ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑPublic Health Action. 2017 Jun 21; 7(2): 80–81.
Published online 2017 Jun 21. doi:  10.5588/pha.17.0039  PMCID: PMC5493106
Missing tuberculosis patients in the private sector: business as usual will not deliver results
Giorgia Sulis, MD1,2 and Madhukar Pai, MD, PhDcorresponding author2
Από τους εκτιμώμενους 10.4 εκατομμύρια ασθενείς με φυματίωση (ΤΒ) το 2015, τα 4.3 εκατομμύρια ήταν είτε μη διαγνωσμένοι είτε δεν είχαν κοινοποιηθεί στα εθνικά προγράμματα ΤΒ (NTP). Αυτό σημαίνει ότι ένα εκπληκτικό ποσοστό 40% από τους ασθενείς με ΤΒ παγκοσμίως δεν είναι πουθενά ορατοί ή καταγεγραμμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχει μια σχετική ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποιότητα της φροντίδας για την ΤΒ που αυτοί οι ασθενείς δέχονται, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τα αποτελέσματά τους. Ενώ ένα ποσοστό από αυτούς τους μη καταγεγραμμένους στο δημόσιο σύστημα υγείας ασθενείς είναι πιθανό να είναι αδιάγνωστοι και να μην αναζητούν άμεσα φροντίδα, μια πιο εύλογη εξήγηση είναι ότι αυτοί οι "αόρατοι" ασθενείς αναζητούν φροντίδα, αλλά εκτός του συστήματος του εθνικού προγράμματος για την ΤΒ.
Αναδυόμενα δεδομένα για την πορεία των ασθενών και την αλληλοδιαδοχή της φροντίδας που δέχτηκαν, δείχνουν ότι αυτή ακριβώς είναι η εξήγηση σε χώρες με υψηλό φορτίο ΤΒ και με μεγάλο ιδιωτικό τομέα υγείας. Το Πακιστάν, η Ινδία, η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες είναι Ασιατικές χώρες που έχουν όχι μόνο υψηλή επίπτωση ΤΒ αλλά επίσης και μεγάλους τομείς υγείας που είναι εκτός εθνικών προγραμμάτων ΤΒ. Για παράδειγμα στο Πακιστάν και στην Ινδία σχεδόν το 75% του πληθυσμού αναζητά ιδιωτικές παροχές υγείας και μελέτες έχουν δείξει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα υπολείπεται των διεθνών προτύπων.
Πάνω σε αυτό το θέμα μια μελέτη από τους Khan and colleagues πρόσθεσε στη βάση αποδεικτικών στοιχείων για τη πτωχή ποιότητα την φροντίδας της ΤΒ στον τομέα υγείας εκτός των εθνικών προγραμμάτων, τεκμηριώνοντας τις ελλείψεις όσον αφορά τη συγκράτηση των ασθενών κατά την περίθαλψη στο Πακιστάν. Δεδομένα που συλλέχτηκαν αναδρομικά από το 2015 δείχνουν ότι σχεδόν τα δυο τρίτα των βακτηριολογικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων ΤΒ που διαγνώστηκαν σε μεικτές δημόσιες-ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην Lahore δεν ξεκίνησαν ποτέ θεραπεία και τα αποτελέσματα ήταν δυσμενή για το σχεδόν ένα πέμπτο από αυτούς που ξεκίνησαν θεραπεία. Αυτό είναι μια έντονη αντίθεση που, μαζί με το 4-28% της συγκεντρωτικής αναλογίας της απώλειας προ της θεραπείας, για να παρακολουθηθεί το φαινόμενο διεξήχθησαν μελέτες στον δημόσιο τομέα υγείας σε πέντε Ασιατικές χώρες συμπεριλαμβανομένου και του Πακιστάν.
Καθώς ένας θετικός στη μικροσκόπηση ασθενής με ΤΒ εκτιμάται ότι παράγει περίπου 10-15 δευτεροπαθείς λοιμώξεις μέσα σε ένα χρόνο, το να αφεθούν τόσο πολλοί ασθενείς αθεράπευτοι έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινότητα. Καθότι το Πακιστάν κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων χωρών με υψηλό φορτίο ΤΒ παγκοσμίως και οι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό στη χώρα, τέτοια τεράστια χάσματα αντιπροσωπεύουν μείζονα απειλή για τον έλεγχο της ΤΒ συνολικά.
Η μελέτη των Khan and colleagues υπογραμμίζει επίσης τα ασθενή συστήματα παραπομπής των ασθενών, τα ανεπαρκή συστήματα παρακολούθησης και υποστήριξης των ασθενών, την αναποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICT) με σκοπό να μειωθούν οι "διαρροές" του καταρράκτη της παροχής φροντίδας στον ιδιωτικό τομέα και η ανικανότητα να διασυνδεθούν και να ταυτοποιηθούν οι ασθενείς που κινούνται μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ξεκάθαρα χωρίς ένα καλό σύστημα παρακολούθησης των ασθενών είναι αδύνατο να βελτιωθεί η διεξαγωγή προγραμμάτων.
Συμπερασματικά χρειάζεται να μάθουμε από νεότερα μοντέλα στα οποία θα εμπλέκεται και ο ιδιωτικός τομέας, επισημαίνουν πολλοί μελετητές. Στο Πακιστάν νέες προσεγγίσεις όπως η χρησιμοποίηση λαϊκών ανθρώπων ως διαλογέων βήχα, το λογισμικό των κινητών τηλεφώνων και άλλα κίνητρα, όπως επίσης και επικοινωνιακές εκστρατείες που έχουν δείξει μια ουσιαστική αύξηση στην καταγραφή των περιπτώσεων από τον ιδιωτικό τομέα.
Στην Ινδία το εθνικό πρόγραμμα ΤΒ και οι δημοτικοί φορείς διαβλέπουν επιτυχία με αυτά τα καινοτόμα μοντέλα εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. Στα αστικά έργα στο Mumbai, Patna και Mehsana τα ινδικά εθνικά προγράμματα ΤΒ σε συνεργασία με διαμεσολαβητικούς οργανισμούς έχουν εμπλέξει μεγάλο αριθμό ιδιωτικών παρόχων και έτσι έχει σαφώς αυξηθεί ικανοποιητικά ο αριθμός των κοινοποιήσεων ασθενών με ΤΒ από τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός το οποίο οδήγησε σε ανοδικές αναθεωρήσεις όσον αφορά την εκτίμηση ΤΒ στην Ινδία σε σχέση με το 2015.
Αξίζει να τονιστούν αρκετά στοιχεία από τα παραπάνω μοντέλα. Κατά πρώτον το εξειδικευμένο προσωπικό των παρόχων του ιδιωτικού τομέα είχε την άδεια να διαχειριστεί τους ασθενείς με ΤΒ (αντί να τους αναφέρει στα εθνικά προγράμματα ΤΒ) όπως επίσης μπορούν  και να προσφέρουν πολλές δωρεάν υπηρεσίες στους ασθενείς τους, συμπεριλαμβανομένων εύκολων στη χρήση ψηφιακών κουπονιών για απόκτηση δωρεάν αντιφυματικών φαρμάκων αλλά και εργαστηριακών εξετάσεων όπως ακτινογραφιών θώρακα, μικροσκόπηση δείγματος πτυέλων και τεστ  Xpert®MTB/RIF. Κατά δεύτερον το προσωπικό του τομέα των διαμεσολαβητικών οργανισμών ενέπλεξε ποικίλους ιδιωτικούς παρόχους σε ένα δίκτυο το οποίο παρείχε εκπαίδευση και το οποίο έκανε συχνές ενημερώσεις στους ιδιωτικούς παρόχους που το επισκέπτονταν και έτσι ήταν διασφαλισμένο ότι οι ασθενείς κοινοποιούνταν στο εθνικό πρόγραμμα ΤΒ και ήταν πάντα σε επαφή με ιατρική φροντίδα. Κατά τρίτον προσφερόταν στενή παρακολούθηση και υποστήριξη σε όλους τους ασθενείς με ΤΒ για να τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους. Τέλος παρακολουθούνταν η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και χρησιμοποιούνταν στοχευμένη ανατροφοδότηση για να βελτιωθεί η διεξαγωγή αυτής της προσπάθειας στο πέρασμα του χρόνου. Όλη αυτή η καθοδήγηση χρησιμοποιούσε τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICT) για να εμπλέξει αλλά και να διατηρήσει και τους ασθενείς και τους παρόχους σε αυτό το σύστημα. Έτσι οι υπηρεσίες ICT περιλαμβάνοντας ένα κέντρο επικοινωνίας (πχ τηλεφωνικό) όχι μόνο επέτρεπε στο έργο να κλιμακωθεί αλλά επίσης επέτρεπε, για την παρακολούθηση του ασθενούς, να διαπιστωθούν τα ποσοστά ολοκλήρωσης της θεραπείας και να βοηθήσει να διατηρήσουν οι ασθενείς την ιατρική φροντίδα τους.

Είναι ξεκάθαρο πως η εμπορευματοποίηση όπως την γνωρίζουμε δεν είναι πια επαρκής να διαχειριστεί τους τεράστιους, κατακερματισμένους και άκαμπτους φορείς υγείας που δεν ανήκουν στο εθνικό πρόγραμμα ΤΒ σε πολλές χώρες. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για τον ασθενή ως σημείο αναφοράς, την ποιοτική ιατρική φροντίδα για ΤΒ σε όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από το πού θα ζητήσουν ιατρική βοήθεια τότε πρέπει να ανακαλυφθούν νεότεροι δρόμοι στους οποίους θα εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας, να γίνει εκμετάλλευση νέων εργαλείων (όπως νέες διαγνωστικές μεθόδους, φάρμακα και τεχνολογικές λύσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας) και να γίνει προσπάθεια να ξεπεραστούν οι πιλοτικές οδηγίες για να μειωθούν οι παρεμβολές σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα τα εθνικά προγράμματα ΤΒ πρέπει να εμπεριέχουν ποιοτικές βελτιώσεις ως αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής τους και να ισχύουν και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ενθαρρυντικό να υπάρχουν χώρες όπως η Ινδία και η Νότια Αφρική που συμπεριλαμβάνουν ρητά, βελτιώσεις στην ποιότητα όσον αφορά τα πρόσφατα δημοσιευμένα εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ΤΒ και όχι μόνο.

References
1 World Health Organization. Global tuberculosis report, 2016. WHO/HTM/TB/2016.13. Geneva, Switzerland: WHO, 2016.
2 Wells W A, Uplekar M, Pai M. Achieving systemic and scalable private sector engagement in tuberculosis care and prevention in Asia. PLOS Med 2015; 12: e1001842.
3 Cazabon D, Alsdurf H, Satyanarayana S, et al. Quality of tuberculosis care in high burden countries: the urgent need to address gaps in the care cascade. Int J Infect Dis 2017; 56: 111–116.
4 Khan B J, Kumar A, Stewart A, et al. Alarming rates of attrition among TB patients in public-private facilities in Lahore, Pakistan. Public Health Action 2017; 5: 50–56.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================