ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Νέα μέθοδος διάγνωσης της παιδιατρικής φυματίωσης;

Δρ Δημήτριος Παπαβέντσης, Ιατρός Βιοπαθολόγος
Επιμελητής Α', ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"
Μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και στασιμότητας στον τομέα της έρευνας για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης της φυματίωσης στα παιδιά, στις μέρες μας το κλίμα φαίνεται πως έχει αντιστραφεί. 


Μια ενδιαφέρουσα νέα κατεύθυνση είναι προς μεθόδους που δεν εξετάζουν δείγματα πτυέλων για τη διάγνωση της νόσου στα παιδιά. Τα παιδιά σπάνια είναι σε θέση να δώσουν δείγματα πτυέλων, ενώ ακόμη και αν αυτό επιτευχθεί, το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι συχνά αρνητικό. Αυτό παρατηρείται ακόμη και με τη χρήση του συστήματος Gene Xpert MTB/RIF, μιας νέας ταχείας μοριακής εξέτασης που θεωρείται πιο ευαίσθητη από την μικροσκοπική εξέταση επιχρισμάτων πτυέλων. 

Η εξέταση δειγμάτων αίματος έχει επίσης μέχρι σήμερα απογοητευτικά αποτελέσματα, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχουν πολύ λίγοι βάκιλλοι ή/και μυκοβακτηριδιακά αντιγόνα στη κυκλοφορία του αίματος τη στιγμή της εξέτασης. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον μια νέα προσέγγιση, αυτή της ανάλυσης της έκφρασης του ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) στο αίμα. Το RNA παράγεται από τα κύτταρα κατά την πρωτεΐνοσύνθεση. Όπως και το DNA, ένα τμήμα του RNA είναι ειδικό για μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη και το μοτίβο (pattern) των μεταγραφημάτων RNA που παράγεται («εκφράζεται») από το κύτταρο αντανακλά τη βιολογική δραστηριότητα του κυττάρου. Το RNA μπορεί να ανιχνευθεί σχετικώς απλά, για παράδειγμα με μια αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικoύ χρόνου (Real-Time PCR). 

Πρόσφατα, μεγάλη ερευνητική ομάδα δημοσίευσε τα πορίσματα μιας πολυκεντρικής μελέτης ανίχνευσης RNA για τη διάγνωση της παιδιατρικής φυματίωσης σε ένα από τα καλύτερα ιατρικά περιοδικά (Anderson et al, New England Journal of Medicine 2014;370:1712-1723). Οι ερευνητές συνέκριναν την έκφραση RNA στο αίμα των παιδιών από τη Νότια Αφρική και το Μαλάουι με περιπτώσεις επιβεβαιωμένης με καλλιέργεια φυματίωσης και θετική καλλιέργεια και παιδιά με άλλες ασθένειες. 

Συνολικά προσδιορίστηκαν 409 μεταγραφές RNA για τις οποίες η έκφραση ήταν διαφορετική μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών (παιδιά με φυματίωση και παιδιά με άλλες ασθένειες). Η στατιστική ανάλυση κατέληξε σε 51 μεταγραφές που παρείχαν τον καλύτερο δυνατό διαχωρισμό με το μικρότερο αριθμό μεταγραφών. Στη συνέχεια, η ομάδα (set) αυτή των 51 μετεγγραφών χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός σκορ κινδύνου (risk score) με βάση το οποίο η παρουσία ή η απουσία της έκφρασης του μεταγράφου οδηγεί σε ταξινόμηση του ασθενούς ως έχοντα φυματίωση ή άλλη ασθένεια. 

Η βαθμολογία επικινδυνότητας στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε ένα διαφορετικό πληθυσμό μελέτης, που αποτελείτο από παιδιά από την Κένυα με συμπτώματα που υποδηλώνουν ενεργό φυματίωση, με και χωρίς συνυπάρχουσα λοίμωξη με τον ιό HIV, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της φυματίωσης. Η σύγκριση αυτή έδειξε ευαισθησία της βαθμολογίας επικινδυνότητας με βάση το RNA 83% και ειδικότητα 84%. Το 89% των παιδιών είχαν ταξινομηθεί σωστά. Το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από ότι για τις μεθόδους ανίχνευσης παραγωγής ιντερφερόνης-γ (IGRA) (60%, 83% και 72%) και το σύστημα Gene Xpert MTB/RIF σε δείγματα ολικού αίματος (54%, 100% και 77%). 

Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι η μέτρηση της έκφρασης RNA στο αίμα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα για τη βελτίωση της διάγνωσης της φυματίωσης στα παιδιά. Η πρόκληση τώρα, όπως αναγνωρίζουν οι συγγραφείς, είναι η ανάπτυξη ενός απλού και οικονομικού τεστ που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά την κλίνη του ασθενούς στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Η ανίχνευση των πολλαπλών RNA μεταγραφών που απαιτούνται για τη αξιολόγηση κινδύνου απαιτεί σήμερα πολύπλοκες τεχνικές, ωστόσο νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================