ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Δρ. Σιμόνα Καράμπελα - Βιοπαθολόγος
Δ/ντρια ΕΣΥ

Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων

Η Εταιρεία QIAGEN  επικροτεί την ένταξη προγράμματος έλεγχου και θεραπείας της λανθάνουσας φυματίωσης στη «Μετά το 2015 Παγκόσμια Στρατηγική» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τον τερματισμό της φυματίωσης.

• Οι νέες  κατευθυντήριες οδηγίες της ΠΟΥ περιλαμβάνουν τον έλεγχο και τη θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης για την αποτροπή της εξέλιξης της σε ενεργό νόσο, υποστηρίζοντας έτσι αυτό το πρόγραμμα.
Η Εταιρεία
QIAGEN  θα υποστηρίξει την εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων οδηγιών με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικά προγράμματα, βελτιωμένη πρόσβαση σε QuantiFERON®-TB Gold, την υποστήριξη της έρευνας και άλλες προσπάθειες

Στην 28 Οκτωβρίου 2014 η Γερμανία και η Ισπανία ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ΠΟΥ.
Quantiferon-TB Gold (QFT®) προσδιορίζει την παραγωγή ιντερφερόνης-γ από τα ευαισθητοποιημένα στο M.tuberculosis  Τ-λεμφοκύτταρα. Είναι  ταχύτερη, πιο εύκολη στην εκτέλεση και με μεγαλύτερη ειδικότητα από την δερματική δοκιμασία φυματίνης (Mantoux ή TST),  μειώνει δηλαδή τα  ψευδώς θετικά αποτελέσματα από τον εμβολιασμό Bacille Calmette-Guérin (BCG), τον  οποίον, τα νεογνά και σε πολλές χώρες λαμβάνουν ως θέμα πολιτικής. (Ο ΠΟΥ υποστηρίζει τη χρήση του εμβολίου BCG σε χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωση).

Η QΙΑGΕΝ προτείνει τη συνέχιση της έρευνας για τον έλεγχο της φυματίωσης και ετοιμάζει την εμπορευματοποίηση του Quantiferon-TB Gold Plus (QFT®-Plus), μια βελτιωμένη δοκιμασία που θα προσφέρει μια καλύτερη κλινική εικόνα και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ροής εργασίας. Επίσης, η Εταιρεία συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Max Planck της Βιολογίας της Λοίμωξης  για την ανάλυση των βιοδεικτών που θα μπορούσαν να διακρίνουν τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση από ασθενείς με  ενεργό φυματίωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================