ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AIDS 2017 - ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ AIDS KAI ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣJEROEN VAN GORKOM  
The Union HIV Section chair KNCV Tuberculosis Foundation The Hague, The Netherlands                    
e-mail:jeroen.vangorkom@kncvtbc.org  INT J TUBERC LUNG DIS 21(12):1207, Q 2017 The Union, http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0750

To 1996 η διεθνής συνδιάσκεψη για το AIDS στο Βανκούβερ απέδειξε την αποτελεσματικότητα της συνδυαστικής θεραπείας με τη χρήση αναστολέων πρωτεασών για τη θεραπεία του AIDS (σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας). Το 1997 ένα πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον HIV/AIDS (UNAIDS) αναγνώρισε την φυματίωση (ΤΒ) ως μια απειλητική για τη ζωή συννοσηρότητα στους ανθρώπους που ζουν έχοντας τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας (PLHIV), συστήνοντας ολοκληρωμένη φροντίδα και για τις δυο νόσους. Το 1997 το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ξεκίνησε ένα σχέδιο, το ProTEST, το οποίο απέδειξε τη σκοπιμότητα, την αποδοχή και τη χρησιμότητα των συνήθων εξετάσεων από τους παρόχους υγείας και των συμβουλών τους (PITC) για τον ιό HIV μεταξύ των ασθενών που πάσχουν από φυματίωση,  σε μια εποχή που τα Εθνικά Προγράμματα Φυματίωσης ήταν ακόμη πολύ απρόθυμα να αντιμετωπίσουν τον ιό HIV ως ένα ζήτημα. Μόλις το 2004 ο ΠΟΥ (WHO) δημοσίευσε την τρέχουσα πολιτική του για την φυματίωση και τον ιό HIV.

Τα στοιχεία του UNAIDS για το 2016 μας δείχνουν ότι :
- περισσότερο από το 70% των πασχόντων από HIV (PLHIV) γνωρίζουν ότι πάσχουν από HIV
- ότι περισσότερα από τα μισά από αυτά τα άτομα (19,5 εκατομμύρια) λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία (ART)
- και ότι πάνω από το 80% έχει επιτύχει καταστολή του ιού ένα χρόνο μετά την έναρξη της ART. 

Με αυτήν την τάση να συνεχίζεται, 30 εκατομμύρια άτομα θα έχουν πρόσβαση στην ART μέχρι το 2020. Διάφορες προκλήσεις παραμένουν σε πολλές μεσαίου και υψηλού εισοδήματος χώρες, όπου ο ιός HIV είναι μια χαμηλού επιπολασμού-επικράτησης νόσος, που επικεντρώνεται σε βασικούς πληθυσμούς που πλήττονται από κοινωνικό στιγματισμό και διάκριση, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία, όπου η επίπτωση-συχνότητα εμφάνισης του HIV συνεχίζει να αυξάνεται και η πρόσβαση στην ART είναι περιορισμένη.

Η πρόοδος στην εντατικοποίηση της εύρεσης περιπτώσεων, στον έλεγχο της λοίμωξης από φυματίωση και στην προληπτική θεραπεία με ισονιαζίδη [IPT]) είναι γενικά περιορισμένη από άποψη ποιότητας και διάδοσης, και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αναφέρονται ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η συνεργική επίδραση της ART και της IPT στην πρόληψη της ενεργού φυματίωσης εξακολουθεί να μην ωφελεί ουσιαστικά τους ανθρώπους με HIV (PLHIV). Αυτές οι αδυναμίες θα μπορούσαν να διορθωθούν αμέσως αν υπήρχε η απαραίτητη πολιτική βούληση.
Η κλιμακωτή βελτίωση των συνήθων εξετάσεων και των συμβουλών από τους παρόχους υγείας (PITC) και η άμεση πρόσβαση στην ART για τους ασθενείς με φυματίωση, ήταν εντυπωσιακή στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής όπου υπήρχε υψηλός επιπολασμός-επικράτηση του ιού HIV και της φυματίωσης. Όμως, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος όσον αφορά τις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, ιδίως την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη, όταν σε αυτές η πρόσβαση σε συνηθισμένες εξετάσεις και συμβουλές από παρόχους υγείας (PITC) σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μόνο 57%, και το 85% αυτών των ατόμων λαμβάνουν ART. 

Οι μελέτες από ειδικούς μεταξύ των ανθρώπων που πάσχουν από HIV (PLHIV) συνεχίζουν να δείχνουν ότι η μη-διαγνωσμένη φυματίωση είναι η κύρια αιτία θανάτου τους. Η ταχεία ανεύρεση της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR) TB και η άμεση κατάλληλη θεραπεία είναι σημαντικές για την πρόληψη της μοιραίας κατάληξης των PLHIV από μη-διαγνωσμένη MDR-TB.

Τα προγράμματα HIV και φυματίωσης πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για να εξασφαλίσουν την ταχεία διάγνωση τόσο της φυματίωσης όσο και του HIV. Η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της συμμόρφωσης των ασθενών με τις προβλεπόμενες θεραπείες και για την ελαχιστοποίηση της μη τήρησης της παρακολούθησης και της επακόλουθης θνησιμότητας. Η συμμετοχή των κοινοτήτων που πλήττονται από τη φυματίωση και τον ιό HIV σε έναν στρατηγικό προγραμματισμό και μια παρακολούθηση είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλής ποιότητας φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS φέτος φέρει ως θέμα το «Δικαίωμα στην υγεία», δείχνοντας την ανάγκη να συνδεθεί ο αγώνας για την περίθαλψη και την πρόληψη του HIV με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της Υγείας. Είμαστε στα μισά του μαραθωνίου - πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε μαζί.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

References
1 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Tuberculosis and AIDS. UNAIDS point of view. Geneva, Switzerland:UNAIDS, October 1997. http://www.unaids.org/en/resources/documents/1997/19971125_tbaidspv_en.pdf Accessed October 2017.
2 World Health Organization. Report of a ‘lessons learnt’workshop on the six ProTEST pilot projects in Malawi, SouthAfrica and Zambia. WHO/HTM/TB/2004.336. Geneva, Switzerland:WHO, 2004.
3 World Health Organization. Interim policy on collaborative TB/HIV activities. WHO/HTM/TB/2004.330, WHO/HTM/HIV/2004.1. Geneva, Switzerland: WHO, 2004.
4 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Ending AIDS: progress towards the 90-90-90 targets. Global AIDS update, 2017. UNAIDS/JC2900E. Geneva, Switzerland: UNAIDS, 2017.
5 World Health Organization. Global tuberculosis report, 2017. WHO/HTM/TB/2017.23. Geneva, Switzerland: WHO, 2017.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================