ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ-γ ΜΕ ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΈΘΟΔΟ QUANTIFERON-TB GOLD PLUSΔρ. Σιμόνα Καράμπελα 


ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 

Η λανθάνουσα φυματίωση (LTBI) είναι μία μη μεταδοτική ασυμπτωματική κατάσταση, χωρίς δηλαδή κλινικά, ακτινολογικά ή βακτηριολογικά ευρήματα. Σήμερα, είναι διαθέσιμες δύο ειδών δοκιμασιών για τη διάγνωση της LTBI, δερματοαντίδραση Mantoux (δοκιμασία TST) και  παραγωγή ιντερφέρονης-γ από ευαισθητοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα (δοκιμασίες IGRAs). 


Tο τεστ TST είναι μία δερματοαντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου. Το αντιγόνο PPD που χρησιμοποιεί περιέχει πολλές πρωτεΐνες, πολλά από τα οποία είναι κοινά  με το M.bovis και με πολλά άτυπα μυκοβακτηρίδια, μειώνοντας έτσι την ειδικότητα του test

Οι δοκιμασίες παραγωγής ιντερφερόνης-γ (δοκιμασίες IGRAs) βασίζονται στην απελευθέρωση ιντερφερόνης-γ από ευαισθητοποιημένα T-λεμφοκύτταρα ως απάντηση στα ειδικά αντιγόνα του M.tuberculosis (MTB). Το QuantiFERON χρησιμοποιεί 3 μυκοβακτηριδιακά αντιγόνα ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target-6), CFP-10 (Culture Filtrate Protein-10) και TB-7 (p4) τα οποία είναι κωδικοποιημένα σε ειδική RD1 περιοχή του μυκοβακτηριδιακού γενώματος. Η περιοχή απουσιάζει στα στελέχη M.bovis και στα περισσότερα άτυπα μυκοβακτηρίδια, με εξαίρεση το M.marinum, M.kansasii, M.szulgai. Οι IGRAs προσδιορίζουν είτε τη ποσότητα της ιντερφερόνης-γ (μεθοδολογία Quantiferon), είτε τον αριθμό των Τ-λεμφοκυττάρων που παράγουν ιντερφερόνη-γ (μεθοδολογία T-SPOT ). 

Τα τελευταία 8 χρόνια, το εργαστήριο μας διεξάγει τη διάγνωση της LTBI με τη μεθοδολογία  Quantiferon TB ( QuantiFERON-TB Gold , τεχνική ELISA) με πολύ καλά αποτελέσματα. Ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια, ο αριθμός των δοκιμασιών έφθανε περίπου στις 2500 εξετάσεις το χρόνο, εξυπηρετώντας τόσο το Νοσοκομείο μας όσο και άλλα Νοσοκομεία της Αττικής.  

Μία βελτιωμένη έκδοση του QuantiFERON-TB Gold έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία QIAGEN, to QuantiFERON-TB Gold-Plus και θα εφαρμοσθεί στο άμεσο διάστημα από το εργαστήριο μας. Το νέο τεστ περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σωληνάρια αντιγόνου ΤΒ (σύνολο σωληναρίων θα είναι 4: αρνητικός μάρτυρας, θετικός μάρτυρας , ΤΒ1 antigen, TB2 antigen).  Ενώ το σωληνάριο ΤΒ1 περιέχει πεπτίδια από τις πρωτεΐνες  ESAT-6  και  CFP-10  σχεδιασμένα ώστε να προκαλέσουν απάντηση κυτταροεξαρτόμενης ανοσίας από τα CD4 Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, το σωληνάριο ΤΒ2 περιέχει ένα επιπλέον σύνολο πεπτιδίων που στοχεύσει τη πρόκληση απάντησης κυτταροεξαρτώμενης ανοσίας από τα CD8 κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα. Η δοκιμασία βασίζεται στα νέα στοιχεία που δείχνουν ότι τα CD8  T- κύτταρα συμμετέχουν στην άμυνα του ξενιστή έναντι του ΜΤΒ με παραγωγή ιντερφερόνης-γ και άλλων διαλυτών παραγόντων, οι οποίοι ενεργοποιούν τα μακροφάγα που φαίνεται ότι καταστέλλουν την ανάπτυξη του ΜΤΒ,  φονεύσουν τα μολυσμένα κύτταρα ή  προκαλούν τη λύση των ενδοκυττάριων ΜΤΒ.

Τα  ειδικά για το ΜΤΒ ESAT-6  και  CFP-10  CD8 T λεμφοκύτταρα έχουν ανιχνευτεί σε άτομα με LTBI και με ενεργό φυματίωση και ενδέχεται να συνδέονται με πρόσφατη έκθεση σε ΜΤΒ. Επίσης, έχουν ανιχνευθεί σε άτομα με ενεργό φυματίωση και συνλοίμωξη με τον HIV, καθώς και σε μικρά παιδιά που νοσούν από φυματίωση. 

Η νέα, βελτιωμένη έκδοση, το QuantiFERON-TB Gold-Plus υπόσχεται αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα της δοκιμασίας. Σε κλινικές μελέτες 409 ατόμων, η ειδικότητα, η οποία προσδιορίστηκε μέσω αξιολόγησης των ποσοστών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε άτομα με χαμηλό κίνδυνο λοίμωξης φυματίωσης ήταν 97,6% (399/409), ενώ η ευαισθησία της δοκιμασίας ως προς την ενεργό φυματίωσης ήταν 95,3%.

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών QuantiFERON-TB Gold-Plus θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε συνδυασμό με το επιδημιολογικό ιστορικό και άλλες διαγνωστικές εκτιμήσεις του ατόμου.    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================