ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Εργαστηριακών Διαγνωστικών Μεθόδων Φυματίωσης

Δρ. Δ. Παπαβέντσης 
Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ. Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
& Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 
Η Φυματίωση αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και την πρώτη λοιμώδη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως. Η ποιοτική εργαστηριακή διάγνωση είναι η βάση τόσο για την θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς όσο και για τον έλεγχο της νόσου σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας.

Στις 14/3/2016 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) που εδρεύει στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του την ανανεωμένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Εργαστηριακής Διάγνωσης Φυματίωσης (Handbook on TB laboratory diagnostic methods for the European Union, ECDC, 2016). Ο στόχος του εγχειριδίου είναι να παρέχει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων Αναφοράς Φυματίωσης (ERLTB-Net), αλλά και σε όλα τα εργαστήρια που συμβάλλουν στη διάγνωση της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις βασικές διαγνωστικές μεθόδους και τα πρωτόκολλα διάγνωσης τόσο της λανθάνουσας όσο και της ενεργού νόσου. Το ECDC έχει θέσει ως στόχο το εγχειρίδιο αυτό να αποτελέσει κείμενο αναφοράς όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και για τη βελτίωση των δεδομένων επιτήρησης της νόσου στην Ευρώπη.


Στην πρώτη έκδοση, η οποία κυκλοφόρησε το 2011 με τον τίτλο "Mastering the basics of TB control: Development of a handbook on TB diagnostic methods" και αφορούσε στην ανάπτυξη του εγχειριδίου, τα εργαστηριακά πρωτόκολλα είχαν συμπεριληφθεί ως παράρτημα. Η νέα αναθεωρημένη έκδοση, έχει επικαιροποιηθεί και περιλαμβάνει 10 κεφάλαια τα οποία έχουν γραφτεί από μέλη του δικτύου ERLTB-Net με μακροχρόνια εμπειρία στην εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================