ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ QuantiFERON®-TB Gold PlusΔΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΙΜΟΝΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 


Συλλέγουμε 1mL αίματος με φλεβική παρακέντηση απευθείας στα 4 σωληνάρια για κάθε ασθενή (γκρι, κόκκινο, κίτρινο, μωβ καπάκι). Προσοχή στη μαύρη γραμμή στο πλάι των σωληναρίων που υποδηλώνει τον σωστό όγκο του 1mL.
Ανακινούμε τα σωληνάρια 8 έως 10 φορές πάνω-κάτω, εξασφαλίζοντας ότι ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια των σωληναρίων  έχει καλυφθεί με αίμα. Η καλή ανάδευση είναι απαραίτητη για την ανάμιξη του αίματος με το περιεχόμενο των σωληναρίων.
Επισυνάπτουμε τα στοιχεία του ασθενούς στην ετικέτα (Όνοματεπώνυμο, κλινική/νοσοκομείο, ημερομηνία)
Τα σωληνάρια πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο σε σύντομο χρόνο (2-4 ώρες) σε θερμοκρασία 17-27οC (ωράριο: καθημερινά εκτός Παρασκευής και παραμονής αργιών, 9:00 – 14:00)
Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η μεταφορά των δειγμάτων στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται ή στις κατάλληλες θερμοκρασίες, τα σωληνάρια θα πρέπει:
Να επωασθούν 16-24 ώρες σε κλίβανο 37oC (Η επώαση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες).
Μετά την επώαση, τα δείγματα πρέπει να φυγοκεντρούνται στις 3000-3500 στροφές για 15min και στη συνέχεια να στέλνονται στο ΕΚΑΜ σε δοχείο με παγοκύστεις με τις κατάλληλες συνθήκες βιοασφάλειας.


ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Σε περίπτωση που η ποσότητα αίματος στα σωληνάρια δεν είναι η ενδεδειγμένη, το δείγμα δε θα είναι δεκτό και θα γίνεται εκ νέου η χρέωση της εξέτασης.
2. Δεν αποθηκεύουμε τα δείγματα στο ψυγείο η την κατάψυξη μετά τη λήψη. 
3. Δείγματα χωρίς στοιχεία του αποστολέα και χωρίς συμπληρωμένο το συνοδευτικό δελτίο ασθενούς δεν θα γίνονται δεκτά.
4. Είναι απαραίτητο το διαβιβαστικό έντυπο εντολής του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τη παραλαβή των σωληναρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================