στα αντιμικροβιακά. Μεταξύ 158 στελεχών Klebsiella pneumoniae, κανένα δεν ήταν ευαίσθητο στην αμπικιλλίνη ενώ το 54% είχε απωλέσει την ευαισθησία στις κινολόνες. Όσον αφορά τα στελέχη Escherichia coli, ανησυχητικό είναι το γεγονός της αύξησης της αντοχής σε αμπικιλλίνη και κινολόνες κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα έτος. Στο πεδίο των πολυανθεκτικών Gram αρνητικών (που κυρίως αφορούν νοσηλευόμενους ασθενείς, ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) τα δεδομένα αναδεικνύουν την παγίωση υψηλών επιπέδων αντοχής στις καρβαπενέμες. Πιθανώς, ένα αναδυόμενο πρόβλημα, του οποίου οι μελλοντικές διαστάσεις δεν είναι ακόμη σαφείς, είναι η αντοχή στις πολυμυξίνες. Κατά τρόπο ανησυχητικό περίπου το 10% των στελεχών K.pneumoniae και το 5% των στελεχών Acinetobacter baumannii επιδεικνύουν αντοχή στην κολιστίνη, ενώ τέτοια αντοχή δεν αφορά, επί του παρόντος, στελέχη Pseudomonas aeruginosa.
Τα μικροβιολογικά αυτά δεδομένα έχουν σημαντικές προεκτάσεις όσον αφορά την καθημερινή κλινική πράξη, ιδίως σε τμήματα που νοσηλεύουν βαρέως πάσχοντες. Για παράδειγμα, ποια είναι η ορθότερη εμπειρική αγωγή ασθενούς που εμφανίζει νοσοκομειακή λοίμωξη μετά από ολιγοήμερη παραμονή στο νοσοκομείο; Το ποσοστά των εντεροβακτηριακών που παράγουν ESBL (20% για στελέχη E.coli και 38% για στελέχη K.pneumoniae) και MBL (25% για στελέχη K.pneumoniae) καθιστούν ανασφαλή τη θεραπεία με προωθημένες β-λακτάμες ή ακόμη και καρβαπενέμες. 
Σχετικά με το σκέλος της αντοχής των πολυανθεκτικών στελεχών, αντίστοιχες προεκτάσεις υπάρχουν για την εμπειρική κάλυψη ασθενών με νοσοκομειακή σήψη και προδιαθεσικούς παράγοντες για πολυαντοχή. Έχει ακόμη η κολιστίνη την ίδια βαρύτητα ως επιλογή, τη στιγμή που έχει απωλέσει το περίπου το 10% του αντιμικροβιακού της φάσματος (κυρίως μεταξύ των στελεχών K.pneumoniae); Θα μπορούσε η συγχορήγηση γενταμικίνης ή φωσφομυκίνης ή τιγεκυκλίνης να επεκτείνει αποτελεσματικά το φάσμα αυτό;
Υπό το φως αυτών, αλλά αντίστοιχων δεδομένων από άλλα νοσοκομεία, χρειάζονται επειγόντως περισσότερο αναλυτικά στοιχεία αντοχής αλλά και επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών για την εμπειρική αντιμετώπιση της gram αρνητικής νοσοκομειακής σήψης στον Ελλαδικό χώρο.
______________________________________________________________
Κωνσταντίνος Ποντίκης
Παθολόγος - Εντατικολόγος
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Α' Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΝΝΘΑ 'Η Σωτηρία'
Τηλ.εργασίας: 2107763719, 2107763706

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================