ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Τ-SPOT.TBΔΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΙΜΟΝΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 

Συλλέγονται 5 ml περιφερικού αίματος σε σωληνάρια που περιέχουν ηπαρίνη ή κιτρικό ως αντιπηκτικό. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι εμπορικά διαθέσιμοι σωλήνες αιμοληψίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: BD Vacutainer® Heparin PST™, Greiner Bio-One Heparin Vacuette®, Sarstedt Heparin Monovette®.
Σε περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμο κάποιο έτοιμο σωληνάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποστειρωμένο κωνικό σωληνάριο όπου έχει προστεθεί 1 ml ηπαρίνη (υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έτοιμων σωληναρίων από το ΕΚΑΜ, Σωτηρία).
Σε περιπτώσεις ατόμων ηλικίας 2 – 9 ετών μπορεί να συλλεχθεί αίμα όγκου 4 ml ενώ σε άτομα ηλικίας <2 ετών 2 ml περιφερικού αίματος αρκούν για την εφαρμογή της τεχνικής.
Έπειτα από τη λήψη του δείγματος θα πρέπει να αποφεύγεται η όποια μηχανική καταπόνηση ώστε να αποφευχθεί εκτεταμένη αιμόλυση.
Πριν τη λήψη του αίματος θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με το εργαστήριο, διότι η τεχνική απαιτεί το δείγμα να ελεγχθεί άμεσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Η τεχνική δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε δείγμα όπου έχει χρησιμοποιηθεί EDTA ως αντιπηκτικό
2. Απαραίτητη η συνεννόηση με το εργαστήριο πριν τη λήψη του δείγματος
3. Η μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο, πρέπει να γίνει άμεσα (2-4 ώρες)
4. Η τεχνική T-SPOT.TB έχει βρεθεί ότι δίνει σαφώς λιγότερα αδιευκρίνιστα αποτελέσματα σε περιπτώσεις ανοσοκτασταλμένων ή με ενδείξεις ανοσοανεπάρκειας ασθενών σε σύγκριση με το Quantiferon. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές (π.χ. λήψη κυτταροστατικών, λοίμωξη HIV, λήψη γλυκοκορτικοειδών, σακχαρώδης διαβήτης και ηλικία >65 ετών) η λανθάνουσα φυματίωση θα πρέπει οπωσδήποτε να ανιχνεύεται με το T-SPOT.TB.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================