ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ


Μελέτη CDEFINE Astellas.
Η μελέτη θα προσπαθήσει να προσδιορίσει τον σημειακό επιπολασμό της λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI) στην Ελλάδα, τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη της λοίμωξης αυτής, καθώς επίσης θα παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης της CDI. Πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (Μάρτιο & Οκτώβριο) σε 25 περίπου τριτοβάθμια & τεταρτοβάθμια νοσοκομεία σε Εθνικό επίπεδο. Οι ερευνητές κατέγραψαν τα περιστατικά διάρροιας, συνέλεξαν τα διαρροϊκά δείγματα τα οποία ελέγχθησαν μέσω ανοσοενζυμικής μεθόδου (GDH & τοξίνες Α & Β) για την ταυτοποίηση τοξινογόνου στελέχους Clostridium difficile. Ύστερα από την ανάλυση της πρώτης φάσης φάνηκε ότι η CDI υποδιαγιγνώσκεται σε μεγάλο βαθμό, ενώ ο σημειακός επιπολασμός κινείται στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών χωρών. Τα αίτια της υποδιάγνωσης είναι η παράλειψη εκ μέρους των κλινικών ιατρών της αποστολής διαρροϊκών κοπράνων για ανίχνευση Clostridium difficile, αλλά & η ελλιπής υποδομή των μικροβιολογικών εργαστηρίων σε σύγχρονα διαγνωστικά τεστ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================