ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΣΑΛΙΟ ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΙΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ( POCT)


Article in Press

Saliva as a diagnostic specimen for testing respiratory virus by a point-of-care molecular assay: a diagnostic validity study


ΣΤΟΧΟΙ
Οι αυτοματοποιημένες μοριακές διαδικασίες παρά την κλίνη το ασθενούς έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των εξετάσεων για τους αναπνευστικούς ιούς. Ένα από τα σημαντικότερα κωλύματα βρίσκεται τώρα στο βήμα του τρόπου της συλλογής και του είδους των δειγμάτων, ειδικά σε ένα πολυάσχολο κλινικό περιβάλλον. Το σάλιο είναι ένας "βολικός" τύπος δείγματος που μπορεί να παρθεί εύκολα από ενήλικες ασθενείς. Αυτή η μελέτη αξιολόγησε:
1) τη διαγνωστική εγκυρότητα
2) το χρόνο συλλογής δειγμάτων
3) και το κόστος που σχετίζεται με τη χρήση του σάλιου

ΜΕΘΟΔΟΙ
Αυτή ήταν μια προοπτική μελέτη διαγνωστικής εγκυρότητας που συνέκρινε το ποσοστό ανίχνευσης των ιών του αναπνευστικού συστήματος μεταξύ του σάλιου και του ρινοφαρυγγικού αναρροφήματος (NPA) μεταξύ των ενήλικων νοσηλευόμενων ασθενών με τη χρήση του Xpert® Xpress Flu / RSV. Το κόστος και ο χρόνος που σχετίζονταν με τη συλλογή δειγμάτων σάλιου και ρινοφαρυγγικού αναρροφήματος εκτιμήθηκαν επίσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου του 2017, εξετάστηκαν 210 ασθενείς. Η συνολική συμφωνία αποτελεσμάτων μεταξύ σάλιου και NPA ήταν 93,3% (196/210). Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στο ποσοστό ανίχνευσης των αναπνευστικών ιών μεταξύ σάλιου και ΝΡΑ (32,9% [69/210] έναντι 35,7% [75/210]). Η συνολική ευαισθησία και ειδικότητα ήταν 90,8% και 100% αντίστοιχα, για το σάλιο, και 96,1% και 98,5% αντίστοιχα , για το NPA. Ο χρόνος και το κόστος που σχετίζονται με τη συλλογή του σάλιου ήταν 2,26 φορές και 2,59 φορές χαμηλότερα, αντίστοιχα, από αυτά του NPA.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το δείγμα σάλιου έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση ιών του αναπνευστικού συστήματος με μια αυτοματοποιημένη μοριακή δοκιμασία παρά την κλίνη του ασθενούς σε σύγκριση με τη δοκιμασία του NPA. Η χρήση του σάλιου μειώνει επίσης τον χρόνο και το κόστος που σχετίζεται με τη συλλογή δειγμάτων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================