ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣΜΑΡΤΙΟΣ 2018Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Η φυματίωση (TB) που αποτελεί απειλή πρέπει να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της δημόσιας υγείας, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλή επίπτωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (EU/EEA). Με σχεδόν 60.000 περιπτώσεις που εντοπίζονται σε ετήσια βάση και επηρεάζουν δυσανάλογα τους ευάλωτους πληθυσμούς, η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβλημα για την περιοχή, χωρίς να υπάρχει πλέον ορατό τέλος για την επιδημία.
Η Παγκόσμια Ημέρα TB τιμάται ετησίως στις 24 Μαρτίου για να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία όσον αφορά την επιδημία αυτή. Με την ευκαιρία αυτή, το ECDC δημοσίευσε την ετήσια κοινή έκθεση επιτήρησης και παρακολούθησης της φυματίωσης σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή τοπική υπηρεσία του ΠΟΥ. Η έκθεση αναφέρει ότι η ετήσια μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί για να επιτευχθεί ο ιδανικός στόχος βιώσιμης ανάπτυξης για τον τερματισμό της επιδημίας της φυματίωσης έως το 2030.
Εκτός από την ενεργό φυματίωση, πρέπει να αντιμετωπιστεί και η λανθάνουσα φυματίωση (LTBI). Οι φορείς είναι ασυμπτωματικοί, αλλά ενδέχεται να αναπτύξουν αργότερα ενεργό νόσο. Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές ανίχνευσης για την LTBI, το ECDC εξέδωσε τεχνικές αναφορές που βασίζονται σε μαθηματική μοντελοποίηση και στην ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας. Αυτά συμπληρώνονται από διάφορες μεθόδους που απευθύνονται στους επαγγελματίες δημόσιας υγείας και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βοηθήσουν στην εκτίμηση του κόστους και των επιδράσεων των διαφόρων στρατηγικών ανίχνευσης της LTBI.
Το ECDC δημοσίευσε επίσης ένα ενημερωτικό έντυπο που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο η αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) θα επέτρεπε την καλύτερη διαχείριση και ανίχνευση των επιδημικών κρουσμάτων της φυματίωσης στην EU/EEA. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας είναι το κλειδί για τη συγκράτηση της μετάδοσης και την αποτροπή της αναζωπύρωσης της φυματίωσης.
Η εξάλειψη της φυματίωσης (TB) απαιτεί τη διαχείριση της λανθάνουσας φυματίωσης (LTBI) σε βασικούς πληθυσμούς. Έτσι, τα άτομα με LTBI πρέπει να διαγνωστούν και να υποβληθούν σε θεραπεία με κατάλληλα σχήματα. Δεν είναι γνωστό πώς οι διαφορετικές στρατηγικές εξέτασης και θεραπείας βασικών πληθυσμών επηρεάζουν τη μετάδοση της ΤΒ και την πρόοδο προς την εξάλειψή της.

 Andrea Ammon, Director of ECDC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================