ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ LTBI: ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΒΗΜΑΤΑ Η ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ;Η ανίχνευση και η θεραπεία των ατόμων με λανθάνουσα φυματίωση (LTBI) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής ελέγχου της φυματίωσης σε χώρες με χαμηλή επίπτωση (χαμηλή συχνότητα νέων κρουσμάτων ΤΒ). Ωστόσο, οι υπάρχουσες διαγνωστικές μέθοδοι είναι γενικά ανεπαρκείς προγνωστικά όσον αφορά την πρόοδο στην ενεργό φυματίωση, αποκλείοντας μια προσέγγιση προληπτικής θεραπείας από καλά πληροφορημένο υλικό. Το τελευταίο μέλος της οικογένειας διαγνωστικών εξετάσεων για την LTBI είναι μια τροποποιημένη έκδοση του QuantiFERON-TBw Gold In Tube (QFT-GIT) μέθοδος απελευθέρωσης ιντερφερόνης γ (IGRA), η οποία έχει έναν επιπρόσθετο σωλήνα (TB2) που έχει σχεδιαστεί για να διεγείρει και τα Τ-κύτταρα CD4 και τα Τ-κύτταρα CD8 κατά την έκθεση τους σε αντιγόνα ΤΒ (QFT-Plus). Το σκεπτικό πίσω από αυτή την τροποποίηση είναι ότι θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα με μειωμένη απόκριση Τ-κυττάρων CD4.
Εδώ αναφέρεται μια ευαισθησία 93% για το QFT-Plus στον εντοπισμό ασθενών με φυματίωση που έχει επιβεβαιωθεί με καλλιέργεια σε μια μελέτη που περιελάμβανε 164 ασθενείς από τρεις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και δύο τοποθεσίες στην Ιαπωνία. Η ευαισθησία ήταν παρόμοια με αυτή του QFT-GIT (94%), η οποία είναι σύμφωνη και βασισμένη σε προηγούμενες μελέτες. Αυτή η διαπίστωση από αυτή τη μελέτη από μόνη της δεν δικαιολογεί τη χρήση του νέου τεστ. Η εκτίμηση εδώ προέκυψε από ασθενείς με ενεργό φυματίωση, ενώ η δοκιμασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική εξέταση για την LTBI, ένας περιορισμός που αναγνωρίζεται. Παρόλο που τα άτομα με λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) δεν εξαιρέθηκαν στην τρέχουσα μελέτη, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ήταν θετικός στον HIV, καθιστώντας αδύνατη την αξιολόγηση ενός από τα σημαντικότερα στοιχεία ύπαρξης και στόχων της εξέτασης. Επιπλέον, χωρίς μια σωστή εκτίμηση της προγνωστικής αξίας της εξέτασης όσον αφορά την εξέλιξη σε ενεργό φυματίωση, οι εκτιμήσεις της ευαισθησίας είναι στην καλύτερη περίπτωση μια μέτρια πληροφόρηση. Αυτό παρατηρήθηκε και στις αξιολογήσεις προηγούμενων εκδοχών των IGRA οι οποίες δείχνουν πτωχές προγνωστικές τιμές παρά τις καλές εκτιμήσεις στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και τους ανοσοκατασταλμένους πληθυσμούς.
Η δυνητική αξία του QFT-Plus έγκειται στη δυνατότητα σύγκρισης των απαντήσεων στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες. Η διαφορά στη συγκέντρωση της ιντερφερόνης-γ του σωλήνα ΤΒ1 και ΤΒ2 θεωρείται ότι είναι μια εκτίμηση για την απόκριση των κυττάρων CD8 Τ, η οποία σχετίζεται με την παρουσία αντιγραφής του Mycobacterium tuberculosis. Μια διαφορά μεγαλύτερη από 0,6 IU / ml βρέθηκε στο 15% των θετικών δερματικών αντιδράσεων στη φυματίνη (TST) από επαφές με ασθενείς διαγνωσμένους με φυματίωση και συσχετίστηκε με έκθεση στο M. tuberculosis. Όπως αναμενόταν, αυτό το ποσοστό ήταν υψηλότερο σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση και έφτασε το 28% στη μελέτη με τους 164 ασθενείς με ενεργό ΤΒ. Τα ευρήματα αυτά παρέχουν όλα μαζί το προβάδισμα για τη διαφοροποίηση της πρόσφατης λοίμωξης από παλαιότερες λοιμώξεις μεταξύ των ατόμων με LTBI, προσδιορίζοντας με τον τρόπο αυτό μια ομάδα με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της φυματίωσης. Ωστόσο, το όριο θετικού-αρνητικού αποτελέσματος (cut-off) βασίστηκε περισσότερο στη ποικιλομορφία της εξέτασης QFT-GIT και όχι στα αποτελέσματα μιας προσέγγισης ενός προγνωστικού μοντέλου. Η εισαγωγή νέων διαγνωστικών εξετάσεων δεν θα πρέπει να καθοδηγείται από τα υποτιθέμενα οφέλη ή από την επιθυμία να χρησιμοποιηθεί μια εύκολη τιμή cut-off στην κλινική πρακτική. Για να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα του QFT-Plus, χρειαζόμαστε κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες σε κατάλληλους πληθυσμούς, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν προγνωστικές τιμές που να κατευθύνουν την προληπτική θεραπεία. Μια τιμή cut-off που υποδεικνύει μια πρόσφατη λοίμωξη χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία πέρα από την ομάδα μόνο TST θετικών ατόμων, όπως χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως, και πρέπει να συμπεριλάβει ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και παιδιά.

EDITORIAL , INT J TUBERC LUNG DIS 22(6):591
Testing for LTBI: more of the same or a step forward?
FRANK VAN LETH*†, MARTINA SESTER‡
*Department of Global Health Academic Medical Center University of Amsterdam, Amsterdam †Amsterdam Institute for Global Health and Development, Amsterdam The Netherlands ‡Department of Transplant and Infection Immunology, Saarland University Homburg, Germany

References
1 Lange C, Mandalakas A M, Kalsdorf B, Denkinger C M, Sester M. Clinical application of interferon-c release assays for the prevention of tuberculosis in countries with low incidence. Pathog Immun 2016; 1: 308–329.
2 Horne D, Jones B, Kamada A, et al. Multicenter study of QuantiFERON-TB Gold Plus in patients with active tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2018; 22: 617–621.
3 Sester M, van Leth F, Bruchfeld J, et al. Risk assessment of tuberculosis in immunocompromised patients. A TBNET study. Am J Respir Crit Care Med 2014; 190: 1168–1176.
4 Petruccioli E, Vanini V, Chiacchio T, et al. Analytical evaluation of QuantiFERON-Plus and QuantiFERON-Gold In-Tube assays in subjects with or without tuberculosis. Tuberculosis (Edinb) 2017; 106: 38–43.
5 Barcellini L, Borroni E, Brown J, et al. First evaluation of QuantiFERON-TB Gold Plus performance in contact screening. Eur Respir J 2016; 48: 1411–1419.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ .
Σ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ , Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δρ Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================