ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ


Ως υγιεινή των χεριών μπορεί να οριστεί κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη μείωση ή την εξάλειψη, από τα χέρια, παθογόνων αποικισμένων μικροοργανισμών, είτε με πλύση χεριών με σαπούνι και νερό, όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (Συνολική διάρκεια διαδικασίας 40-60 δευτερόλεπτα), είτε με χρήση αλκοολούχου διαλύματος (Συνολική διάρκεια διαδικασίας 15-25 δευτερόλεπτα).
Το 2005 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας οργάνωσε την έναρξη της παγκόσμιας εκστρατείας για την προώθηση της υγιεινής των χεριών ((WHO, First Global Patient Safety Challenge, “Clean Care is Safer Care”)) στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει, επισήμως, από τον Απρίλιο 2010.
Ακρογωνιαίος λίθος της εκστρατείας είναι:
ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΒΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1) Πριν την επαφή με τον ασθενή προστασία ασθενούς από μικρόβια που μεταφέρονται με τα χέρια
2) Πριν από κάθε καθαρό και άσηπτο χειρισμό

προστασία ασθενούς από μεταφορά μικροβίων που αποικίζουν τα χέρια του επαγγελματία υγείας και του ασθενούς και μπορούν να γίνουν παθογόνα, αν εισέλθουν στην κυκλοφορία

3) Μετά από έκθεση σε σωματικά υγρά του ασθενούς

προστασία του επαγγελματία υγείας και του επαγγελματικού περιβάλλοντός του, από τα παθογόνα μικρόβια του ασθενούς

4) Μετά από την επαφή με τον ασθενή

5) Μετά από την επαφή με το άμεσο άψυχο περιβάλλον του ασθενούς (π.χ. αντικείμενα, έπιπλα, ακόμη και αν δεν τα έχει αγγίξει ο ασθενής)Το ποσοστό συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας σε πρακτικές εφαρμογής υγιεινής των χεριών δεν είναι ικανοποιητικό. Οι δικαιολογίες των επαγγελματιών υγείας για τη μη εφαρμογή της υγιεινής των χεριών, μεταξύ άλλων, αφορούν:
· ξηρότητα δέρματος
· έλλειψη βρύσης και νεροχύτη σε κοντινό σημείο
· έλλειψη αλκοολούχων αντισηπτικών και χειροπετσετών
· υποβάθμιση του κινδύνου
· αμέλεια λόγω φόρτου εργασίας
· απουσία ενημέρωσης
ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
    • ενημέρωση και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ασθενών
    • συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση της συμμόρφωσης
    • διαμόρφωση κατάλληλου επαγγελματικού περιβάλλοντος (βρύσες, χειροπετσέτες, αλκοολούχα αντισηπτικά, αφίσες, σε κάθε θάλαμο και χώρο του Νοσοκομείου)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η υγιεινή των χεριών αποτελεί βασικό στοιχείο για την ασφάλεια των ασθενών, την πρόληψη των λοιμώξεων, την αποτροπή εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής και τη προστασία από τον αποικισμό με πολυανθεκτικά μικρόβια.

ΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΘΩΡΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 
ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================