ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΗΞΗΣΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,                                                                                                
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»


  

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας κλινικός ιατρός πρέπει να ασχοληθεί με ένα παρατεταμένο ΡΤ ή aPTT σε έναν ασθενή που δεν λαμβάνει αντιπηκτική θεραπεία. Συχνά, το κλειδί για τον προσδιορισμό της αιτίας αυτού του εργαστηριακού ευρήματος είναι η γνώση του κλινικού ιστορικού του ασθενούς.

1) Αυτές οι εξετάσεις συνήθως παραγγέλλονται ως μέρος της διαγνωστικής διεργασίας ενός ασθενούς με ιστορικό αιμορραγίας

2) Αυτή η κλινική κατάσταση διαφέρει σημαντικά από τον ασθενή χωρίς ιστορικό αιμορραγίας, ο οποίος εξετάζεται πριν από τη χειρουργική επέμβαση για να αποκλεισθούν πιθανά ελαττώματα στην πήξη

3) Το aPTT ή το πιο ευαίσθητο aPTT-LA μπορεί να παραγγελθεί ως μέρος της διεργασίας διερεύνησης ενός αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου ενός ασθενούς με ιστορικό θρόμβωσης ή επαναλαμβανόμενων αποβολών.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρεις διαφορετικοί εξεταστικοί αλγόριθμοι για αυτές τις τρεις πολύ διαφορετικές κλινικές καταστάσεις.

Προκειμένου να επιλεγεί ένας βέλτιστος διαγνωστικός αλγόριθμος, θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ΠΟΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΗΞΗΣ. Η παράταση αυτών των εξετάσεων μπορεί γενικά να αποδοθεί σε πέντε κοινές αίτιες:

(1) προβλήματα συλλογής και μεταφοράς δείγματος

(2) φαρμακευτική αγωγή

(3) παθολογικές καταστάσεις

(4) ανεπάρκεια παραγόντων

(5) αναστολείς παραγόντων

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

• ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ. Για τη φλεβοκέντηση πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες βελόνες, ώστε να αποφεύγεται η μηχανική διάσπαση των αιμοπεταλίων και των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η φλεβοκέντηση πρέπει να είναι "καθαρή" (χωρίς τραύμα) για να αποφευχθεί η αιμόλυση και η επιμόλυνση του δείγματος με προπηκτικούς παράγοντες. Πρέπει να αποφευχθεί η παρατεταμένη εφαρμογή της περιχειρίδας (περισσότερο από 1 λεπτό), επειδή μπορεί να μειώσει την φλεβική κυκλοφορία και να οδηγήσει στην παραγωγή παραγόντων πήξης που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

• ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ. Τα δοχεία συλλογής πρέπει να αποτελούνται από μη αντιδραστικά ή μη διαβρέξιμα υλικά όπως γυαλί ή πλαστικό σιλικόνης. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωληνάρια από βοριοπυριτικό, γυαλί σόδας ή μαλακό γυαλί, καθώς αυτά τα υλικά μπορούν να ενεργοποιήσουν την οδό της πήξης.

• ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΤΡΙΚΩΝ. Παρέχονται σωληνάρια συλλογής με μπλε κορυφή που περιέχουν 3,2% (0,109Μ) ρυθμιστικό κιτρικό νάτριο για συλλογή δείγματος πήξης. Έχουν καθοριστεί διαστήματα αναφοράς γι' αυτά τα σωληνάρια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωληνάρια με διαφορετικές συγκεντρώσεις κιτρικού άλατος.

• ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ. Τα σωληνάρια συλλογής με κενό πρέπει να γεμίζονται μέχρι την πλήρωσή τους για να εξασφαλιστεί η επίτευξη της κατάλληλης αναλογίας αίματος προς αντιπηκτικό. Τα σωληνάρια με δείγμα που γεμίζονται <90% είναι ακατάλληλα.

• ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ. Η επιμόλυνση από την ηπαρίνη μπορεί να συμβεί όταν το δείγμα λαμβάνεται ακατάλληλα από αρτηριακή ή κεντρική φλεβική γραμμή. Το αίμα για δοκιμές πήξης δεν πρέπει ποτέ να συλλέγεται από ηπαρινισμένες γραμμές. Όταν το αίμα έλκεται μέσω ενός εγκατεστημένου καθετήρα, η γραμμή πρέπει να ξεπλένεται με 5 mL φυσιολογικού ορού και τα πρώτα 5 mL αίματος να απορρίπτονται. Παρά τις προσπάθειες να ξεπλυθεί η ηπαρίνη από αυτές τις γραμμές, η επιμόλυνση με ηπαρίνη μπορεί ακόμα να συμβεί. Όταν υπάρχει υπόνοια επιμόλυνσης από ηπαρίνη, μπορεί να πραγματοποιηθεί Χρόνος Θρομβίνης. Ένα επίπεδο ηπαρίνης που θα προκαλέσει μόνο μια μικρή παράταση του aPTT θα προκαλέσει Χρόνο Θρομβίνης> 150 δευτερόλεπτα.

• ΆΛΛΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ. Όταν συλλέγονται πολλά σωληνάρια, να συλλέγονται τα στείρα σωληνάρια και αυτά χωρίς προσθετικά (κόκκινη κορυφή) πριν από τα σωληνάρια κιτρικού (μπλε κορυφή). Οποιοδήποτε σωληνάριο που περιέχει αντιπηκτικό (π.χ. EDTA-μωβ κορυφή, ηπαρίνη-πράσινη κορυφή) ή οξαλικό (γκρι κορυφή) θα πρέπει να συλλέγεται μετά τη συλλογή του σωληναρίου με μπλε κορυφή. Τα σωληνάρια με τζελ και τα σωληνάρια ορού με ενεργοποιητές θρόμβου θα πρέπει επίσης να συλλέγονται μετά τα σωληνάρια κιτρικού άλατος.

• ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗ. Είναι κρίσιμο το δείγμα να αναμειχθεί αμέσως με ήπια ανάδευση τουλάχιστον έξι φορές για να εξασφαλιστεί επαρκής ανάμιξη του αντιπηκτικού με το δείγμα. Η ανεπαρκής ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό θρόμβων, εξανεμίζοντας τους παράγοντες πήξης και οδηγώντας σε λανθασμένα αποτελέσματα.

• ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ. Οι εξετάσεις πήξης για το LA είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη επιμόλυνση με τα συστατικά των αιμοπεταλίων. Τα δείγματα που προορίζονται για δοκιμές LA πρέπει να συλλέγονται με μια μέθοδο σχεδιασμένη για την παραγωγή πλάσματος φτωχού σε αιμοπετάλια (δηλαδή, αριθμός αιμοπεταλίων <10.000 / mL). Πρέπει να πραγματοποιηθεί διπλή φυγοκέντρηση του πλάσματος.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

• ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ. Τα από του στόματος αντιπηκτικά μειώνουν τη δραστικότητα των παραγόντων II, VII, IX και X. Το PT είναι γενικά πιο ευαίσθητο στις επιδράσεις της θεραπείας με βαρφαρίνη από το aPTT, αλλά και οι δύο μπορεί να παραταθούν.

• ΗΠΑΡΙΝΗ. Το PT είναι συνήθως λιγότερο επηρεασμένο από την ηπαρίνη από ότι το aPTT και μπορεί μερικές φορές να είναι φυσιολογικό.

• ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ. Τα νέα αντιπηκτικά φάρμακα, όπως τα hirudin analogues και το argatroban, μπορούν να αναστείλουν τη θρομβίνη και να παρατείνουν τόσο το PT όσο και το aPTT.

• ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Τα φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν παρατεταμένα αποτελέσματα ελέγχου πήξης περιλαμβάνουν:

hydroxyethyl starch / hematin / suramin /H taularidine ένα πρόσθετο σε μερικά ενδοφλέβια φάρμακα, μπορεί να επιμηκύνει το aPTT.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ. Μπορεί να επηρεαστεί η εξωγενής οδός (VII), η ενδογενής οδός (IX και Χ) και οι παράγοντες της κοινής οδού (II). Τα αποτελέσματα aPTT και PT μπορούν να παραταθούν. Ωστόσο, ο παράγοντας VII έχει σχετικά σύντομό χρόνο ημιζωής και μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από τους άλλους παράγοντες κατά την ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ (ή κατά τη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα). Για τον λόγο αυτό, το PT είναι πιο ευαίσθητο σε ανεπάρκεια βιταμίνης Κ από το aPTT.

• ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες μπορεί να εξαντληθούν σε καταστάσεις που σχετίζονται με εκτεταμένη θρόμβωση ή διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη (DIC). Το PT μπορεί να παραταθεί πριν από το aPTT.

• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες μπορεί να μειωθούν σε σοβαρή ηπατική νόσο ή σε υποσιτισμό. Λόγω του μικρού χρόνου ημιζωής του παράγοντα VII, το PT θα παραταθεί πρώτα, ενώ το aPTT δεν θα παραταθεί μέχρι να γίνει πιο προχωρημένη η νόσος.

• ΝΟΣΟΣ VON WILLEBRAND. Ενώ ο παράγοντας von Willebrand (vWF) δεν αποτελεί μέρος ούτε των ενδογενών ούτε των εξωγενών οδών, ο vWF είναι ο υποχρεωτικός φορέας για τον παράγοντα VIII. Τα μειωμένα επίπεδα του παράγοντα VIII μπορούν να παράγουν παρατεταμένα αποτελέσματα aPTT με φυσιολογικό PT.

• ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο ΡΤ και / ή aPTT λόγω μειωμένων επιπέδων παράγοντα Χ.

• ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. Τα μειωμένα επίπεδα των παραγόντων XI και XII που σχετίζονται με την πρωτεϊνουρία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε παρατεταμένο aPTT με φυσιολογικό PT.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ vWF. Μετριέται το προφίλ von Willebrand. Το aPTT μπορεί μερικές φορές να είναι παρατεταμένο. XII. Μετριεται το aPTT. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεπάρκεια του παράγοντα XII είναι αρκετά συχνή, αλλά δεν σχετίζεται με αιμορραγία VIII. Μετριεται το aPTT. X. Μετριεται το aPTT. XI. Μετριεται το Aptt .Ινωδογόνο. Μετριεται το aPTT και το PT. II. Μετριεται το aPTT και το PT .V. Μετριεται το aPTT και το PT. VII. Μετριεται το PT. Χ. Μετριεται το aPTT και το PT. XIII. Τόσο το PT όσο και το aPTT θα είναι φυσιολογικά. Πρέπει να εξεταστούν άμεσα.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

• ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. Τα αντισώματα έναντι συγκεκριμένων παραγόντων μπορούν να παρατείνουν τις εξετάσεις πήξης και συχνά σχετίζονται με αιμορραγία. Οι συνηθέστερα παρατηρούμενοι ειδικοί αναστολείς παράγοντα επηρεάζουν τους παράγοντες της ενδογενούς οδού και παράγουν ένα παρατεταμένο aPTT με ένα φυσιολογικό PT. Εναλλακτικά, ορισμένοι ασθενείς αναπτύσσουν αυτόματα αυτοαντισώματα που "καθαρίζουν" γρήγορα τους δικούς τους παράγοντες πήξης. Το πιο συνηθισμένο από αυτά τα ειδικά αυτοαντισώματα είναι στο μόριο του παράγοντα VIII. Τα επίκτητα αυτοαντισώματα αντιπαράγοντα VIII συχνά εμφανίζονται σε ηλικιωμένους ασθενείς και κατά την εγκυμοσύνη και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αιμορραγία. Οι αναστολείς σε άλλους παράγοντες είναι αρκετά σπάνιοι.

• ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ (LA). Αυτά τα μη ειδικά αντισώματα παρατείνουν τον χρόνο πήξης των εξετάσεων της πήξης που εξαρτώνται από τα φωσφολιπίδια όπως το aPTT. Σε αντίθεση με τα ειδικά αντισώματα παράγοντα, τα LA συσχετίζονται συνήθως με φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, αρτηριακή θρόμβωση και υποτροπιάζουσες αποβολές. Τα αντιπηκτικά του Λύκου δεν αναστέλλουν ειδικά μεμονωμένους παράγοντες πήξης. Αντίθετα, εξουδετερώνουν τα ανιονικά σύμπλοκα φωσφολιπιδίων-πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη διαδικασία πήξης. Η εξέταση των αντιπηκτικών του λύκου χρησιμεύει για την εξέταση του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου που σχετίζεται με αυτά τα αντισώματα.

References
1. Adcock DM, Kressin DC, Marlar RA. Effect of 3.2% vs 3.8% sodium citrate concentration on routine coagulation testing. Am J Clin Pathol. 1997; 107(1):105-110. PubMed 8980376(link is external)
2. Reneke J, Etzell J, Leslie S, et al. Prolonged prothrombin time and activated partial thromboplastin time due to underfilled specimen tubes with 109 mmol/L (3.2%) citrate anticoagulant. Am J Clin Pathol. 1998; 109(6):754-757. PubMed 9620035(link is external)
3. Brandt JT, Triplett DA, Alving B, et al. Criteria for the diagnosis of lupus anticoagulants: An update. On Behalf of the Subcommittee on Lupus Anticoagulant/Antiphospholipid Antibody of the Scientific and Standardization Committee of the ISTH. Thromb Haemost. 1995; 74(4):1185-1190. PubMed 8560433(link is external)
4. Jenson R. The antiphospholipid antibody syndrome. Clin Hemost Rev. 2001; 15(11):1-4.
5. Van Cott EM, Laposata M. Coagulation. In Jacobs DS, Oxley DK, DeMott WR, eds. Laboratory Test Handbook. Hudson, Ohio: Lexicomp; 2001:327-358.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================