ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WHO (ΠΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ-2014

Δρ. Σιμόνα Καράμπελα - Βιοπαθολόγος
Δ/ντρια ΕΣΥ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων

Οι  νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τη διάγνωσης της λανθάνουσας φυματίωσης περιλαμβάνονται  σε ένα 20-ετή στρατηγικό σχέδιο. Για πρώτη φορά ο έλεγχος θα αφορά συγκεκριμένους ευάλωτους πληθυσμούς για τη μόλυνση και τη θεραπεία της φυματίωσης, μία νόσος  η οποία σκοτώνει σήμερα 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Οι οδηγίες συνιστούν προγραμματική παρέμβαση για περισσότερες από 100 χώρες, με συχνότητα κάτω από 100 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.

Υπολογίζεται ότι το 2013,  9,0 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έπασχαν από ενεργό φυματίωση από τους οποίους 1,5 εκατομμύρια πέθαναν. Παρόλη τη προσπάθεια των δύο τελευταίων δεκαετιών και τη μείωση του αριθμού των θανάτων από τη συνεχιζόμενη επιδημία φυματίωσης, η νόσος εξακολουθεί να υπάρχει και να παίρνει ζωές . Η ΠΟΥ προωθεί μια  ευρεία στρατηγική για τον τερματισμό της παγκόσμιας επιδημίας έως το 2035, με τη μείωση των θανάτων κατά 95%, των περιπτώσεων ενεργού νόσου  κατά 90% και την εξάλειψη των καταστροφικών οικονομικών συνεπειών για τις TB-πληγείσες περιοχές.


Για πρώτη φορά, η ΠΟΥ καλεί τις υγειονομικές αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της λανθάνουσας ΤΒ λοίμωξης, μία παγκόσμια δεξαμενή 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από το Mycobacterium tuberculosis, και που έχουν πιθανότητα 10% να αναπτύξουν ενεργό  φυματίωση. Οι νέες οδηγίες συνιστούν τον έλεγχο και τη προληπτική θεραπεία  σε ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου, όπως οι HIV-θετικούς ασθενείς, παιδιά, ενήλικες και νοσηλευτικό προσωπικό που έρχονται σε επαφή με ασθενείς με φυματίωση και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι οδηγίες συνιστούν τον έλεγχο και σε άλλες ομάδες πληθυσμού, όπως μετανάστες, έγκλειστοί σε σωφρονιστικά ιδρύματα σε χώρες, με επίπτωση μικρότερη από 100 ανά 100.000. 

Ο Dr. Lee Reichman, MPH, Εκτελεστικός Διευθυντής του Global Tuberculosis Institute της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Rutgers, New Jersey, δηλώνει: “ «Η Μετά-2015 ΠΟΥ Στρατηγική» βασίζεται στην επιτυχία του DOT  (Directly Observed Therapy) - και σωστά ενσωματώνει προληπτικές ενέργειες όπως η επιλογή και θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης. Είναι ζωτικής σημασίας η εμπόδιση της  εξέλιξης της λανθάνουσας φυματίωσης σε ενεργό νόσο για την επίτευξη του ελέγχου της νόσου, καθώς και των συνεπειών της όπως  είναι ο θάνατος, η εξασθένηση και, το σημαντικότερο, η πολυανθεκτική φυματίωση. Ενώ οι πόροι είναι πάντα μια πρόκληση, μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα με στόχευση τις ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ελέγχου και θεραπείας: άτομα που έχουν έρθει σε επαφές με φυματικούς ασθενείς, HIV-θετικούς, επαγγελματίες υγείας, άτομα που βρίσκονται υπό συνωστισμό όπως οι φυλακισμένοι και ο στρατός, αλλά και οι  ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και άτομα με διαβήτη. "

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================