ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ «ΦΟΡΤΙΟ» ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣΑΠΟ ΤΟ , TBFACTS.ORG - Information about Tuberculosis, 2017

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΟ «ΦΟΡΤΙΟ» ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΒ
Το « φορτίο» μιας χώρας από τη φυματίωση μπορεί να περιγραφεί λέγοντας πόσα κρούσματα φυματίωσης υπάρχουν σε ένα χρόνο. Μπορεί επίσης να περιγραφεί λέγοντας πόσοι άνθρωποι στη χώρα πεθαίνουν από την φυματίωση κάθε χρόνο. Ένας τρίτος τρόπος για να περιγραφεί είναι να ειπωθεί πόσες περιπτώσεις TB υπάρχουν σε οποιοδήποτε δεδομένο χρονικό σημείο. Το «φορτίο» της φυματίωσης συνδέεται επίσης μερικές φορές με το μέγεθος του πληθυσμού.

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ TB
Υπάρχουν 22 χώρες ,που από το 1998, έχουν θεωρηθεί ως χώρες με « υψηλό φορτίο» φυματίωσης (ΤΒ). Αυτές είναι οι χώρες στις οποίες δόθηκε η μεγαλύτερη προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από την Ινδία, την Ινδονησία και την Κίνα, οι άλλες χώρες είναι η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Νότια Αφρική, το Μπαγκλαντές, οι Φιλιππίνες, το DR Κονγκό, η Αιθιοπία, η Μυανμάρ, η UR Τανζανία, η Μοζαμβίκη, το Βιετνάμ, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ταϊλάνδη, η Κένυα, η Βραζιλία, η Ουγκάντα, το Αφγανιστάν, η Καμπότζη και η Ζιμπάμπουε. Οι 22 χώρες «υψηλού φορτίου» αντιπροσώπευαν το 83% όλων των εκτιμώμενων περιπτώσεων περιστατικών παγκοσμίως το 2014.

ΧΩΡΕΣ ΜΕ «ΧΑΜΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΒ»
Τα χαμηλότερα ποσοστά, δηλαδή οι χώρες που έχουν πληγεί λιγότερο από τη φυματίωση, βρίσκονται κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν επίσης τα χαμηλότερα ποσοστά. Στις χώρες αυτές το ποσοστό των περιστατικών είναι μικρότερο από 10 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος.
Οι χώρες με  πολύ χαμηλό ποσοστό περιπτώσεων ΤΒ τείνουν να έχουν διαφορετικούς στόχους όσον αφορά τη φυματίωση, σε σύγκριση με τις χώρες με υψηλή συχνότητα εμφάνισης της. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο στόχος είναι η εξάλειψη της φυματίωσης. Ωστόσο, συνειδητοποιείται ότι υπάρχει ανάγκη για τις χώρες με υψηλό εισόδημα και χαμηλή επίπτωση ΤΒ να βοηθήσουν άλλες χώρες ιδιαίτερα χαμηλού εισοδήματος, όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερο φορτίο φυματίωσης. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ «ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ»
Για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξαν ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ:
α) ο κύριος κατάλογος των χωρών με υψηλό φορτίο φυματίωσης
β) ένας δεύτερος κατάλογος των χωρών με υψηλό φόρτο συνλοίμωξης φυματίωσης / HIV
γ) και ένας τρίτος κατάλογος χωρών με υψηλό φορτίο MDR-TB.
Α) ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το 1998 ο αρχικός κατάλογος των 22 χωρών υψηλού φορτίου καθορίστηκε με βάση το φορτίο της φυματίωσης σε απόλυτες τιμές. Τότε η φυματίωση ήταν μόλις στο παγκόσμιο πρόγραμμα υγείας. Ο στόχος για τη δημιουργία του καταλόγου ήταν να επισημανθεί η κλίμακα της παγκόσμιας επιδημίας φυματίωσης, εστιάζοντας σε ένα μικρό αριθμό χωρών που ευθύνονται για το 80% του συνολικού αριθμού περιπτώσεων φυματίωσης παγκοσμίως. Οι 22 χώρες υψηλού φορτίου ορίστηκαν ως οι χώρες με το μεγαλύτερο απόλυτο φορτίο της φυματίωσης σε σχέση με τον εκτιμώμενο αριθμό συμβάντων. Στη συνέχεια το Περού απομακρύνθηκε από τον κατάλογο και αντικαταστάθηκε από τη Μοζαμβίκη.
Β) ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ HIV
Το 2004, ο ΠΟΥ εξέδωσε τις πρώτες του κατευθυντήριες οδηγίες ,σχετικά με την υλοποίηση 12 δραστηριοτήτων συνεργασίας για την καταπολέμηση της ΤΒ και του HIV. Στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συν-επιδημίες της φυματίωσης και του HIV. Ακολούθως, το 2005 συμφωνήθηκε ένας κατάλογος 41 χωρών υψηλού φορτίου TB / HIV. Οι χώρες του καταλόγου αποτελούσαν το 97% της εκτιμώμενης παγκόσμιας επιβάρυνσης με φυματίωση των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV. Αυτός ο κατάλογος στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων για τη φυματίωση και τον HIV και για να βοηθήσει τη στήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου για αυτές τις δραστηριότητες. Ο κατάλογος ενημερωνόταν κάθε χρόνο έως το 2009.
Γ) ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ MDR-TB
Το 2008 αποφασίστηκε ότι ένας κατάλογος χωρών με υψηλο φορτιο MDR-TB ήταν σημαντικός. Μετά από κάποια συζήτηση, τα κριτήρια συμφωνήθηκαν. Ο κατάλογος θα αποτελείται από χώρες που αντιπροσωπεύουν συλλογικά το 85% του εκτιμώμενου παγκόσμιου συνόλου. Κάθε χώρα του καταλόγου έπρεπε επίσης να έχει πάνω από 4.000 εκτιμώμενες περιπτώσεις φυματίωσης ετησίως και / ή αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο με το 10% νέων περιπτώσεων φυματίωσης που θα έπρεπε να είναι MDR-TB. Ο κατάλογος χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει το Παγκόσμιο Ταμείο για δραστηριότητες που αφορούσαν την MDR-TB. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος με υψηλό φορτίο MDR-TB στην Κεντρική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Αυτές ήταν χώρες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να τύχουν υποστήριξης. Υπήρχαν 27 χώρες στον κατάλογο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Μέχρι το 2015 διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα στους καταλόγους. Ένα ιδιαίτερο μειονέκτημα είναι ότι ο αρχικός-βασικός κατάλογος χωρών υψηλού φορτίου βασίστηκε στην απόλυτη επιβάρυνση, συνεπώς δεν συμπεριλήφθηκαν χώρες με πολύ υψηλά ποσοστά ανά κάτοικο πληθυσμού. Έτσι αποφασίστηκε το 2015 η αναθεώρηση των καταλόγων. Μετά από μια περίοδο διαβουλεύσεων αποφασίστηκε ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν τρεις λίστες για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Αποφασίστηκε επίσης ότι κάθε κατάλογος θα περιλάμβανε 30 χώρες χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση "20 + 10". Αυτό σήμαινε ότι οι 20 πρώτες χώρες θα κατατάσσονταν σε αυτή τη σειρά με βάση τον απόλυτο αριθμό συμβάντων, συν τις δέκα χώρες με το πιο σοβαρό φορτίο σε σχετικούς αριθμούς (που δεν εμφανίζονταν ήδη στις πρώτες 20 χώρες). Θα υπήρχε επίσης ελάχιστο κατώτατο όριο αριθμού τις 10.000 περιπτώσεις ετησίως για τη φυματίωση και τις 1.000 περιπτώσεις ετησίως για τη φυματίωση / HIV και την MDR-TB. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί σε οποιοδήποτε από τους καταλόγους να συμπεριληφθούν χώρες με πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων.
Με πολλές χώρες να εμφανίζονται σε περισσότερες από μία λίστες, ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 48 ΧΩΡΕΣ. Αυτές οι χώρες αντιπροσώπευαν το 10% του εκτιμώμενου παγκόσμιου αριθμού περιστατικών φυματίωσης το 2015.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΟ
Α. ΟΙ 30 ΧΩΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ TB
Κορυφαίες 20 χώρες κατά εκτιμώμενο απόλυτο αριθμό
Αγκόλα, Μπαγκλαντές, Βραζιλία, Κίνα, DPR Κορέα, DR Κονγκό, Αιθιοπία, Ινδία, Ινδονησία, Κένυα, Μοζαμβίκη, Μυανμάρ, Νιγηρία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρωσική Ομοσπονδία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τανζανία, Βιετνάμ
Επιπλέον 10 χώρες κατά εκτιμώμενο σχετικό αριθμό
Καμπότζη, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κονγκό, Λεσότο, Λιβερία, Ναμίμπια, Παπούα Νέα Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε
Β. ΟΙ 30 ΧΩΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΒ / ΗIV
Κορυφαίες 20 χώρες κατά εκτιμώμενο απόλυτο αριθμό
Αγκόλα, Βραζιλία, Καμερούν, Κίνα, DR Κονγκό, Αιθιοπία, Ινδία, Ινδονησία, Κένυα, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Ουγκάντα, UR Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε
Επιπλέον 10 χώρες κατά εκτιμώμενο σχετικό αριθμό
Μποτσουάνα, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κονγκό, Γκάνα, Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Ναμίμπια, Παπούα Νέα Γουινέα, Σουαζιλάνδη
Γ. ΟΙ 30 ΧΩΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ MDR-TB
Κορυφαίες 20 χώρες κατά εκτιμώμενο απόλυτο αριθμό
Μπανγκλαντές, Κίνα, DPR Κορέα, DR Κονγκό, Αιθιοπία, Ινδία, Ινδονησία, Καζακστάν, Κένυα, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Νιγηρία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρωσική Ομοσπονδία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ
Επιπλέον 10 χώρες κατά εκτιμώμενο σχετικό αριθμό
Αγκόλα, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Κιργιστάν, Παπούα Νέα Γουινέα, Περού, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Σομαλία, Τατζικιστάν, Ζιμπάμπουε

ΑΠΟ ΤΟ
TBFACTS.ORG - Information about Tuberculosis
Main Author : Annabel Kanabus,Citation : Kanabus, Annabel "Information about Tuberculosis", GHE, 2017, www.tbfacts.orgGHE is a registered charity (no. 1146692) based in the UK. 
The initials GHE stand for Global Health Education. GHE was set up as a charity to improve health through education, particularly in relation to diseases such as TB which have a global impact.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Global Tuberculosis Control 2016, WHO, Geneva, 2016 www.who.int/tb/publications/global_report/en/
Use of high burden country lists for TB by WHO in the post-2015 era High burden country-lists

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================