ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Πρόληψη της HIV λοίμωξης σε δομές παροχής φροντίδας υγείας. Συστάσεις του International Antiviral Society–USA

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Οκτώβριος 2014
Αρ.45/ Έτος 4ο
ISSN 1792-9016
http://www.keelpno.grinfo@keelpno.g
  

Γράφειο HIV και ΣΜΝ, ΚΕΕΛΠΝΟ

Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία
Panel, 2014.
Marrazzo JM, del Rio C, Holtgrave DR, et al.
JAMA 2014;31:390-409.


Στο συγκεκριμένο άρθρο περιγράφησαν οι τρέχουσες συστάσεις του International Antiviral Society–USA Panel για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV σε εφήβους και ενήλικες σε δομές παροχής φροντίδας υγείας. Τα μέλη του International Antiviral Society–USA Panel, κατόπιν συστηματικής αναζήτησης και ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στις ανωτέρω δομές είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν συνδυαστικά βιοϊατρικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της HIV λοίμωξης. Ειδικότερα, εκτός των γνωστών και ήδη καθιερωμένων παρεμβάσεων, τα μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής συστήνουν τη χορήγηση ενός δισκίου που περιλαμβάνει συνδυασμό εμτρισιταμπίνης και τενοφοβίρης, ως προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή πριν την έκθεση (Pre Exposure Prophylaxis – PrEP), σε HIV οροαρνητικά άτομα που εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να μολυνθούν από τον HIV, βάσει του ιστορικού παλαιότερης ή τρέχουσας διάγνωσης άλλου σεξουαλικώς
μεταδιδόμενου νοσήματος, της χρήσης ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών, της από κοινού χρήσης ενέσιμου υλικού και της πρόσφατης λήψης προφυλακτικής αγωγής μετά από έκθεση στον HIV (περισσότερες από δύο φορές μέσα στο τελευταίο έτος). Τέλος, επισημαίνεται στις οδηγίες ότι, η αναγκαιότητα συνεχιζόμενης λήψης PrEP από ένα άτομο είναι απαραίτητο να επαναξιολογεί ται από τον ιατρό, κατόπιν τακτικής εκτίμησης του κινδύνου.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================