ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Συμμετοχή στελεχών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου & Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας

Επιμέλεια: Δημήτριος Παπαβέντσης, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ

Στo πλαίσιο του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Μικροβιολογίας, που διενεργήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα στις 25-27 Φεβρουαρίου 2015, στελέχη του εργαστηρίου μας συμμετείχαν στις ακόλουθες συνεδρίες:

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Συντονιστές: Ε. Βογιατζάκης, Α. Πεφάνης

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ
Σ. Μαυρέα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστές: Ε. Κουσκούνη, Ε. Βογιατζάκης

ΑΠΟ ΤΟΝ PASTEUR ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ε. Μωραίτου
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ
Θ. Κωνσταντινίδου
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Π. Ιωαννίδης

ΔΙΑΛΕΞΗ 15
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 110 ΧΡΟΝΙΑ (1905-2015)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΝ
ΤΩΝ ΕΛΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ»
Προεδρείο: Ν. Βακάλης, Ε. Βογιατζάκης
Ομιλητής: Κ. Τσιάμης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Προεδρείο: Α. Μαυρομμάτη, Σ. Σμιλάκου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Προεδρείο: Μ. Μακαρώνα, Β. ΜπάκαΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Δ. Παπαβέντσης, Α.Β. Ibarz-Pavón, Ρ. Καλκούνη, Γ. Μεταξάς, Γ. Σπάλα,
Θ. Γεωργακοπούλου, Θ. Γεράκης, Α. Πεφάνης, Ε. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυ-
κοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», European Program for Public Health
Microbiology Training (EUPHEM), ECDC, Sweden, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας (ΕΣΔΥ), Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Επιτροπή Λοιμώξεων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Παθολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

  1. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Σ. Καράμπελα, Ε. Κωνσταντινίδου, Ι. Μαρίνου, Δ. Παπαβέντσης,
Π. Ιωαννίδης, Β. Περδίου, Μ. Παναγή, Α. Σκούρογλου, Π. Σωτάκης,
Ε.Δ. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Pseudomonas aeruginosa ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
Ο. Οικονόμου, Α. Λιακόπουλος, D.W. Wareham, Σ. Σάρρου, Σ. Ξύτσας,
Ε. Βογιατζάκης, Ε. Πετεινάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Blizard
Institute, Queen Mary University London, United Kingdom, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Ι.Μαρίνου, Σ.Καράμπελα, Ε.Κωνσταντινίδου, Δ.Παπαβέντσης, Π.Ιωαννίδης, Ι.Παραπανήσιος, Μ.Μπέλλου, Μ.Κωλέττου, Κ.Τουμπανιάρη, Ε.Δ.Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο, Eθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΝΟΚΑΡΔΙΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Μ. Τσεκούρα, Ε. Κατσίφα, Φ. Κόντος, Σ. Καράμπελα, Ε. Βογιατζάκης, Μ. Λαδά, Χ. Πλατσούκας, Ε. Τσορλίνη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

3.      ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΩΝ GRAM(-) ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2010-2014
Ε. Μωραϊτου, Μ. Μακαρώνα, Β. Δένδια, Β. Περδίου, Ζ. Κακούλας, Ν. Σειμένης, Σ. Τριανταφύλλου, Δ. Τσιάκος, Θ. Κιούση, Ε. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

4.      ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ K. PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΑΠΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ε. Μωραϊτου, Μ. Μακαρώνα, ε. Γαλάνη, Ζ. Κακούλας, Β. Δένδια, Β. Περδίου, Μ. Γιαννακάκη, Σ. Τριανταφύλλου, Μ. Βούτου, Α. Αλευράς, Ε. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία


Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου: http://www.hms.org.gr/updocuments/7%20Analitiko%20program_final.pdf

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================