ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το προσωπικό του Εργαστηριακού Τομέα του ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ότι στις επικαιροποιημένες ιστοσελίδες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου & Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων και συγκεκριμένα στην κατηγορία "ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΑΜ-Οδηγίες" έχει αναρτηθεί η ελληνική μετάφραση του διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Εργαστηριακού Βιολογικού Κινδύνου CWA 15793: 2008. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα επίπονη και μακροχρόνια εργασία που πραγματοποιήθηκε από την ειδικευμένη πλέον Ιατρό Βιοπαθολόγο και στέλεχος του εργαστηρίου μας κ. Β. Δένδια, την οποία και συγχαίρουμε για την προσπάθειά της. 

Ελπίζουμε ότι η ελληνική έκδοση του προτύπου που προορίζεται για εσωτερική χρήση στο εργαστήριό μας θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό και πέρα από τα στενά όρια του ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ".

Δρ. Δ. Παπαβέντσης,  Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Εργαστήριο
& Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 


Δρ Σ. Καράμπελα,  Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,  Μικροβιολογικό Εργαστήριο
& Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 


Δρ. Ε.Δ. Βογιατζάκης, Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================