ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΙΜΟΝΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ


 Τα αποτελέσματα του ΕΚΑΜ για το 2015 μετά από απογραφή νέων περιπτώσεων φυματίωσης και διεξαγωγή ελέγχου αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα, ήταν:

Α. Συνολικός αριθμός των δειγμάτων τόσο του αναπνευστικού όσο και εξωπνευμονικά: 14860 δείγματα. 

Τα δείγματα αφορούσαν εκτός του Νοσοκομείου Σωτηρία και άλλα Νοσοκομεία της Αττικής και της υπόλοιπης περιφέρειας.

Β. Σύνολο ευαισθησιών: 338   Έλληνες: 213 (63%) και Αλλοδαποί 125 (37%)

Streptomycin = 21 (6,2%)                 

Isoniazide = 24 (7,1%)                                                   

 Rifampicin = 13 (3,8%)     
                                                
Ethambutol = 9 (2,7%)       

Pyrazynamide = 26 (7,7%)      

MDR  = 13 ( 3,8%)      
  
XDR  =0        ΓΗΓΕΝΕΙΣ
170 (53%)
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
151 (47%)

SM=21 (6,2%)

12 (5,6%)
9 (7,2%)

INH= 24 (7,1%)

10 (4,7%)
14 (11,2%)

RIF= 13 (3,8%)

5 (2,3%)
8 (6,4%)

EMB= 9 (2,7%)

3 (1,4%)
6 (4,8%)

PYR= 26 (7,7%)

16 (7,5%)
10 (8%)

MDR= 13 (3,8%)

5 (2,3%)
8 (6,4%)

XDR= 0

0
0


 Άτυπα μυκοβακτηρίδια    Σύνολο = 71  
M.avium = 20
M.intracellulare = 16
M. chelonae = 5
M.kansasii = 4
M.abscessus =1
M.fortuitum = 10
M.peregrinum = 2
M.bovis  = 1
CM10, AS12 = 5
M.mucogenicum = 3
Non-mycobacterium= 4

  • Ο αριθμός νέων περιπτώσεων φυματίωσης παραμένει στα ίδια επίπεδα
  • Η τάση για αύξηση του ποσοστού απομόνωσης στελεχών στο γηγενή πληθυσμό επιβεβαιώνεται (63% έναντι 37%) σε σχέση με το 2014 (53% έναντι 47%). 
  • Μείωση της ανθεκτικότητας στους Έλληνες για SM  και INH
  • Μηδενίζεται η διαφορά ανθεκτικότητας στη PYR για Έλληνες με τους Αλλοδαπούς (7,5% και  8%)
  • Αύξηση της ανθεκτικότητας στη RIF  (3,8%  σε σχέση με το 2014:3,1%), με τη διαφορά των δύο πληθυσμών να μειώνεται.
  • Μικρή αύξηση των MDR στελεχών που εξακολουθεί να αφορά περισσότερο τους αλλοδαπούς. (MDR: 3,8% 2015, έναντι 3,1% το 2014) με την αύξηση του ποσοστού στους Έλληνες (2,3% έναντι 0,6% το 2014)
  • Η απομόνωση των ΝΤΜ βακτηριδίων βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, με το MAC (M.avium, M. intracellulare) να παραμένουν στη πρώτη θέση των  απομονωθέντων ατύπων στελεχών και με το M.fortuitum στη 2η θέση .  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================