ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Θεραπεία Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (MDR-TB): ταχεία διάγνωση και συντομότερες θεραπείες

Δρ. Δ. Παπαβέντσης,  Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Εργαστήριο
& Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Δελτίο τύπου ΠΟΥ 12 ΜΑΪΟΥ 2016 | ΓΕΝΕΥΗ – Νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη ταχεία διάγνωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB) μέσω της χρήσης νέων διαγνωστικών μεθόδων ταχείας διάγνωσης και συντομότερων και χαμηλότερου κόστους θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Νέα θεραπευτικά σχήματα για την πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB)

Συντομότερα και με κόστος περίπου US$ 1000 ανά ασθενή, τα νέα θεραπευτικά σχήματα ολοκληρώνονται σε 9–12 μήνες. Μάλιστα δεν πρόκειται μόνο για σχήματα χαμηλότερου κόστους, αλλά και υψηλότερης αποτελεσματικότητας, καθώς αναμένεται να μειώσουν τη θνητότητα από ανθεκτική φυματίωση λόγω καλύτερης συμμόρφωσης των ασθενών.

Τα σημερινά θεραπευτικά σχήματα διάρκειας 18–24 μηνών, θεραπεύουν μόνο τους μισούς ασθενείς παγκοσμίως, κυρίως λόγω πρόωρης διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής. Τα νεότερα σχήματα συστήνονται για πολυανθεκτικούς ασθενείς με ευαισθησία στις αναπνευστικές κινολόνες και τα ενέσιμα δευτερεύοντα αντιφυματικά, καθώς και ασθενείς που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα. Τα καινούργια θεραπευτικά δεδομένα προέρχονται από μελέτες 1200 ασθενών σε 10 διαφορετικές χώρες, μελέτες που θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Σχετικό ενημερωτικό δελτίο ΠΟΥ

Ταχεία μέθοδος μοριακής διάγνωσης για τον εντοπισμό ανθεκτικότητας στα δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα 

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος να αποκλειστεί ταχέως η αντοχή στα δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα είναι η δεύτερη έκδοση της μεθόδου Genotype MTBDRsl (Hain Lifescience, Nehren, Germany), μιας μεθόδου που η πρώτη της έκδοση χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στο εργαστήριό μας, και η νέα αναμένεται να εισαχθεί άμεσα στην κλινική χρήση στα περισσότερα ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς φυματίωσης. Η μέθοδος βασίζεται στις αρχές της μοριακής βιολογίας και ανιχνεύοντας το DNA του μυκοβακτηριδίου προσδιορίζει γενετικές μεταλλάξεις σε στελέχη MDR-TB, που ενέχονται στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις αναπνευστικές φθοριοκινολόνες και τα ενέσιμα δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα.

Η απάντηση δίδεται εντός 24- 48 ωρών, ενώ με τις κλασικές μεθόδους απαιτείται χρονικό διάστημα έως και 4 μήνες. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο η ταχύτερη διάγνωση, αλλά κυρίως επιλέγεται η πλέον κατάλληλη θεραπευτική αγωγή των MDR-TB ασθενών. Ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι λιγότερο από το 20% των 480 000 MDR-TB ασθενών αντιμετωπίζεται με το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα.

Η μέθοδος Genotype MTBDRsl αποτελεί προαπαιτούμενο σύμφωνα με τον ΠΟΥ για την επιλογή των MDR-TB ασθενών που θα λάβουν τα νέα συντομότερα και καλύτερης αποτελεσματικότητας θεραπευτικά σχήματα.

Σχετικό ενημερωτικό δελτίο ΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================