ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης, Δυτικό Ακρωτήριο, Νότια Αφρική.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να περιγραφούν τα κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά καθώς και τα θεραπευτικά σχήματα και τα αποτελέσματα σε παιδιά με ΝΡ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Από τα 32 παιδιά (μέση ηλικία 16,5 μηνών), τα 8 (25%) (μέση ηλικία 49 μηνών) είχαν ΝΡ σχετιζόμενη με M. tuberculosis, 6 από τα οποία είχαν μολυνθεί και από HIV. Η αξονική τομογραφία θώρακος (CT) ήταν διαγνωστική σε όλες τις περιπτώσεις και συγκεκριμένα δεν υπήρχαν ακτινολογικές ενδείξεις που να υποδηλώνουν φυματίωση. Δεν υπήρχε διαφορά στην κλινική εικόνα, στην ακτινογραφία θώρακος ή στην αξονική τομογραφία (CT) μεταξύ βακτηριακής NP και ΝP που σχετίζεται με M. tuberculosis. Το M. tuberculosis καλλιεργήθηκε στο 75% των περιπτώσεων. Οξεάντοχα βακτήρια στο πλευριτικό υγρό ήταν επιπρόσθετα παρόντα σε δύο περιπτώσεις. Απαιτήθηκε χειρουργική επέμβαση στο 46% των περιπτώσεων με M. tuberculosis. Κατά την παρακολούθηση (follow-up), το 50% των περιπτώσεων που μελετήθηκαν είχε πλήρη ακτινολογική απεικόνηση με ευρήματα παρόμοια με τη βακτηριακή NP.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η σειρά αυτή των περιπτώσεων υπογραμμίζει το γεγονός ότι το M. tuberculosis όχι μόνο προκαλεί οξεία πνευμονία στα παιδιά, αλλά έχει και πολλές επιπλοκές. Το M. tuberculosis θα πρέπει να θεωρείται ως αιτία NP σε όλα τα παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν προσβληθεί και από τον HIV, που ζουν σε περιοχές με υψηλή συχνότητα της φυματίωσης.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================