ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΚΑΜ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»2017

Δρ. Σιμόνα Καράμπελα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Δρ. Ε.Δ. Βογιατζάκης, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Υγιεινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (EKAM), ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 
Τα αποτελέσματα του ΕΚΑΜ για το 2017 μετά από απογραφή νέων περιπτώσεων φυματίωσης και διεξαγωγή ελέγχου αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα, ήταν: 

Α. Συνολικός αριθμός των δειγμάτων τόσο του αναπνευστικού όσο και έξωπνευμονικά: 16050

Τα δείγματα αφορούσαν εκτός του Νοσοκομείου Σωτηρία και άλλα Νοσοκομεία της Αττικής και της υπόλοιπης περιφέρειας.Β. Σύνολο ευαισθησιών: 274   Έλληνες: 138 (50,4%) και Αλλοδαποί 136 (49,6%)

---------------------------------------------------------------------------------------

Streptomycin = 35 (12,8%)                 

Isoniazide = 29 (10,6%)                                                   

Rifampicin = 11 (4%)     

Ethambutol = 12 (4,8%)    
Pyrazynamide = 12 (14,4%) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
MDR  = 8 ( 2,9%)   
XDR  =1 (0,4%)
ΓΗΓΕΝΕΙΣ
138 (50,4)
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
136 (49,6%)
SM=35 (12,8%)

16 (9,4%)
19 (14%)
INH= 29 (10,6%)

12 (8,7%)
17 (12,5%)
RIF= 11 (4%)

5 (3,6%)
6 (4,4%)
EMB= 12 (4,8%)

3 (2,2%)
9 (6,6%)
PYR= 12 (4,4%)

8 (5,8%)
4 (2,9%)
MDR= 8 (2,9%)

4 (2,9%)
4 (2,9%)
XDR=1

1 (0,4%)
0
 


Άτυπα μυκοβακτηρίδια    Σύνολο = 86  

M.avium = 20

M.intracellulare = 24

M. chelonae = 11
M.kansasii = 2
M.abscessus =7
M.fortuitum = 11
CM10, AS12 = 4
M.celatum = 1
M.lentiflavum = 3
M.marinum = 1


  • Ο αριθμός νέων περιπτώσεων φυματίωσης παραμένει στα ίδια επίπεδα
  • Το ποσοστό απομόνωσης στελεχών στο γηγενή πληθυσμό είναι στα ίδια επίπεδα με το 2014 (η αύξηση ποσοστού απομόνωσης στο γηγενή πληθυσμό που παρατηρήθηκε στα τελευταία 2 χρόνια δεν επιβεβαιώνεται, αντιθέτως παρατηρούμε αύξηση ποσοστού απομόνωσης στους αλλοδαπούς)
  • Αυξάνεται το ποσοστό ανθεκτικότητας σε όλα τα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα με εξαίρεση τη Πυραζιναμίδη     
  • Αυξάνεται το ποσοστό πολυανθεκτικών και υπερανθεκτικών στελεχών (MDR 2,9%  και XDR 0,4%).  Είναι ανησυχητική η αύξηση ποσοστού MDR στους Έλληνες το οποίο είναι πλέον ίσο με το ποσοστό MDR στους αλλοδαπούς (2,9%)
  • Το στέλεχος XDR αφορά Έλληνα
  • Η απομόνωση των ΝΤΜ βακτηριδίων παρουσιάζει αύξηση 25% σε σχέση με το 2016 και 20% σε σχέση με το 2015. Το MAC (M.avium, M. intracellulare)  παραμένουν στη πρώτη θέση των  απομονωθέντων ατύπων στελεχών (51,1%) και με τα ταχέως αναπτυσσόμενα άτυπα μυκαβακτηρίδια M. fortuitum 12,8%,   M.chelonae 12,8% και M.abscessus 8,1% τη 2η θέση.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================