ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣEυθυμία Κωνσταντινίδου
Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβολογικού Τμήματος ΝΝΘΑ

Aπό καιρό έχει ενοχοποιηθεί η έλλειψη βιταμίνης D ως παράγων ενεργοποίησης της φυματιώσεως στον άνθρωπο. Τα επίπεδα βιταμίνης D σε πάσχοντες είναι σαφώς μικρότερα από εκείνα αντίστοιχου πληθυσμού μαρτύρων. Ενοχοποιείται η τροποποιητική δράση της βιταμίνης στην «φυσική ανοσία» δηλ. στο αρχέγονο σκέλος του ανοσολογικού μηχανισμού με συνέπεια την έκπτωση αυτής. Ομως, σημειώνεται ότι και η παρατεινόμενη αντι-φυματική αγωγή, επίσης προκαλεί πτώση της στάθμης της βιταμίνης D.
Οι συνέπειες της ελλειψης βιταμίνης D στην φυσική πορεία της φυματίωσης είναι πέρα από κάθε αμφιβολία αρνητικές.  Μελέτες σε ασιατικούς πληθυσμούς όπου το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και η διατροφή διαφοροποιούνται πολύ από την Δύση έδειξαν ότι οι υγιείς (μη φυματικοί) που μελετήθηκαν είχαν κατα 70% υψηλότερη σταθμη βιταμινης D από πάσχοντες από φυματίωση πριν αρχίσουν θεραπεία (που όπως αναφέρθηκε ελαττώνει τα επίπεδα βιταμίνης D). Ανάλογες παρατηρήσεις εγιναν και σε αφρικανούς μετανάστες στην αυστραλία με ιστορικό παλαιάς φυματίωσης ή εν ενεργεία φυματίωση.
Σε το οφείλεται η δυσμενής επίδρταση της ελλειψης βιταμίνης D στην φυματίωση? Η 1 α-υDροξυλάση που μετατρεπει την 25-υδροξυ-βιταμίνη D στην ενεργό μορφή 1,25-δι-υδροξυ-βιταμίνη D οδηγεί παράλληλα στην έκφραση της καθελισιντινης (cathelicidin) μικροβιοκτόνο πεπτίδιο για το μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως. Aυτό ερμηνεύει γιατί η ανεπάρκεια της βιταμινης D οδηγεί σε μειoνεκτική ανοσολογική δράση του μακροφάγου έναντι μυκοβακτηριδίου. Υπάρχει ανάλογο φαινόμενο και σε άλλα μυκοβακτηρίδια ? (πχ άτυπα, λέπρα κλπ). Στοιχεία ακόμη δεν υπάρχουν.
Βοηθά ο εμπλουτισμός με βιταμίνη D την αντι-φυματική αγωγή? Τα αποτελέσματα σχετικών μελετών είναι ασύμφωνα μεταξύ των. Πάντως η έλλειψη βιταμίνης D καλό να διορθώνεται.  
Η σχέση της βιταμίνης D με τον μεταβολισμό του ασβεστίου είναι στενή. Η σημασία του ασβεστίου στην κατάσταση υγείας είναι επίσης στενή και πολύ γνωστή. Ο σκελετός, οι μύες, η καρδιά, το ανοσολογικό σύστημα εξαρτώνται από την παρουσία σβεστίου υπό φυσιολογικά όρια. Το ασβέστιο λαμβάνεται με την τροφή και αποθηκεύεται  στον σκελετό. Η απορρόφησή του εξαρτάται από την βιταμίνη D. Η απουσία της προκαλεί έλλειψη του ασβεστίου. Η βιταμίνη D προέρχεται κυρίως από ενεργοποίηση του προδρόμου μορίου υδροξυχοληκασιφερόλη με δύο διαδοχικές υδροξυλιώσεις (μία στο δέρμα με την ηλιακή ακτινοβολία και μιά στον νεφρό). Ετσι προκύπτει η ενεργός βιταμίνη D 1,25-δι-υδροξυ-χοληκαλσιφερόλη. Ενα μικρό ποσον (το 10%) βιταμίνης D προέρχεται από τροφές (αυγά-γαλακτοκομικά-ψάρια). Κυρία πηγή όμως παραμένει ο μετασχηματισμός της στο δέρμα μέσω του ηλίου. Από τον μηχανισμό αυτό, προκύπτει ότι σε ηλιόλουστες χώρες οι πιθανότητες να εμφανίζουν οι άνθρωποι ανεπάρκεια βιταμίνης D θεωρητικά αναμένονται να είναι ελάχιστες. Ομως εδώ υπάρχει η παράδοξη παρατήρηση ότι βόρειοι ευρωπαϊκοί λαοί (Δανοί-Νορβηγοί-Ελβετοί) εμφανίζουν αναλογικά περισσότερη βιταμίνη D από λαούς μεσογειακών χωρών με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως Ελληνες, Ιταλοί και Ισπανοί. Ανάλογα ευρήματα έδειξαν και μελέτες από την Αμερική σε πληθυσμούς τη Μέσης Ανατολής συγκριτικά με πληθυσμούς της Κεντρικής Ευρώπης.
Που αποδίδεται το παράδοξο αυτό?  Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί είναι πολλές.
α) Το σκούρο δέρμα των μεσογειακών λαών εμποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία να ενεργοποιήσει την προ-βιταμίνη D σε αντίθεση με τα λευκά δέρματα των βορειο-ευρωπαίων.
β) Η έκθεση στον ήλιο σε μεγάλη έκταση εμποδίζεται από τα ρούχα και αποφεύγεται λόγω των φόβων για καρκίνοιυς, μελανώματα δέρματος κλπ.
γ) Οι άνθρωποι σε χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια εφαρμόζουν αντι-ηλιακά με υψηλό δείκτη προστασίας
δ) Στις μεγαλουπόλεις της μεσογείου υπάρχει ρύπανση της ατμόσφαιρας που εμποδίζει το ηλιακό φώς
ε) Ατομα ηλικίας άνω των 70 εχουν μειωμένη ικανότητα ενεργοποίησης της βιταμινης D στο δέρμα
στ) Οι μεσογειακοί λαοί καταναλώνουν κυρίως φυτικά ελαια (φτωχα σε προ-kπου έχουν αφθονώτερη προ-βιταμίνη.  
Τα γενικά μέτρα που συνιστώνται για το φαινόμενο της έλλειψης βιταμίνης D είναι:
Λογική έκθεση στον ήλιο με αποφυγή των υπερβολών σε διάρκεια και τις ώρες της ημέρας (έκθεση το μεσημέρι είναι αρκετά επιβλαβής)
Τα συμπληρώματα διατροφής με ασβεστιο και βιταμίνη είναι χρήσιμα αλλά μονον υπό ιατρική οδηγία ως προς την διάρκεια, την δόση και το είδος σκευάσματος λόγω του κινδύνου παρενεργειών. Το ίδιο ισχύει και για τον χειρισμό της οστεοπόρωσης που δεν οφειλεται αποκλειστικά στην βιταμίνη D και το ασβέστιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================