ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα:
Είναι ανοσοσφαιρίνες με ειδική δράση (IgG και IgM). Σκοπός τους είναι η αντίδραση στον εισβολέα και φυσικά η καταστροφή του.
Εκτός από τα anti -ABO που υπάρχουν φυσιολογικά στον οργανισμό, σε μερικές περιπτώσεις ανευρίσκονται και:
-  αυτοαντισώματα που είναι αντισώματα ενάντια στα ερυθρά του ίδιου του ατόμου και δημιουργούνται σε λεμφουοπερπλαστικά, αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθειες και φάρμακα (θερμού τύπου) όπως και σε νόσο ψυχροσυγκολλητινών και νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία (ψυχρού τύπου).
- και αλλοαντισώματα δηλαδή αντισώματα που δημιουργήθηκαν από προηγηθείσα μετάγγιση (πχ anti-K) ή κύηση (anti-Rh) και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επόμενη μετάγγιση όσον αφορά τα αντιγόνα των ερυθρών του αίματος που θα δοθεί.
Ο ρόλος του συμπληρώματος
Σε ορισμένες αντιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος το συμπλήρωμα μπορεί να συμμετέχει in vitro με δυο τρόπους:
- είτε στην συγκόλληση των ερυθρών
- είτε στην λύση των ερυθρών (πχ σε IgM αντισώματα-ΑΒΟ αντισώματα)

Είναι όλα τα αντισώματα κλινικά σημαντικά; ΌΧΙ, μόνο αυτά που δρουν στους 370C.
(πχ anti-Kell, anti-Rh κλπ)  
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: anti-A και anti-B

                                                                  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
IgM   (ΨΥΧΡΑ ΕΙΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΤΕ ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΗ)
Πρωτογενής ανοσιακή αντίδραση
Σύνδεση συμπληρώματος
Ιδανική θερμοκρασία 20C, 240C
Δεν διαπερνούν τον πλακούντα
Γρήγορη εξασθένηση
Ορατή συγκόλληση
Τα ψυχρά IgM anti-A και anti-B αντισώματα προκαλούν ενδοαγγειακή αιμόλυση
IgG    (ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΤΕΛΗ)
Δευτερογενής ανοσιακή απάντηση
Σύνδεση συμπληρώματος +/-
Ιδανική θερμοκρασία 370C
Διαπερνούν τον πλακούντα
Πολύ αργή εξασθένηση με την πάροδο του χρόνου
 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (μη ορατή χωρίς υποβοηθητικά μέσα)
Τα επίκτητα IgG προκαλούν κυρίως εξωαγγειακή αιμόλυση στον σπλήνα, ήπαρ με ή χωρίς σύνδεση του συμπληρώματος.  

Τα αυτοαντισώματα (IgG ή IgM) προκαλούν:
-άμεση αιμόλυση (εξωαγγειακή-ενδοαγγειακή αντίστοιχα).
Τα αλλοαντισώματαgG ή IgM) προκαλούν:
-είτε άμεση αιμόλυση μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων (ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ)
-είτε καθυστερημένη αιμόλυση: Δημάδη πρωτογενή ευαισθητοποίηση και δευτερογενή αιμόλυση
-είτε αιμολυτική νόσο των νεογνών

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
-Πριν από τη διενέργεια συμβατότητας για να μην χαθεί χρόνος στην αναζήτηση κατάλληλου αίματος.
-Μετά από ανεύρεση ασυμβατότητας εργαστηριακά
-Μετά από αιμολυτική αντίδραση σε μεταγγισμένο ασθενή πάρα τη χορήγηση συμβατού εργαστηριακά αίματος
-Στις εγκύους για αποφυγή αιμολυτικής νόσου νεογνού
-Όταν η άμεση Coombs είναι θετική 

ΑΜΕΣΗ COOMBS
Γίνεται στα ερυθρά ενός ατόμου με σκοπό να διαπιστώσουμε τα αντισώματα που προσροφήθηκαν στην επιφάνειά τους.
Ο αντισφαιρινικός ορός που προστίθεται αρχικά είναι πολυδύναμος (anti-IgG και anti-C3b)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΑΣΗ
Πότε έχουμε DAT θετική:
- Παρουσία αυτοαντισωμάτων (ΑΑΑ θερμού ή ψυχρού τύπου)
- Ασύμβατη μετάγγιση (οξεία)
- Παρουσία αλλοαντισωμάτων επιβραδυνόμενης αιμόλυσης λόγο προηγηθείσας μετάγγισης (σπάνια μόνο σε πολύ υψηλούς τίτλους)
- Ισοαντισώματα σε νεογνό (αιμολυτική νόσος νεογνών)
-Φάρμακα
-Χορήγηση γ-σφαιρινης ή ασθενείς με υπεργαμμασφαιριναιμία (πολλαπλούν μυέλωμα)
Η DAT ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ IN VIVO ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS
Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων πλην του ΑΒΟ στον ορό του ασθενούς
OΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΟΥΜΕ.
Επώαση ορού με εναιώρημα ερυθρών (370C, 40C, θερμοκρασία δωματίου)
Η ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
Προσθήκη αντισφαιρινικού ορού
Έλεγχος ύπαρξης συγκόλλησης.
Πότε έχουμε IAT θετική:
-Σε περιπτώσεις ύπαρξης αλλοαντισώματος ως αποτέλεσμα προηγούμενης ευαισθητοποίησης (προηγηθείσα μετάγγιση ή κύηση).
-Σε ΑΑΑ με περίσσεια αυτοαντισώματος που δεν χωράει να συνδεθεί στην επιφάνεια των ερυθρών και το πλεονάζον βρίσκεται στον ορό.
Ο ΟΡΟΣ COOMBS χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Περιέχει ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ κατά ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ IgG και ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ AHG
Πρόκειται για ΑΝΤΙ-ΑΝΤΙΣΩΜΑ που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ευαισθητοποιημένων ερυθρών.
Στην άμεση Coombs ένα θερμό αντίσωμα θα παρουσιάσει συγκόλληση κυρίως στο anti-IgG+/-C3 ενώ ένα ψυχρό κυρίως στο C3.
Στην έμμεση Coombs ένα θερμό αντίσωμα θα παρουσιάσει συγκόλληση μετά την επώαση ενώ ένα ψυχρό μόνο στην ψυχρή φάση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================