ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ.INT J TUBERC LUNG DIS 21(7):717 Q 2017 The Union http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0283
EDITORIAL  Cross-border collaboration in tuberculosis prevention and care in Europe: can we do better?

HEINKE KUNST*† *Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary University of London †Department of Respiratory Medicine Barts Health NHS Trust London, UK e-mail: h.kunst@qmul.ac.uk

Η επιδημιολογία της ΤΒ κατά τον WHO στην περιοχή της Ευρώπης έχει αλλάξει. Μέχρι το τέλος του 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της έχει δεχτεί πάνω από 1.2 εκατομμύρια νεοαφιχθέντες αιτούντες ασύλου, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του αριθμού που καταγράφηκε το 2014. Το πλάνο δράσης για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών προτείνει διαπεριφερειακή και διεθνούς εμβέλειας συνεργασία όχι μόνο για να δημιουργηθεί μια αλυσίδα επικοινωνίας και για να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών που θα βοηθήσουν τις χώρες μέλη να μοιραστούν εμπειρίες και καλή ιατρική πρακτική αλλά επίσης και για να εντοπιστούν παρεμβάσεις που δεν είναι αρκετά επιτυχείς. Η μετανάστευση έχει δώσει γένεση σε ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών με ΤΒ με ξενική καταγωγή σε πολλές χώρες της Ευρώπης και αυτό μπορεί να διακινδυνεύσει το επίτευγμα των στρατηγικών στόχων του τέλους της ΤΒ από τον WHO για το 2030 στην περιοχή.
Ο WHO δίνει έμφαση στο ότι όλοι οι μετανάστες ανεξαρτήτως νομικής υπόστασης θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για πρόληψη, διάγνωση και φροντίδα της ΤΒ, τονίζοντας ότι τα άτομα που διαγιγνώσκονται με ΤΒ πρέπει να θεραπεύονται ταχέως και ότι οι μετανάστες από χώρες με υψηλή σε χώρες με χαμηλή επίπτωση ΤΒ πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματικό ιατρικό έλεγχο για ΤΒ.
Για το θέμα ΤΒ και μετανάστευση έχουν περιγραφεί εθνικά προγράμματα ΤΒ από αρκετές χώρες με χαμηλή επίπτωση ΤΒ - Αυστραλία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Βρετανία και ΗΠΑ -  όπως επίσης έχουν αξιολογηθεί οι εμπειρίες τους από την διασυνοριακή συνεργασία όσον άφορα την πρόληψη και την φροντίδα της ΤΒ. Ένα πλαίσιο για την διασυνοριακή συνεργασία και έλεγχο της ΤΒ έχει προταθεί και το οποίο αποτελείται από τρία μέρη:
Α: συνέχιση της φροντίδας και για την ενεργό και για τη λανθάνουσα λοίμωξη διασυνοριακά (επικοινωνία μεταξύ ειδικών και εργαστηρίων)
Β: διαχείριση των διαφορετικών επιδημιολογικών δεδομένων και παραγόντων κινδύνου (ιατρικός έλεγχος για ενεργό και λανθάνουσα ΤΒ στη χώρα φιλοξενίας)
Γ: διασυνοριακός έλεγχος ΤΒ (έρευνες επαφών και επιδημιών)
Περιγράφεται σαν χρήσιμο εργαλείο για τον διασυνοριακό έλεγχο και φροντίδα της ΤΒ πχ το US TB net, το οποίο είναι μέρος ενός ιατρικού δικτύου που αφορά τους μετανάστες στις ΗΠΑ το οποίο υποστηρίζει τη φροντίδα της ενεργού και λανθάνουσας λοίμωξης διασυνοριακά όπως επίσης και το WHO/European Respiratory Society Consilium το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας για τη φροντίδα της ΤΒ στην Ευρώπη.
Η δημιουργία διεθνών υπηρεσιών για την φροντίδα της ΤΒ αλλά και τον έλεγχό της στην Ευρώπη είναι ουσιαστική καθώς επιτρέπει όχι μόνο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς διεξόδους για τον ασθενή , αποφεύγοντας επαναλήψεις διαγνωστικών διαδικασιών για ασθενείς που περνούν τα σύνορα, αλλά και γιατί παρέχει καλύτερη διασυνοριακή διαχείριση γι' αυτούς που είναι ήδη σε θεραπεία για ΤΒ ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της θεραπείας. Η βελτιωμένη διασυνοριακή συνεργασία είναι σημαντική ειδικά στη διαχείριση της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR), διασφαλίζοντας ταχεία διάγνωση, επαρκή μη διακοπτόμενη θεραπεία για MDR ΤΒ και πρόληψη της διασποράς της MDR TB μεταξύ των μεταναστών μέσω πρώιμων επιδημιών με έρευνα των επαφών τους.  

References
1 The International Organisation for Migration. Fact sheets 2015. Geneva, Switzerland: IOM, 2015. https://www.iom.int/news/ iom-releases-global-migration-trends-2015-factsheet. Accessed April 2017. 2 WHO Regional Office for Europe. Regional Committee for Europe 66th Session. Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region. EUR/RC66/8þ EUR/RC66/Conf.Doc./4. Copenhagen, Denmark: WHO EURO, 2016. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/ 314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPlan_160424. pdf Accessed April 2017. 3 WHO Regional Office for Europe. Interregional workshop for tuberculosis control and care among refugees and migrant populations. Catania, Italy. Copenhagen, Denmark: WHO EURO, 2016. http://www.euro.who.int/en/health-topics/ communicable-diseases/tuberculosis/publications/2016/ interregional-workshop-for-tuberculosis-control-and-careamong-refugees-and-migrant-populations-2016 Accessed April 2017 4 Dara M, Sulis G, Centis R, et al. Cross-border collaboration for improved tuberculosis prevention and care: policies, tools and experiences. Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21: 727–736. 5 Fiebig L, Kohl T A, Popovici O, et al. A joint cross-border investigation of a cluster of multidrug-resistant tuberculosis in Austria,RomaniaandGermanyin2014usingclassic,genotyping and whole genome sequencing methods: lessons learnt. Euro Surveill 2017; 22(2). 6 Hargreaves S, Lonnroth K, Nellums L B, et al. Multidrugresistant tuberculosis and migration to Europe. Clin Microbiol Infect 2017; 23: 141–146.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================