ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Τι αλλάζει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου! Τι έρχεται σε επισκέψεις και εξετάσεις


Δήμητρα Ευθυμιάδου (Προσαρμοσμένη αναδημοσίευση)Σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα έρχονται όλες οι νέες αλλαγές στον τρόπο συνταγογράφησης στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, με βάση τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις.

Ενσωματώνονται σταδιακά όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της δαπάνης στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις επισκέψεις. Πρόκειται για μέτρα που άρχισαν σταδιακά να εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες έπειτα από υπουργικές αποφάσεις.
Μάλιστα οι πρώτοι περιορισμοί στις διαγνωστικές εξετάσεις που είχαν γίνει γνωστοί μέσα από υπουργική απόφαση, άλλαξαν άρον άρον καθώς παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα.

Πάντως ήδη άρχισε να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου η συσχέτιση ICD10 με τις εξετάσεις που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από το ιατρικό κόσμο.  
Στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται πεδία που αναγράφουν«ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» τα οποία πλέον ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικάνα επιλέξει, αφού πρώτα έχει επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10). Ακολούθως και με βάση το ICD-10 που επιλέγει ο θεράπων ιατρός ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή.
Οι εξετάσεις «ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα για το ίδιο ICD-10 και για το ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας.
Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ως αναγκαία για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς, την παραπομπή του για εξετάσεις πέραν των οριζόμενων, τότε θα του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα πεδίο με τον προσδιορισμό«ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ».

Όταν επιλέγεται το πεδίο «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ», τότε προκειμένου να εκδοθεί το συγκεκριμένο παραπεμπτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία που θα συμπληρώνεται στο πεδίο «ΣΧΟΛΙΟ».
Όταν για έναν γιατρό το ποσοστό επιλογής του πεδίου «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ» υπερβεί το 15%, θα υπάρχει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και ο ΕΟΠΥΥ με την έκδοση του παραπεμπτικού για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των εξαιρέσεων.
Το ποσοστό υπέρβασης υπολογίζεται από το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγογράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Χωρίς τη συμφωνία των γιατρών οι αλλαγές
Στο μεταξύ ο ιατρικός κόσμος είναι έξαλλος με τις αλλαγές αφού οι γιατροί επισημαίνουν ότι δε συνάδουν με την ορθή ιατρική πρακτική ενώ δε ρωτήθηκαν σχετικά ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους. Τόσο οι Ιατρικοί Σύλλογοι (ΠΙΣ, ΙΣΑ κ.λ.π.) όσο και η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ επισημαίνουν ότι δεν ελήφθη καν υπ όψιν η θέση τους για το πως πρέπει να γίνουν οι αλλαγές.
Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή της στις 27 Ιουλίου 2016, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι η απόφαση ελήφθη μετά την έγκριση από το υπουργείο Υγείας και πριν προλάβουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να εκφραστούν σχετικά.
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================