ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23- 11528 ΑΘΗΝΑ- Τηλ:  7211845
www.mednet.gr/eeeaa                        e-mail : hslhbb@yahoo.gr

ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
2013- 2014
ΚΥΚΛΟΣ ΧVΙII

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 17.30-20.00
Θέμα

Φυσιολογία της αιμόστασης
Συντ. Θ. Θεοδωρίδης Δ/ντής Αιματολογικού Εργ.ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
Ομιλητές: Π. Παρασκευοπούλου Συντ. Δ/ντρια Αιματολογικού Εργ.
«Κωνσταντοπούλειου ΓΝΝΙωνίας»
Μηχανισμός πήξης

Ζ.Παλλαντζά: Δ/ντρια Αιματολογικού Εργ.ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Μηχανισμός ινωδόλυσης

Μ. Κατερίνη: Επιμ. Β΄ Αιματολογικού Εργ. «Λαϊκό»
Κατατοπιστικές δοκιμασίες Πήξης-Ινωδόλυσης

Ιστοσελίδα ΕΕΕΑΑ: www.mednet.gr/eeeaa
email EEEAA: hslhbb@yahoo.gr
ΠΕΕΙΒ ( Πανελλήνια Ένωση Ειδικευομένων Ιατρών Βιοπαθολόγων)
Ιστοσελίδα ΠΕΕΙΒ : www.peeib.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================