ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Είναι αναγκαία η νηστεία για τη μέτρηση των λιπιδαιμικών παραμέτρων στο Εργαστήριο;

(Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, et al. Eur Heart J. 2016. pii: ehw152.

Αναδημοσίευση από  αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της ΕΕΛΙΑ: www.eelia.gr

Επιμέλεια:Χ. Μιχαλακέας, Λ. Ραλλίδης, Ι. Λεκάκης

Η παρούσα δημοσίευση αφορά σε μια συμφωνία ειδικών (consensus) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας σε σχέση με την αναγκαιότητα νηστείας για τη μέτρηση των λιπιδαιμικών παραμέτρων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν δεδομένα παρατήρησης σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων των λιπιδαιμικών παραμέτρων διαφέρουν λίγο όταν το δείγμα αίματος παρθεί υπό συνθήκες νηστείας έναντι τυχαίας δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, οι τιμές της ολικής χοληστερόλης και της LDL-χολ διαφέρουν κατά 8 mg/dL, ενώ των τριγλυκεριδίων κατά 26 mg/dL κατά μέσο όρο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έχουν σταθερή διαφορά διαχρονικά και σχετίζονται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αιμοληψίας. 

Οι συγγραφείς προτείνουν τη μέτρηση των λιπιδαιμικών παραμέτρων χωρίς νηστεία προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση των εξεταζόμενων με εξαίρεση αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων > 440 mg/dL, όποτε πρέπει να πραγματοποιηθεί επανάληψη της μέτρησης υπό νηστεία. Επίσης, προτείνουν να ορίζονται ως παθολογικές από το εργαστήριο οι τιμές ολικής χοληστερόλης > 190 mg/dL, τριγλυκεριδίων > 175mg/dL και LDL-χολ> 115 mg/dL.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================