ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Κοινοποίηση εκπαιδευτικής εκδήλωσης Μικροβιολογικού και Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ  

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9.15π.μ -10.30 π.μ. στη Αίθουσα «Ε. ΜΑΡΙΝΗΣ», του Βιοχημικού Εργαστηρίου  του Νοσοκομείου μας ( κτίριο 300 Γυναικών, ισόγειο), στο πλαίσιο του Ενδονοσοκομειακού Προγράμματος Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου, θα γίνει εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα: «Κυτταρομετρία Ροής» με ομιλήτρια την κ. Μαργαρίτη Β., Βιολόγος, Μικροβιολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδιων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  και συντονισμό: κ. Μαυρέα Σ.,  Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδιων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»   


                                                               Ο Συντονιστής Διευθυντής 
                                                         του  Μικροβιολογικού – Βιοχημικού  Εργαστηρίου


                                                                   Δρ. Ε. Δ.  Βογιατζάκης


 Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ MD        
 ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
     ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ     
        ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"       
 
ΤΗΛ/ΦΑΞ ΝΟΣ.: 0030210-7702978,  0030210-7763428
ΚΙΝΗΤΟ : 0030-6945891555
e-mail :  vogia2@gmail.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================